از سوي محمود فتوحي

فهرست مقاله‌هاي پذيرفته شده در نخستين همايش ملي نقد ادبي اعلام شد

 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸۹ ساعت ۱۴:۰۷
 
 
محمود فتوحي، دبير نخستين همايش نقد ادبي ايران، فهرست مقاله‌هاي پذيرفته شده در اين همايش را اعلام كرد./
محمود فتوحي
 
محمود فتوحي

به گزارش خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، فهرست مقاله‌هاي پذيرفته شده در نخستين همايش ملي نقد ادبي ايران عبارتند از؛ 

«نگاهي نقادانه بر الگوي كنش گرماس با تكيه بر روايت‌هاي عرفاني» (راضيه آزاد، دانشگاه اراك)، «بررسي تطبيقي فرماليسم در نقد ادبي، نقد هنر و نظريه‌ي فيلم»(فريده آفرين، دانشگاه الزهرا تهران)، «سبك‌شناسي سازمان ادبيات داستاني كودكان در زبان فارسي»(اكرم رضوي‌زاده ـ فردوس آقا‌گل‌زاده، تربيت مدرس تهران)، «در آمدي در روايت‌شناسي در حوزه نقد ادبي»(لهام حدادي)، «هرمنوتيك اريك هرش و معناي شعر»(مهدي دهرامي ـ رسول افشار فرد، دانشگاه اراك)، «بازاريابي ظرفيت‌هاي نقد ادبي سنتي»(سايه اقتصاد‌نيا، فرهنگستان زبان و ادب فارسي تهران)، «مترجم مننقد»(عليرضا اكبري، دانشگاه فردوسي مشهد)، «خاستگاه هنري ابهام و گونه‌هاي آن»(نصرالله امامي، شهيد چمران اهواز)، «رابطه‌ي سبك‌شناسي و علم آمار، با تكيه بر معرفي نظريه‌ تنوع واژگان جانسون» (احمد اميدوار و ابراهيم اناري بزچلويي، دانشگاه اراك، دانشگاه تربيت معلم تهران)، «هم‌گرايي ادبيات تطبيقي و نقد ادبي»(علي‌رضا انوشيرواني، فرهنگستان و دانشگاه شيراز)، «جنبه‌هاي زيباشناسانه بينامتنيت در ترجمه»(با تكيه بر ترجمه‌هاي حافظ به ايتاليايي)، (دومنيكو اينجنيتو، دانشگاه ناپل ايتاليا)، «استعاره و سينما»(امير بوذري، دانشگاه فردوسي مشهد)، «نگاهي به پژوهش‌هاي روايت شناختي زبان فارسي»(مينا بهنام، دانشگاه فردوسي مشهد)،«آسيب‌شناسي نظريات نقدي معاصر در پرتو بينش اسلامي»(خليل پرويني، تربيت مدرس تهران)، «پي‌ير بورديو و نقد ادبي»(حسين پير نجم‌الدين، شيما شهبازي، دانشگاه اصفهان)،Contrast and it's role in Lyric Poetry (سيد محمد ترابي، دانشگاه ملي استراليا)، «نقدي بر تلقي‌هاي زيبايي‌شناختي كهن»(بديع و بيان؛ سرپوشي بر روابط قدرت، منوچهر تشكري و محمدحسين دلال رحماني، شهيد چمران اهواز)، «روش‌ها و رويكردهاي منتقدان ايراني»(حميد تقي‌آبادي، پيام‌نور بجنورد)،«نظريه ادبي و تفسير متن (مصطفي جليلي تقويان، دانشگاه فردوسي مشهد)، «روايت‌شناسي قصص قرآني و در مقابل روايت‌شناسي غير قرآني» (ابوالفضل حري، دانشگاه اراك)، «بررسي آراء و روش‌هاي هوشنگ گلشيري در نقد داستان»(سميه سادات حسيني‌زاده، دانشگاه بيرجند)،«اهميت مطالعه متون عرفاني فارسي براساس نظريه‌ها روانشناختي و كهن الگويي يونگ» (مريم حسيني، دانشگاه الزهرا تهران). 

اسامي ديگر مطالب راه يافته به اين همايش: 
«درآمدي بر نقد تكويني در تحليل آثار ادبي»(نسرين دفترچي، شهناز خضرلو علي‌اصغر، دانشگاه تبريز)،«آسيب‌شناسي نقد ادبي در زبان فارسي»(محمدرضا دهقان‌زاده و محسن روحاني‌نيا، آموزش و پرورش مشهد)، «نظريه ادبي بوم ـ نقد»(مسيح ذكاوت، دانشگاه شيراز)، «از نقد ادبي تا مطالعات فرهنگي»(رحيمي، مهدي (پيروز آريانا) دانشگاه سنترال حيدرآباد هند)، «بازنگري در تاريخ ادبيات‌‌نويسي فارسي معاصر از منظر نظريه‌هاي ادبي نوين»(نسرين رحيمي، دانشگاه كلمبيا آمريكا)، «يك بدفهمي بنيادين در رويكرد ايراني به هرمنوتيك» (علي‌اكبر رضادوست، دانشگاه تهران)،«نقد جامعه‌شناسي روبر اسكارپيت در تقابل با نقد ساختارگرا»(مهناز رضايي، دانشگاه تبريز)، «دو سوء‌تفاهم در بحث نظريه‌هاي ادبي»(سعيد رضواني، شهيد بهشتي تهران)، «نقد و نظريه‌پردازي فرماليستي در قرن ششم»(قدسيه رضوانيان، دانشگاه مازندران)،«نقد ادبي، رويكردي ميان‌رشته‌اي»(احمد رضي و عبدالله راز، دانشگاه گيلان)، «ركورد ساختاري نشانه زبان در ادبيات»(محمود رمضان‌زاده، دانشگاه پيام نور مشهد)، «عرب زدگي در شرح و تحليل متون فارسي»(وحيد سبزيان‌پور، دانشگاه رازي كرمانشاه)، «قواعد مكالمه‌گرايس، معناي ضمني و شخصيت‌پردازي در متون نمايشي»(فرزان سجودي و تينا امرالهي، دانشگاه هنر علامه طباطبايي تهران)، «بررسي تناسب‌گريزي در بلاغت بر پايه‌اصل همكاري گرايش» (غلامعباس سعيدي، دانشگاه رضوي مشهد)، «نقد ادبي و تاريخ ادبيات»(احمد سميعي گيلاني، فرهنگستان زبان و ادب فارسي).
«نقدشناسي: نقد نقد در ايران ؛ كدام نقد؟ كدام روش؟» (حميدرضا شعيري، تربيت مدرس تهران)، «استعاره و ايدئولوژي» (بهمن شهري، دانشگاه فردوسي مشهد)، «مروري بر رئاليسم‌پژوهي در ايران»(هاشم صادقي محسن‌آباد، دانشگاه فردوسي مشهد)، «بوطيقاي شناختي به مثابه‌ي يك نظريه‌ي ادبي»(ليلا صادقي، علامه طباطبايي تهران)، «بررسي انتقادي كاربرد نظريه سيستمي ـ نقشي هاليدي»(زبان‌شناسي متن بنياد) در نقد شعر معاصر» (مريم صالحي‌نيا و زهرا روحي، دانشگاه تهران و فردوسي مشهد)، «ويتگنشتاين متاخر، چالشي در برابر نظريه‌هاي ادبي»(مرتضي عابديني فرد، دانشگاه هنر تهران)،«نقد پسا استعماري و بازتاب آن در داستان نويسي مهاجران ايراني»(حيات عامري و الهام مياحي، تربيت مدرس تهران و دانشگاه علم و فرهنگ)،«نقد بلاغي روش‌ها و رويكردها» (داوود عمارتي، دانشگاه فردوسي مشهد)، «گفتار نوشت به مثابه يك ژانر در نوشتار صوفيانه» (داوود غلامزاده، دانشگاه فردوسي مشهد)، «سبك‌شناسي: ميانجي نقد و دانش‌هاي ادبي»(محمود فتوحي، دانشگاه فردوسي مشهد)، «مطالعات فرهنگي و نقد ادبي»(سهيلا فرهنگي، دانشگاه گيلان)، «تمثيل رويا به مثابه يك نوع ادبي»(فاطمه فرهودي پور، فرهنگستان زبان و ادب)، «نظريه چند سيستمي»(نظام چندگانه) و روش‌شناسي مطالعات ادبيات تطبيقي در ايران»(مازيار فريدي، دانشگاه فردوسي مشهد)، «نقد و بررسي آراء و نظريات ادبي اخوان‌الصفا»(مرتضي قائمي ،روح‌الله مهديان طرقبه، دانشگاه فردوسي مشهد)، «پيشينه و بنيادهاي نظري رويكرد نقد اسطوره‌اي و زمينه شيوه كاربرد آن در خوانش متون ادبي»(فرزاد قائمي، دانشگاه فردوسي مشهد)، «بازشناسي و تبيين يك ژانر ناشناخته در ادب فارسي»(حماسه عرفاني)(حسينعلي قبادي، تربيت مدرس تهران)، «بررسي قابليت‌هاي نقد كهن الگويي در مطالعات تطبيقي ادبيات»(محمودرضا قربان صباغ، دانشگاه تهران)، «ترجمه‌ي ادبي از منظر نظريه‌ي دريافت»( وحيد قسمتي و مينا دارابي امين، شهيد بهشتي تهران و دانشگاه تبريز)، «پيشنهادي براي آموزش نظريه‌پردازي به دانشجويان (ابوالقاسم قوام، دانشگاه فردوسي مشهد)، «بررسي طيف واژگان رولان بارت در نقد ادبي»(زهره كاظمي و حسن يزدان‌پناه، دانشكده هنرهاي زيبا دانشگاه تهران)، «درآمدي بر نشانه‌شناسي قصه‌گوئي»(نقالي)(مهناز كربلائي صادق و فاطمه سيدابراهيمي‌نژاد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات تهران)، «الگوي ارتباط مباني ادبي در ساختاري گفتگو مدار»(طاهره كوچكيان، پيام نور اسلام‌آباد غرب)، «تعامل پديدارشناسي و نشانه ـ معناشناسي: راهي به سوي نشانه‌ معناشناسي سيّال (ابراهيم كنعاني، دانشگاه سمنان)، «نشانه‌شناسي فرهنگي رولان بارت و تأثير آن بر مطالعات فرهنگي (احسان گل احمر و شيما شهبازي، دانشگاه اصفهان)، «بحران اصطلاح‌سازي در نقد ادبيات داستاني با تكيه بر زبان‌هاي عربي و فارسي»(نرگس گنجي، بتول باقرپور و لاشاني، دانشگاه اصفهان)،«Stylistic and Linguistic Analysis of Poetry from the Perspective of Systemic Functional Linguistics (Suhrab Sipihri's) »(مريم مؤذن، دانشگاه تورنتو كانادا)، «سبك‌سنجي و نقد ادبي»(امير محمديان، دانشگاه فردوسي مشهد)، «نقد ادبي و تاريخي معاصر»(حسن ميرعابديني، فرهنگستان تهران)، «رويكرد اجتماعي و نقد: از جامعه‌شناسي ادبيات تا نقد جامعه‌شناختي»(زهره ناصحي، دانشگاه فردوسي مشهد)، «بوطيقاي اسطوره‌اي: معرفي روشي نوين از نقد اسطوره‌اي»(بهمن نامور مطلق، دانشگاه شهيد بهشتي تهران)، «فرهنگ نقد ادبي در ايران (اميرعلي نجوميان، دانشگاه شهيد بهشتي تهران)،«واكاوي نظريه‌ي نظم عبدالقاهر جرجاني»(علي نوروزي، دانشگاه فردوسي مشهد)، «استعاره‌ي مفهومي و جايگاه آن در پژوهش‌هاي ادبي ايران»(زهره هاشمي، دانشگاه فردوسي مشهد)،«Is Pholosophical Poetry poetryK Two Examples of Philosophical Poetry in Persian(آليس هانس برگر، دانشگاه هانتر كالج نيويورك)، «فلسفه و نظريه ادبي»(اميد همداني، دانشگاه فردوسي مشهد)، «الوظائفية النقدية بين المنهجية و اللامنهجية مقاربات في نقد النقد»(نادية هناوي سعدون الكعبي، دانشگاه المستنصرية)، «گونه‌‌ي ادبي رمانس عاميانه در ادبيات فارسي»(هادي ياوري، مجتمع آموزش عالي نيشابور)و «نقد ادبي ماركسيستي در پژوه شهاي فارسي»(محمود بهزادي كندازي، دانشگاه فردوسي مشهد). 

به گفته فتوحي زمان برگزاري اين همايش دو روزه تا كنون تغيير نيافته و روزهاي سوم و چهارم اسفند در دانشگاه فردوسي مشهد برپا خواهد شد.

Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 95854