بازدید خبرنگاران از روند آماده سازی نمایشگاه کتاب تهران

31 فروردين 1398 ساعت 15:21کد مطلب: 274297

آدرس مطلب: http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/274297/1/بازدید-خبرنگاران-روند-آماده-سازی-نمایشگاه-کتاب-تهران

ایبنا
  http://www.ibna.ir