بیست و هفتمین کتاب فصل، منتخبان خود را شناخت

 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۱۴
 
 
آیین اختتامیه بيست و هفتمين دوره جايزه كتاب فصل (پاييز 1392) منتخبان و شایستگان تقدیر خود را شناخت.
بیست و هفتمین کتاب فصل، منتخبان خود را شناخت
 

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) برگزیدگان و شایستگان تقدیر بیست و هفتمین دوره جایزه کتاب فصل به این شرح است:

برگزيدگان:
1. دين
حديث
ـ معجم الاحاديث المعتبرة، تاليف «محمد آصف محسنی» قم: نشر اديان، 8 ج، 1392.

2. علوم اجتماعی
علوم نظامی
ـ بن بست در استراتژی؛ شكست در تاكتيک: نقش سازمان مجاهدين خلق (منافقين) در جنگ تحميلی با تاكيد بر عمليات مرصاد، تاليف «ناصر شعبانی» تهران: انتشارات دانشگاه جامع امام حسين (ع)، 520 ص، 1392.

3. زبان
زبان‌های باستانی
ـ بررسی دينكرد ششم، تاليف «مهشيد ميرفخرايی» تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 490 ص، 1392.

4. علوم خالص
هيئت و نجوم
ـ رؤيت هلال: آشنايی با مقدمات نجومی استهلال، تاليف «جمشيد قنبری» و «محمدمهدی مطيعی»، خواف: انتشارات اخترنگار، با همكاری انتشارات سبزان، 112 ص، 1392.

5. علوم كاربردی
علوم پزشكی
ـ دندانپزشكی كودک و نوجوان (2011)، ويراستاران: «رالف ارل مک‌دونالد»، «ديويد آوری» و «جفری دين»، «ترجمه قاسم ميقانی»، با همكاری: «هديه توتونی» و «شهاب دانشور» تهران: انتشارات رويان-پژوه، 2 ج، 1392.

6. هنر
معماری و شهرسازی
ـ طراحی مفهومی ساختمان‌های بلند، تاليف «محمود گلابچی» و «نجمه ماستری فراهانی»، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 526 ص، 1392.

7. تاريخ
ـ جانورباستان‌شناسی، تاليف «اليزابت جی». «ريتز و اليزابت س. وينگ»، ترجمه «كمال‌الدين نيكنامی» و «حسين صبری»، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 562 ص، 1392.

شايستگان تقدير:
1. فلسفه
فلسفه غرب
تاليف
آثار زير به صورت مشترک انتخاب شدند:
ـ آگاهی از زمان در پديدارشناسی هوسرل، تاليف «عليرضا حسن‌پور»، تهران: نشر علم، 280 ص، 1392.
ـ پايان تاريخ در نظر فلاسفه مدرن و پست مدرن، تاليف «علی مرادخانی»، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 231 ص، 1392.

ترجمه
آثار زير به صورت مشترک انتخاب شدند:
ـ شهر و انسان، تاليف: «لئو اشتراوس»، ترجمه «رسول نمازی»، تهران: نشر آگه، 360 ص، 1392.
ـ واژه‌نامه تاريخی فلسفه شوپنهاور، تاليف «ديويد ای. كارترايت»، ترجمه «محسن اكبری» تهران: انتشارات نگاه معاصر، 330 ص، 1392.
ـ فلسفه شوپنهاور، تاليف «برايان مگی»، ترجمه «رضا ولی‌ ياری» تهران: نشر مركز، 608 ص، 1392.

2. دين
الف) علوم قرآنی
ـ پژوهشی در نسبت ميان قرآن و فرهنگ زمانه، تاليف «حيدرعلی رستمی»، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 397 ص، 1392.

ب) كلام
ـ دين و علم، تاليف «ايان باربور»، ترجمه «پيروز فطورچی» تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی، 910 ص، 1392.

ج) اخلاق
ـ سلوک اخلاقی: طرح‌های روايی، تاليف «امير غنوی»، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی، 421 ص، 1392.

د) عرفان
ـ كيمياگر معرفت: زندگانی و گفته‌ها و انديشه‌های ذوالنون، تاليف «فريدالدين رادمهر»، تهران: انتشارات نيلوفر، 575 ص، 1392.

3. علوم اجتماعی
الف) حقوق
آثار زير به صورت مشترک انتخاب شدند:
ـ قياس در استدلال حقوقی: مطالعه تطبيقی در فقه، نظام حقوقی ايران و كامن‌لا، تاليف «حسين سيمايی» صراف، تهران: موسسة مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 328 ص، 1392.
ـ نظريه عمومی سياستگذاری جنايی، تاليف «امير ايروانيان» تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 390 ص، 1392.

ب) مديريت
ـ آينده‌پژوهی و انرژی، تاليف «عباس ملكی»، تهران: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شريف، 249 ص، 1392.

ج) محيط زيست
ـ جامعه‌شناسی محيط زيست، تاليف «جان هانیگان»، ترجمه «موسی عنبری»، «انورمحمدی» و «میلاد رستمی» تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 275 ص، 1392.

د) علوم نظامی
ـ مطالعات امنيتی معاصر، تاليف «آلن کالینز»، ترجمه «سيدداود آقايی» و «عليرضا ثمودی» تهران: انتشارات خرسندی، 380 ص، 1392.

4. علوم خالص
رياضی
ـ آشنايی با نظريه قابليت اعتماد، تاليف «مجيد اسدی» تهران: مركز نشر دانشگاهی، 272 ص، 1392.

5. علوم كاربردی
الف) علوم پزشكی
ـ مبانی ريخت‌شناسي سلولی بافت‌ها: عمومی و اختصاصی، تاليف «سيمين فاضلی‌پور» و «عباس شكور»، تهران: انتشارات حيدری، 340 ص، 1392.

ب) مهندسی مواد و معدن
ـ اصول فرآيندهای پيرومتالورژی، تاليف «منصور سلطانيه» و «ماندانا عادلی» تهران: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ايران، 490 ص، 1392.

6. ادبيات
الف) شعر معاصر
ـ چند مجلس از دهه اول: مجموعه شعر سپيد عاشورايی، سروده «سيداكبر ميرجعفری» قم: انتشارات خيمه، 132 ص، 1392.

ب) نثر معاصر
ـ پيوندزدن انگشت اشاره، نوشته «مهام ميقانی»، تهران: زاوش، 175 ص، 1392.

ج) تاريخ و نقد ادبی
ـ درآمدی بر اسطوره‌شناسی: نظريه‌ها و كاربردها، تاليف «بهمن نامور مطلق» تهران: انتشارات سخن، 676 ص، 1392.

7. تاريخ و جغرافيا
الف) تاريخ
ـ از جامعه ايرانی تا ميهن تركی: زندگی‌نامه فكری و سياسی احمد آقاي، 1869 ـ 1939، تاليف «علی كاليراد» تهران: انتشارات پرديس دانش، 304 ص، 1392.

ب) جغرافيا
ـ ژئومورفولوژی ساحلی، تاليف «چارلز فردريک اريک برد»، ترجمه «مجتبی يمانی» و «وحيد محمدنژاد» تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 562 ص، 1392.

آیین اختتامیه بیست و هفتمین دوره جایزه کتاب فصل اکنون (یکشنبه؛ 25 خردادماه) در پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری واقع در خیابان انقلاب، نبش خیابان برادران مظفر جنوبی تا دقایقی دیگر آغاز می شود.  

Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 201330