دیدار مدیرعامل خانه کتاب با اهالی قلم و کتابفروشان یزد

23 خرداد 1398 ساعت 14:30کد مطلب: 276824

آدرس مطلب: http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/276824/1/دیدار-مدیرعامل-خانه-کتاب-اهالی-قلم-کتابفروشان-یزد

ایبنا
  http://www.ibna.ir