دیدگاه‌های لیوتار درباره زمان در قالب «نا انسانی» ارائه شد

 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۲۰
 
 
«نا انسانی: تاملاتی در باب فلسفه زمان» اثر ژان فرانسوا لیوتار با ترجمه محمدعلی جعفری از سوی نشر مولی منتشر شد. این کتاب شامل 15 مقاله، سخنرانی و درسگفتار از این فیلسوف اثرگذار فرانسوی در مفاهیم فلسفی متعلق به حوزه مطالعاتی «زمان» است.
 
ژان فرانسوا لیوتار
 به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) «نا انسانی» با عنوان «تاملاتی در باب فلسفه زبان» شامل مجموعه مقالات و برخی سخنرانی‌های ژان فرانسوا لیوتار، فیلسوف شهیر فرانسوی در موضوع کلی «مطالعات زمان» است. لیوتار یکی از مهم‌ترین اندیشمندان جریان فکری و فلسفی «پست‌مدرن» است که اندیشه‌های مهمی درباره موضوعاتی چون سیاست و هنر دارد.

لیوتار همچنین یکی از مهم‌ترین اندیشمندان قرن بیستم است که به موضوع زمان به عنوان یکی از اساسی‌ترین مفاهیم فلسفی در طول تاریخ توجه ویژه نشان داده، با این اوصاف اما پیشتر این بخش از اندیشه‌های لیوتار در هیچ منبعی برای مخاطبان ایرانی ارائه نشده بود.

«نا انسانی» 16 فصل دارد که هرکدام از آنها شامل یک مقاله یا یک سخنرانی در مفهوم زمان و مفاهیم مرتبط با آن است. عناوین این فصول به ترتیب عبارتند از «آیا تفکر می‌تواند بدون بدن ادامه یابد؟»، «بازنویسی مدرنیته»، «ماده و زمان»، «لوگوس و تخنه، یا دورنویسی»، «زمان امروز»، «نیوتون: لحظه»، «امر والا و آوانگارد»، «چیزی شبیه: «ارتباط... بدون ارتباط»، «بازنمایی، نمایش، نمایش ناپذیر»، «عکس گفتار»، «پس از امر والا، وضع زیباشناسی»، «حفاظت و رنگ»، «خدا و عروسک»، «فرمان بری»، «Scapeland» و «دوموس و کلان‌شهر».لیوتار در مقدمه این کتاب به بحث درباره انسان و نقد تفکرات اومانیستی می‌پردازد. بخشی از این مقدمه به این شرح است: «ارزش چیست؟ قطعیت چیست؟ انسان چیست؟ این پرسش‌ها خطرناک به شمار می‌آیند و به تندی کنار گذاشته می‌شوند. گفته می‌شود این پرسش‌ها راه را بر «هر چه باداباد»، «همه چیز ممکن است» و «همه چیز بی‌ارزش است» می‌گشایند. نگاه کنید بر سر آنها که قصد گذار از این مرز را داشتند چه آمد: نیچه به اسارت اسطوره شناسی فاشیستی در آمد، هایدگر نازی شد و...».

همچنین کتاب پیشگفتاری نیز با عنوان «مقدمه‌ای در باب تبار لیوتاری فلسفه» دارد که به قلم روزبه صدرآرا، ویراستار آن، است.

«نا انسانی: تاملاتی در باب فلسفه زمان» اثر ژان فرانسوا لیوتار، ترجمه محمدعلی جعفری و ویراستار روزبه صدرآرا، با شمارگان هزار و 100 نسخه، 292 صفحه و بهای 23 هزار تومان از سوی نشر مولی روانه کتابفروشی‌ها شده است. برای مطالعه فایل pdf نخستین صفحات این کتاب به این آدرس بروید.

درباره لیوتار
ژان فرانسوا لیوتار (1998 ــ 1924) یکی از مشهورترین فیلسوفان و نظریه‌پردازان قرن بیستم و متعلق به نحله فکری پسامدرن است. مشهورترین کتاب او در سراسر جهان «وضعیت پست‌مدرن: گزارشی درباره دانش» نام دارد که در ایران با ترجمه حسینعلی نوذری منتشر شده است.

از دیگر کتاب‌های منتشر شده لیوتار در ایران می‌توان این موارد را برشمرد: «پدیده شناسی» ترجمه عبدالکریم رشیدیان، «تعریف پسامدرن برای بچه‌ها» ترجمه آذین حسین زاده و «دگردیسی‌های مارسل دوشان» ترجمه شهرام رستمی.
Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 219692