دیوارنگاری های با موضوع کتاب در کاشان ، پایتخت کتاب ایران

 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۲۳
 
 
نقش دیوارنگاری های شـهري در اعتلای فرهنـگ،هويـت ملـي، حيـات جمعي شهري، تبليغات و آموزشهاي شهروندي امري انكارناپذيراست.در شهر کاشان بخشی از دیوارنگاری های شهر به زیبایی به معرفی یارمهربان پرداخته است.
 
 
 
Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 271788