بازدید مدیرعامل خانه کتاب از روند نخستین روز طرح تابستانه کتاب

30 مرداد 1397 ساعت 12:09کد مطلب: 264535

آدرس مطلب: http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/264535/1/بازدید-مدیرعامل-خانه-کتاب-روند-نخستین-روز-طرح-تابستانه

ایبنا
  http://www.ibna.ir