عکسخانه ، تک عکس های ایبنا از دنیای کتاب از دیروز تا امروز

 
تاریخ انتشار : شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۳۱
 
 
بخش آسیب شناسی، مرمت و صحافی کتابخانه مجلس شورای اسلامی
 
 
بخش آسیب شناسی، مرمت و صحافی کتابخانه مجلس شورای اسلامی
مرحله قارچ زدایی و ضدعفونی کتاب های خطی
کتاب خطی قدیمی که توسط موش جویده شده است
مرحله اتصال و جمع آوری برگه های یک کتاب قدیمی
مرحله اتصال و جمع آوری برگه های یک کتاب قدیمی
برگزاری کارگاه های آموزشی در بخش آسیب شناسی
بخش مرمت کتاب های خطی
بخش مرمت کتاب های خطی
بخش مرمت کتاب های خطی
کتیبه پارچه ای مربوط به دوره قاجار
کتیبه پارچه ای مربوط به دوره قاجار
کتابی قدیمی که توسط سوسک کتاب جویده شده است
کتابی قدیمی که توسط سوسک کتاب جویده شده است
بخش مرمت کتاب های خطی
بخش مرمت کتاب های خطی
بخش مرمت کتاب های خطی
بخش مرمت کتاب های خطی
بخش مرمت کتاب های خطی
بخش صحافی اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی
بخش صحافی اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی
بخش صحافی اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی
بخش صحافی اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی
بخش صحافی اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی
بخش صحافی اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی
بخش صحافی اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی
بخش صحافی اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی
بخش صحافی اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی
Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 267360