۱
 
از سوی «مدرسه اسلامی هنر» منتشر شد

گلچینی از علم زیبایی شناسی برای دانشجویان هنر و نه فلسفه

 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۰۶:۰۰
 
 
«زیبایی شناسی»عنوان کتابی نوشته جان هاسپرس فیلسوف معاصر آمریکایی است که در بردارنده مجموعه‌ای از 19 مقاله از متفکرین و نظریه‌پردازان معاصر است. به گفته نویسنده این کتاب، برخلاف اکثر گلچین‌ها و گزیده‌ها که استادان را مدنظر دارند، این کتاب دانشجویان را مخاطب خود قرار داده و سادگی و روشنی مباحث این مجموعه، ویژگی اصلی آنها برای انتخابشان بوده است.
جان هاسپرس
 
جان هاسپرس

خبرگزاری کتاب ایران‌(ایبنا) – مالک خواجه‌وند: جان هاسپرس، نویسنده و گردآورنده مقالات این کتاب،مخاطبان اثر را این‌گونه معرفی می‌کند: «مطالبی که در اینجا آورده شده  از دید غیر فلسفی‌های علاقمند به برخی مسائل زیبایی شناسی، مناسب خواهد بود. به هر حال این متون در زمره خواندنی هایی هستند که طی دوره‌ای چند ساله، بیشترین اشتیاق را در میان دانشجویان خود من در دوره‌های مقدماتی زیبایی شناسی موجب شده است.» 

ترجمه مقالات این کتاب توسط گروهی متشکل از بهاره سعیدزاده، مهبد ایرانی طلب، مازیار اسلامی، امیر مازیار، بهاران تبارکی، توران سعادتی و صالح نجفی انجام ‌شده است. 

عنوان اصلی کتاب «introductory reading in aesthetics» است که در سال 1969 منتشر شده است. کتاب اصلی طرح جلد ویژه‌ای داشته که در نسخه ترجمه شده آن این ویژگی را ندارد. طرح رو و پشت جلد، تصویر دو نقاشی از «فرا آنجلیکو» (Fra Angelico) و «نیکلاس پوسان»(Nicolas Poussin) بوده که به گفته نویسنده کتاب در دو مقاله از این مجموعه شرح و تفسیر شده‌اند. از این رو افزودن آنها در نسخه فارسی هم می‌توانست ضروری باشد. 

کتاب در 8 فصل کلی با عناوین «رویکرد زیبایی‌شناسی»، «عناصر هنر»، «هنر به مثابه فرم»، «هنر به مثابه بیان»، «هنر به مثابه نماد»، «هنر و حقیقت»، «معیارهای نقد»، «ارزش زیبای‌شناختی» تدوین شده که انتخاب این 19 مقاله ذیل هر یک از این فصول توسط جان هاسپرس انجام شده و خود او در مقدمه‌ای با عنوان «مطالعات مقدماتی در زیبایی‌شناسی» درباره هر فصل توضیحاتی مختصر می‌دهد. 

مقالات فصل‌های مختلف کتاب با برخورداری از زبانی روان و ساده، مباحثی نه چندان پیچیده اما بنیادی را درباره هنر مطرح می‌کنند که فهرست آنها از این قرار است: 

فصل اول با ترجمه بهاره سعیدزاده: «رویکرد زیبایی شناسی» نوشته جرمی استولنیتز(Jerome stolnitz) و «افسانه رویکرد زیبایی شناختی» نوشته جورج دیکی(George dickie) 

فصل دوم با ترجمه مهبد ایرانی طلب: «سطح زیباشناختی» نوشته دیوید پرال(david w.prall)، «طرح زیباشناختی» استیف پیر، «هنرهمچون ابزاری بینی» تئودور گرین(theodor m. greens) 

فصل سوم با ترجمه مازیار اسلامی: «فرم ومعنا» نوشته کلایو بل(clive bell)، «هنر به مثابه فرم» نوشته راجر فرای(roger fry)، و«نقدی بر هنر به مثابه فرم» نوشته لوییس آرنولد رید(louis arnauld reid) 

فصل چهارم با ترجمه امیر مازیار: «زیبایی به مثابه بیان » نوشته ای. اف. کاریت(e. f. carritt) و «مفهوم بیان هنری» نوشته جان هاسپرس(john hospers) 

فصل پنجم با ترجمه مهبد ایرانی طلب: «اثر هنری به مثابه نماد» نوشته سوزان لنگر(Susanne k. Langer) و «نماد در هنرهای نانموداری نوشته چارلز استیونسن(Charles l. Stevenson) 

فصل ششم با ترجمه بهاران تبارکی و توران سعادتی: «حقیقت در ادبیات» نوشته موریس وایتز(murris weitz) و «یا هنر الزاما باید حقیقتی را بیان کند؟» نوشته داگلاس مورگان(douglas n. morgan)
 
فصل هفتم با ترجمه صالح نجفی» «دلایل در داوری های زیباشناختی» نوشته مونرو بیردزلی(Monroe c. Beardsley) و «ارتباط از راه نقد» نوشته آرنولد آیزنبرگ(Arnold Isenberg) 

فصل هشتم با ترجمه صالح نجفی: «عینیت ارزش زیباشناختی» نوشته تی.ای.جساپ(t. e. Jessop)، «ذهنی بودن ارزش زیباشناختی» نوشته کورت دوکاسی(curt j. ducasse) و «نظریه ابزارگرا درباره ارزش زیباشناختی» نوشته مونرو بیردزلی. 

مذهب بیش از شعر و نقاشی مورد تفسیر قرار می گیرد
در فصل ششم کتاب؛ «هنر و حقیقت» در مقاله داگلاس مورگان می خوانیم: « اما در حیرتم که چرا مذهب باید بیش از شعر و نقاشی مورد تفسیر قرار گیرد. چرا باید موضوع این قدر دردناک باشد که ما بیش از ادیپوس، بودا یا هملت باید به دنبال مدرک تولد مسیح بگردیم؟ چرا ما نباید بدون ترس از سرزنش و عذاب وجدان فراموش کردن رمز امنیت اجتماعی آنها به راحتی زندگی و رشد کنیم؟ آیا اگر آن‌ها شخصیت‌های صرفا ادبی یا تاریخی بودند محبوبیت بیشتری نداشتند؟»

کتابشناسی جان هاسپرس
جان هاسپرس (تولد 1918 – مرگ 2011 ) فیلسوف و پژوهشگر آمریکایی و فارغ التحصیل دانشگاه‌های کلمبیا و کالیفرنیای جنوبی است که در عرصه سیاست هم فعال بوده است (نامزد ریاست جمهوری در سال 1913 ایالت متحده آمریکا). وی عمده پژوهش های خود را دارد و حوزه زیبایی‌شناسی و اخلاق منتشر کرده که از جمله آنها می‌ توان به «معنا و حقیقت در هنرها» (meaning and truth in art)، «خوانشهای مقدماتی در زیبایی‌شناسی»(introductory reading in aesthetics)، «بیان هنری» (artistic expression)، «قانون و بازار» (law and the market)، «درآمدی بر تحلیل فلسفی» (introduction to philosophical analysis) «فهم هنرها» (understanding the arts) و  «سلوک انسانی» (human conduct) اشاره کرد. 

همچنین تاکنون در ایران از او شش کتاب با عناوین «ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ه‍ن‍ر و زی‍ب‍ای‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌« ترجمه یقوب آژند (دانشگاه تهران - 1379)، «درآمدی به تحلیل فلسفی» ترجمه موسی اکرمی (طرح نو - 1379)، «ت‍اری‍خ‌ و م‍س‍ائ‍ل‌ زی‍ب‍ای‍ی‌ش‍ن‍اسی‌: از دایره‌المعارف‌ پل‌ ادواردز» ترجمه محسن فاطمی (پ‍ژوه‍ش‍گاه‌ ف‍رهنگ‌ و هنر اس‍لامی‌، مرکز م‍طالعات‌ شرقی‌ فرهنگ‌ و هنر‏‫، ۱۳۷۷) و «تاریخ و مسائل زیباشناسی» ترجمه محمدسعید حنایی‌کاشانی (هرمس – 1392) منتشر شده است.

نیز دو تالیف در باره آرا و نظرات او با عنوان‌های «پ‍اسخ‌ به‌ شبهات‌ جان‌ هاسپرز در فل‍س‍فه‌ دین» نوشته عزیر الله سالاری (دان‍شگاه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، دف‍ت‍ر گ‍س‍ت‍رش‌ ت‍ول‍ی‍د ع‍ل‍م‌ ، ۱۳۸۴) و «براهین اثبات وجود خدا در نقدی بر شبهات جان هاسپرز» نوشته حمیدرضا شاکرین (موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، ۱۳۸۵) منتشر شده‌اند. 

چاپ اول کتاب «زیبایی‌شناسی» در 500 صفحه و شمارگان هزار نسخه و بهای 19 هزار تومان، تابستان 1393 از سوی انتشارات «مدرسه اسلامی هنر» به بازار عرضه شد. طراحی طرح جلد این کتاب که در قالب یک یونیفرم برای کتاب‌های ترجمه این نشر است، توسط محمد هادی قادری انجام شده است.

از همین انتشارات سه جلد کتاب دیگر با نام‌های «نظریه‌های معاصر هنر» نوشته نوئل کرول، «هنر و ارزش» نوشته جُرج دیکی و «چگونه اخبار تلویزیون را تماشا کنیم؟» نوشته نیل پُستمن و استیو پاورز منتشر شده‌اند که به تازگی در خانه هنرمندان رونمایی شدند.برای مطالعه این گزارش اینجا را کلیک کنید.

Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 207180
 


 
فاطمه اکبری
Germany
۱۳۹۷-۱۰-۲۸ ۱۵:۱۹:۳۵
سلام. ضمن تشکر به عرض میرساند اینجانب ساکن تبریز بوده و تقاضامند خرید کتاب تاریخ و مسائل زیبایی شناسی هستم. خواهشمند است راهنمایی بفرمایید. با سپاس فاطمه اکبری (227696)