آموزش آسان‌تر استاتيک با ويراست نهم

 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۰۸
 
 
نشر کتاب دانشگاهی نهمين ویراست کتاب «مكانيک برداری برای مهندسان: استاتيک» را با ترجمه محمدرضا افضلی منتشر کرد.
 
به گزارش خبرگزاری كتاب ايران (ايبنا) نهمين ويراست كتاب «مكانيک برداری برای مهندسان: استاتيک» در دستگاه SI ترجمه محمدرضا افضلی از سوی نشر كتاب دانشگاهی منتشر شد.

اين كتاب كه نوشته مشترک فرديناند پی. بی‌ير، ای.راسل جانستون، ديويد مازورک و اليوت آر. آيزنبرگ است، در 10 فصل به معرفی مباحث كليدی در حوزه استاتيک می‌پردازد.

نویسندگان در پيشگفتار كتاب، ضمن معرفی كتاب آورده‌اند: «در كتاب استاتيک ابتدا موضوع استاتيک ذرات را شرح می‌دهيم و پس از معرفی قواعد جمع و تفريق بردارها، به تعريف اصل تعادل ذره می‌پردازيم.»

هر فصل از كتاب شامل بخش‌هايی از جمله مقدمه، درس، مسئله نمونه، مسئله تكليف، خلاصه فصل و مسئله كامپيوتری است.

همچنين مؤلفان برای درک بهتر مباحث از نمودار، راهنمای مدرس و حل مسائل و اسلايدهای پاورپوينت استفاده كرده‌اند.

مباحث كتاب در 10 فصل شامل «مقدمه»، «استاتيک ذرات»، «اجسام صلب: سيستم‌های نيروی هم‌ارز»، «تعادل اجسام صلب»، «نيروهای گسترده: مركزوارها و مركز ثقل‌ها»، «تحليل سازه‌ها»، «نيرو در تيرها و كابل‌ها»، «اصطكاک»، «نيروهای گسترده: لنگرهای لختی»، «روش كار مجازی» خلاصه شده است.
 
از مهم‌ترين فصل‌های كتاب می‌توان به فصل دوم با عنوان «استاتيک ذرات» اشاره كرد. نويسنده در اين فصل پس از تعريف نيروهای صفحه‌اي، بردارها و تعادل يک ذره، قانون اول حركت نيوتون را آورده و پس از آن به بحث نيروهای فضايی و تعادل ذره در فضا پرداخته است.

نويسندگان در فصل پنجم كتاب با عنوان «نيروهای گسترده: مركزوارها و مركز ثقل‌ها» به مباحث مهمی از جمله مركز ثقل جسم دوبعدی، مركزوارهای سطح و خط و قضايای پاپوس-گلدينوس اشاره می‌كند و نحوه تعيين مركزوار حجم با انتگرال‌گيری را براي مخاطب شرح می‌دهد.

از ساير فصل‌های مهم كتاب می‌‌توان به فصل هشتم «اصطكاک» اشاره كرد كه در آن قوانين و ضرايب اصطكاک به همراه محاسبات اصطكاک چرخ و تسمه كه از مباحث مهم استاتيک است ارائه شده است.
 
«روش كار مجازی» عنوان فصل دهم كتاب است كه نويسندگان در آن پس از تعريف كار يک نيرو، به تعريف اصل كار مجازی و كاربردهای اصل كار مجازی پرداخته‌اند. در ادامه فصل انرژی پتانسيل و اصل پايداری تعادل تشریح شده است.
 
كتاب «مكانيک برداری برای مهندسان: استاتيک»، موضوع درس استاتيک را به‌طور جامع و دقيق ارائه کرده است. روش حل مساله‌ای كه در اين كتاب به‌كار گرفته شده، بهترين فرصت را برای يادگيری استاتيک در اختيار دانشجو می‌گذارد.

در اين ويرايش از كتاب، مساله‌های جديد بيشتری اضافه شده و  هر فصل با مثال‌هايی از زندگی واقعی و خلاصه‌ای از اهداف آن فصل شروع می‌شود. شرح هر درس به‌صورت گام به گام و همراه با مساله‌های نمونه ارائه شده تا مرور آن راحت‌تر صورت بگيرد. مؤلفان کتاب تاکید کرده‌اند كه 40 درصد از مساله‌ها نسبت به ويراست قبلی به‌روز شده‌اند.
 
چاپ نخست ويراست نهم كتاب «مكانيک برداری برای مهندسان: استاتيک» در دستگاه SI با شمارگان يک‌هزار نسخه در 648 صفحه، به بهای 22 هزار تومان از سوی نشر كتاب دانشگاهی منتشر شده است.
Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 212876