به بهانه هفته تهران

سردیس مشاهیر اهل قلم ایران در پارک ملت تهران

17 مهر 1398 ساعت 15:44کد مطلب: 281886

آدرس مطلب: http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/281886/1/سردیس-مشاهیر-اهل-قلم-ایران-پارک-ملت-تهران

ایبنا
  http://www.ibna.ir