۱
 
به مناسبت هفتم مهرماه روز بزرگداشت فرماندهان شهید دفاع مقدس

فرماندهان شهید ارشد جنگ که در قاب کتاب نشستند/ از امیر خستگی‌ناپذیر تا خرمشهر، کو جهان‌آرا

 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۷ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۰۰
 
 
هفتم مهرماه 1360 پنج فرمانده ارشد جنگ (فلاحی، فکوری، نامجو، کلاهدوز و جهان‌آرا) به شهادت رسیدند. این روز در تقویم «روز بزرگداشت فرماندهان شهید دفاع مقدس» نامگذاری شده است. به همین مناسبت کتاب‌هایی درباره این سرداران انقلاب اسلامی را گردآوری کرده‌ایم.
 
خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) 25 مهر سال گذشته (1393) به پیشنهاد سردار بهمن کارگر، رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، هفتم مهرماه، روز شهادت امیران و سرداران ارتش و سپاه پاسداران، شهیدان فلاحی، فکوری، نامجو، کلاهدوز و جهان آرا به عنوان روز بزرگداشت فرماندهان شهید دفاع مقدس در تقویم رسمی کشور نامگذاری شد.

با پایان موفقیت‌‏آمیز عملیات ثامن‌الائمه، فرماندهان ارشد دفاع مقدس، (فلاحی، فکوری، نامجو، کلاهدوز و جهان آرا) برای تقدیم گزارش به حضرت امام خمینی‌(ره) فرماندهی معظم کل قوا، با یک فروند هواپیمای سی 130 با چهل نفر سرنشین و 27 مجروح و 32 تن از شهدای عملیات ثامن‏ الائمه عازم تهران شدند. این هواپیما در 30 کیلومتری فرودگاه مهرآباد در جنوب غربی کهریزک در نتیجه سانحه، آتش گرفت، متلاشی شده و 49 نفر از سرنشینان هواپیما از جمله پنج فرمانده ارشد جنگ تحمیلی، به شهادت رسیدند.

ایبنا به همین مناسبت، گزیده کتاب‌های منتشر شده درباره این پنج فرمانده شهید را بر مبنای اطلاعات مرکز اسناد و کتابخانه ملی و موسسه خانه کتاب گردآوری کرده‌ است.

♦ شهید ولی‌الله فلاحی:

• پرواز از راه اندیشه: کارنامه امیر بزرگ ارتش اسلام سرلشکر شهید ول‍ی‌ال‍ل‍ه‌ ف‍لاح‍ی‌، علیزاده، نادر/ سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ارتش جمهوری اسلامی ایران، انتشارات آتشبار، ‏‫۱۳۹۳.

• مردی برای تمام سال‌ها/ جعفری، لیلی/ تهران: سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران، نشر آجا‏‫، ۱۳۸۹.

• سه فصل از دیوان عشق: اهدایی سازمان عقیدتی سیاسی ارتش به کاروان‌های راهیان نور/ ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ا، سیداح‍م‍د/ تهران: سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران، نشر آجا‏‫، ۱۳۸۵.

• ام‍ی‍ر خ‍س‍ت‍گ‍ی‌ن‍اپ‍ذی‍ر: زن‍دگ‍ی‍ن‍ام‍ه‌ س‍رل‍ش‍ک‍ر ش‍ه‍ی‍د ول‍ی‌ال‍ل‍ه‌ ف‍لاح‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ا، اح‍م‍د/ ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ا، اح‍م‍د/ مرکز اسناد انقلاب اسلامی/ ۲۵۰ ص/  ۱۲۰۰۰ری‍ال/‌۱۳۸۰.

♦ شهید جواد فکوری:

• وصف تو عاشقانه‌ترين وصف عالم است: خاطراتي از زندگي شهيد اميرسرلشكر جواد فكوري
گردآورنده: عبدالرحيم سعيدي‌راد - كتاب مسافر - 48 صفحه - پالتويي (شوميز) - چاپ 1 سال 1390 - 10000 نسخه

• سقوط در سكوت: زندگينامه‌ي داستاني شهيد جواد فكوري
ابراهيم زاهدي‌مطلق - نشر شاهد - 86 صفحه - پالتويي (شوميز) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - 6000 ريال

• چشمي در آسمان: يادمان امير سرتيپ خلبان شهيد جواد فكوري/ سيدحكمت قاضي‌ميرسعيد ؛ ويراستار:حميد بوربور - نشر آجا - 224 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1383 - 3000 نسخه - 19000 ريال

♦ موسی نامجوی:

• نامجوی/ به کوشش علی اکبری/ تهران: نشر یا زهرا (س)‏‫، ۱۳۹۲.

• سه فصل از دیوان عشق: اهدایی سازمان عقیدتی سیاسی ارتش به کاروان‌های راهیان نور/ گردآوری و تنظیم احمد حسینیا/ سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران، نشر آجا‏‫، ۱۳۸۵.

• م‍ردی‌ ب‍رن‍گ‌ پ‍رت‍ق‍ال‌: زن‍دگ‍ی‍ن‍ام‍ه‌ی‌ داس‍ت‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د س‍ی‍دم‍وس‍ی‌ ن‍ام‍ج‍و/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ع‍زت‌ ا... ال‍ون‍دی‌/ س‍ازم‍ان‌ ب‍ن‍ی‍اد ش‍ه‍ی‍د و ام‍ور ای‍ث‍ارگ‍ران‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ارت‍ب‍اطات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، ن‍ش‍ر ش‍اه‍د‏‫، ۱۳۸۵.

• م‍روری‌ ب‍ر زن‍دگ‍ی‌ وزی‍ران‌ ش‍ه‍ی‍د وزارت‌ دف‍اع‌/ ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ س‍ازم‍ان‌ ع‍ق‍ی‍دت‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌ وزارت‌ دف‍اع‌ و پ‍ش‍ت‍ی‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ی‍روه‍ای‌ م‍س‍ل‍ح‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‌ و اطلاع‌رس‍ان‍ی‌/ ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ ع‍ق‍ی‍دت‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌ وزارت‌ دف‍اع‌ و پ‍ش‍ت‍ی‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ی‍روه‍ای‌ م‍س‍ل‍ح‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ دف‍اع‌‏‫‏، ۱۳۸۴.

• م‍درس‍ه‌ ع‍ش‍ق‌: زن‍دگ‍ی‍ن‍ام‍ه‌ س‍ردار رش‍ی‍د اس‍لام‌ ت‍ی‍م‍س‍ار س‍رل‍ش‍گ‍ر ش‍ه‍ی‍د س‍ی‍د م‍وس‍ی‌ ن‍ام‍ج‍وی‌/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ع‍ل‍ی‍رض‍ا پ‍ورب‍زرگ‌ (واف‍ی)/ ت‍ه‍ران‌: م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی/ ۱۳۸۰.

♦ شهید یوسف کلاهدوز:

• باد ملایم: براساس زندگی شهید کلاهدوز/ نوشته محمدمهدی عسکرزاده/ تهران: امیرکبیر،کتابهای جیبی،‏‫۱۳۹۳.

• ب‍ی‌‌گ‍ن‍اه‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۴۹/ ش‍ه‍ی‍د ک‍لاه‍دوز‏‫/ م‍ح‍م‍درض‍ا ب‍ی‌گ‍ن‍اه/ ت‍ه‍ران‌ : م‍درس‍ه، ۱۳۸۹.

• خدا هم مجذوب آن دلاور بود: خاطراتی از سرلشگر پاسدار یوسف کلاهدوز/ گردآوری و بازنويسی حسين زكريايی‌عزيزی: نظارت محتوایی عبدالرحیم سعیدی‌راد/ ستاد آيه‌های ايثار و تلاش/ تهران: کتاب مسافر‏‫، ۱۳۸۸.

• تیک تاک، زندگی: براساس زندگی شهید یوسف کلاهدوز/گلستان جعفریان؛ [تدوین] واحد کودک و نوجوان دفتر ادبیات و هنر مقاومت/ تهران: شرکت انتشارات سوره مهر‏‫، ۱۳۸۵.

• ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، زه‍ره/ ک‍لاه‍دوز ب‍ه‌روای‍ت‌ ه‍م‍س‍ر ش‍ه‍ی‍د / زه‍ره‌ ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌/ ت‍ه‍ران‌: روای‍ت‌ ف‍ت‍ح‌‏‫، ۱۳۸۳.

• دام‍ی‌ ب‍رای‌ گ‍ل‌ م‍ی‍خ‍ک‌: ب‍راس‍اس‌ زن‍دگ‍ی‌ س‍ردار س‍رل‍ش‍ک‍ر پ‍اس‍دار ش‍ه‍ی‍د ی‍وس‍ف‌ ک‍لاه‍دوز/ م‍ح‍م‍درض‍ا م‍ح‍م‍دی‌ پ‍اش‍اک‌/ ک‍ن‍گ‍ره‌ ب‍زرگ‍داش‍ت‌ س‍رداران‌ ش‍ه‍ی‍د س‍پ‍اه‌ و ۳۶ ه‍زار ش‍ه‍ی‍د اس‍ت‍ان‌ ت‍ه‍ران‌، ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌،‏۱۱۶ ص‌.م‍ص‍ور ۱۳۷۶.

• پ‍اس‍دار ولای‍ت‌: زن‍دگ‍ی‍ن‍ام‍ه‌ ش‍ه‍ی‍د س‍ردار س‍رل‍ش‍ک‍ر پ‍اس‍دار (ی‍وس‍ف‌ ک‍لاه‍دوز)/ ن‍وش‍ت‍ه‌ ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر ن‍ص‍رت‍ی‌/ س‍پ‍اه‌ پ‍اس‍داران‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌، م‍دی‍ری‍ت‌ ام‍ور ک‍ت‍اب‌، ‏ ۱۲۶ ص‌.م‍ص‍ور، ن‍م‍ون‍ه‌، ع‍ک‍س‌۱۳۷۴.

• آب‍ی‌، م‍ث‍ل‌ آس‍م‍ان‌: ب‍راس‍اس‌ خ‍اطره‌ای‌ از دوران‌ ن‍وج‍وان‍ی‌ س‍ردار س‍رل‍ش‍گ‍ر ش‍ه‍ی‍د ی‍وس‍ف‌ ک‍لاه‍دوز/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ع‍ل‍ی‌ آق‍اغ‍ف‍ار؛ وی‍راس‍ت‍ار م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر ش‍م‍س‍ی‌پ‍ور؛ ت‍ص‍وی‍رگ‍ر م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ ک‍ارگ‍ر ش‍ری‍ف‌/ ک‍ن‍گ‍ره‌ ب‍زرگ‍داش‍ت‌ س‍رداران‌ ش‍ه‍ی‍د س‍پ‍اه‌ و ۳۶ ه‍زار ش‍ه‍ی‍د اس‍ت‍ان‌ ت‍ه‍ران‌ - ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌، ۱۳۷۶.

• ای‍ن‌ ه‍م‍ه‌ ی‍وس‍ف‌: م‍ن‍ظوم‍ه‌ای‌ در رث‍ای‌ س‍ردار س‍رل‍ش‍گ‍ر پ‍اس‍دار ش‍ه‍ی‍د ی‍وس‍ف‌ ک‍لاه‍دوز/ ع‍ل‍ی‍رض‍ا ق‍زوه‌/ ک‍ن‍گ‍ره‌ ب‍زرگ‍داش‍ت‌ س‍رداران‌ ش‍ه‍ی‍د س‍پ‍اه‌ و س‍ی‌ و ش‍ش‌ ه‍زار ش‍ه‍ی‍د اس‍ت‍ان‌ ت‍ه‍ران‌، ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌‏‫، ۱۳۷۶.
 
شهید محمد جهان‌آرا:
          

• آواز نخلستان: داستان‌هاي كوتاه از زندگي شهيد محمد جهان‌آرا (داستان نوجوان) علي‌الله سليمي ؛ ويراستار:مژگان بهمنش - هزاره ققنوس - 32 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1390 - 1200 نسخه - 12000 ريال

• يادمان سرلشكر شهيد محمد جهان‌آرا
به‌اهتمام:سيدمحمد دشت‌بزرگ ؛ زيرنظر:محسن كاظميني - نيلوفران - 32 صفحه - جيبي (شوميز) - چاپ 1 سال 1388 - 5000 نسخه - 3000 ريال

• فرمانده شهر: براساس زندگي شهيد محمد جهان‌آرا
داود بختياري‌دانشور - سوره مهر،نشر شاهد - 80 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 2 سال 1384 - 5000 نسخه - 3500 ريال

• خرمشهر، كو جهان‌آرا: گفت و گو با صغرا اكبرنژاد همسر سردار شهيد سيد محمد جهان‌آرا/ مرتضي سرهنگي - شركت انتشارات سوره مهر،نشر كمان - 36 صفحه - پالتويي (مقوايي) - چاپ 3 سال 1381 - 11000 نسخه - 2000 ريال
Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 227829
 


 
علی اکبر
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۷-۰۵-۱۶ ۱۰:۵۵:۴۵
سلام چطوری میشه این کتاب هارو ب صورت فایل دانلود کرد (226133)