خوانش رمان «بند محکومین» در خانه تاریخی کاج

17 آبان 1397 ساعت 17:44

رمان «بند محکومین» در نشست‌های ادبی شهر کاشان با حضور نویسنده اثر خوانش و بررسی می‌شود.


به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، رمان «بند محکومین» نوشته کیهان خانجانی در کاشان نقدوبررسی می‌شود.

نشست‌های داستان‌خوانی انجمن نویسندگان هزارافسانه شهرزاد پنچ‌شنبه‌های دوم و آخر هر ماه در خانه تاریخی کاج برگزار می‌شود. نشست داستان‌خوانی این ماه به خوانش و بررسی رمان «بند محکومین» اختصاص دارد.

نشست خوانش و نقد رمان کیهان خانجانی با حضور نویسنده پنج‌شنبه 24 آبان 1397 از ساعت 17:30 در خانه تاریخی کاج واقع در کاشان، خیابان فاضل نراقی، کوچه روبه‌روی مسجد اقابزرگ برگزار می‌شود.


کد مطلب: 267295

آدرس مطلب: http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/267295/خوانش-رمان-بند-محکومین-خانه-تاریخی-کاج

ایبنا
  http://www.ibna.ir