نشست معرفی و رونمایی از دو کتاب «سرمایه گذاری خارجی در پرتو دیپلماسی» و«خاطرات آنکارا»

20 تير 1397 ساعت 14:32کد مطلب: 263117

آدرس مطلب: http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/263117/1/نشست-معرفی-رونمایی-دو-کتاب-سرمایه-گذاری-خارجی-پرتو-دیپلماسی-خاطرات-آنکارا

ایبنا
  http://www.ibna.ir