کتاب «مشروعیت سیاسی کیفر» منتشر شد

 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۹ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۳۰
 
 
کتاب «مشروعیت سیاسی کیفر» نوشته محمد یکرنگی منتشر شد. این اثر پنجاه و هشتمین کتاب گروه فقه و حقوق اسلامی پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه بوده است.
 
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کتاب «مشروعیت سیاسی کیفر» اثر محمد یکرنگی به همت گروه فقه و حقوق اسلامی پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد. این کتاب پنجاه و هشتمین کتاب گروه فقه و حقوق اسلامی پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه بوده است.
 
این کتاب بر دیدگاه قرارداد اجتماعی به عنوان مهم‌ترین شکل نظریه رضایت عمومی تمرکز دارد. با ایـن حال، بدیـن معنا نیسـت که دیگر گرایش‌های رضایت عمومی از اهمیت برخوردار نیستند، بلکه فقط بدان علت است که نتـایج حاصل از بررسی نظریه قرارداد اجتماعی در مجـازات، تا اندازه زیادی قابل تعمیم به دیگر نظرهایی است که در حوزه رضایت عمومی قرار دارد. در حوزه مشروعیت برآمده از قرارداد اجتماعی، به بررسی نظریات هابز و لاک به عنوان دو پایه‌گذار نظریه قرارداد اجتماعی در غرب پرداخته می‌شود تا مشخص شود حق کیفرگذاری و اعمال کیفر در این گونه حکومت‌ها، از چـه منبعی سرچشمه گرفته است.

درباره حکومت‌های با مشروعیت الهی، تعدد نوع حکومت‌هایی که خود منشا الهـی دارند، مانع از آن است که توجیـه کیفرگذاری و اعمال کیفر در همه آنها بررسی شود؛ بنابراین برای کاربردی شدن مباحث و با توجه به آنکه ولایت فقیه در ایران مصداقی از حکومت با مشروعیت الهی است، از میـان حکومت‌هـای با منشا الهی، فقط به رابطه مشروعیت با کیفر در این نوع حکومت پرداخته خواهد شد.
 
کتاب «مشروعیت سیاسی کیفر» از سه بخش به شرح زیر تشکیل شده است. بخش نخست به مبانی حق کیفرگذاری در حکومت با مشروعیت مردم محوری می‌پردازد. بخش دوم مبانی حق کیفرگذاری در حکومت با مشروعیت خدامحوری را بررسی می‌کند. بخش سوم نیز به مشروعیت کیفرگذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران اختصاص دارد.
 
کتاب «مشروعیت سیاسی کیفر» اثر محمد یکرنگی، با بهای 27 هزار و 500 تومان از سوی سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی عرضه شده است.
Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 246831