علي اوجبي، خبر داد

كتاب ماه فلسفه و 7 ويژه نامه در سال 90

 
تاریخ انتشار : شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۸۹ ساعت ۱۴:۱۵
 
 
علي اوجبي،‌ سردبير كتاب ماه فلسفه، از تدارك هفت ويژه‌نامه در سال جديد درباره خواجه‌نصير، هايدگر، دكارت، مرلوپونتي، هگل، فلسفه ذهن و تاريخ فلسفه غرب خبر داد و گفت: چون ويژه‌نامه‌ها كاربردي‌ترند، چهره‌هايي را انتخاب مي‌كنيم كه علاقه‌مندان جوان حوزه فلسفه از آنان شناخت بهتري داشته باشند./
علي اوجبي
 
علي اوجبي
علي اوجبي،‌ در گفت‌وگو با خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، اظهار كرد: برخي ويژه‌نامه‌هاي شماره‌هاي نخستين كتاب ماه فلسفه با برنامه‌ريزي قبلي منتشر نشده‌اند، به اين صورت كه مجموعه مقالاتي كه به دفتر مجله مي‌رسيد، انتشار ويژه‌نامه‌ها و موضوعات آنها را رقم مي‌زدند، اما از سال دوم براي انتشار اين ويژه‌نامه‌ها برنامه‌ريزي‌هايي صورت گرفت.

وي افزود: برخي از اين شماره‌ها مناسبتي‌اند، نظير ويژه‌نامه خواجه‌نصير طوسي كه به مناسبت روز بزرگداشت وي در اسفند ماه تدارك ديده شد. البته اين ويژه‌نامه به دليل تراكم كاري در فروردين سال آينده منتشر مي‌شود. تاكنون ويژه‌نامه‌هاي سهروردي و ابن سينا به مناسبت روز بزرگداشت آنان منتشر شده است.

اوجبي انتخاب موضوعات برخي ديگر از ويژه‌نامه‌ها را حاصل مشورت با استادان فلسفه برشمرد و گفت: در اين مشورت‌ها تاثيرگذاري و اهميت فلاسفه مختلف تحت بررسي قرار مي گيرند تا از اين طريق ويژه‌نامه‌اي درباره آنها منتشر شود. ويژه‌نامه كانت كه سه شماره از آن در سال گذشته منتشر شد و همچنين ويژه‌نامه‌هاي هوسرل و توماس آكوئيناس حاصل همين رايزني‌ها بودند.

وي از انتشار 7 ويژه‌نامه كتاب ماه فلسفه در سال آينده خبر داد و گفت: نخستين آنها به خواجه‌نصير اختصاص دارد كه بايد در اسفند امسال منتشر مي‌شد، اما همان طور كه گفتم به دليل تراكم كاري به فروردين سال جديد موكول شد. ويژه‌نامه بعدي به هايدگر مي‌پردازد. هايدگر را مي توان تاثيرگذارترين فيلسوف غرب در قرن بيستم دانست كه مباحث جديدي در حوزه‌هاي گوناگوني نظير فلسفه سياست، هنر، تاريخ و زبان‌شناسي مطرح كرد و تعريف پيشينيانش را از فلسفه به نقد كشيد و تعريف جديدي ارايه داد.

سردبير كتاب ماه فلسفه ادامه داد: هايدگر همچنين بر فلاسفه بعد از خود اعم از آلماني و انگليسي نظير دريدا و رورتي تاثيرگذار بود. اين ويژگي‌ها عواملي‌اند كه سبب شد كتاب ماه فلسفه به آرا و آثار هايدگر بپردازد، اما از آنجايي كه يك شماره براي اين بررسي كافي نبود، دو شماره را به هايدگرپژوهي اختصاص داده‌ايم كه شماره نخست در اسفند سال جاري منتشر شد و شماره بعدي در ارديبهشت سال 90 منتشر مي شود.

وي ويژه‌نامه بعدي را مربوط به آرا و آثار هگل برشمرد و گفت: او نيز از فلاسفه مهمي است كه با وجود انتشار تاليف و ترجمه‌هاي متعدد درباره فلسفه او، متاسفانه هنوز درك درستي از انديشه‌هاي فلسفي اش وجود ندارد و چه بسا بسياري او را يك انديشمند متأله به شمار نمي‌آورند.

اوجبي با اشاره به انتشار ويژه‌نامه درباره فلسفه ذهن در سال آينده درباره دلايل انتخاب اين موضوع گفت: فلسفه ذهن با وجود اهميت فراواني كه در جريان انديشگي امروز دارد، هنوز جايگاه خود را در جامعه ما نيافته و كتاب‌ها و مقالات اندكي در اين باره منتشر شده‌اند. اين در حالي است كه فلسفه ذهن در فلسفه تحليلي معاصر از اهميت زيادي برخوردار است. همين اهميت سبب شد تا يك شماره از كتاب ماه فلسفه را به بررسي اين موضوع اختصاص دهيم.

وي افزود: همچنين از ميان خيل فلاسفه متاثر از هايدگر كه انديشه‌شان در حال حاضر مطرح است، مرلوپونتي را انتخاب كرده‌ايم كه تاكنون آثار اندكي درباره او منتشر شده‌اند. او شخصيتي تاثيرگذار در فلسفه غرب اما گمنام در ايران است، بنابراين ويژه‌نامه‌اي را نيز به او اختصاص داد‌ه‌ايم.

اين مصحح و نويسنده با اشاره به آماده بودن مطالب ويژه‌نامه‌هاي هايدگرپژوهي دو و خواجه‌نصير گفت: از مقالات پژوهشگران فلسفه درباره هگل، مرلوپونتي، فلسفه ذهن، دكارت و تاريخ فلسفه غرب استقبال مي‌كنيم تا پس از بررسي محتوايي در ويژه‌نامه‌ها منتشر شوند.

وي در پاسخ به اين سوال كه چرا بيشتر ويژه‌نامه‌هاي كتاب ماه فسلفه به چهره‌هاي فلسفي اختصاص دارند و جريان‌هاي فلسفي را كمتر مورد توجه قرار مي‌دهند، گفت: موضوع ويژه‌نامه‌ها با مشورت استادان و بر اساس اهميت شخص يا موضوع مورد نظر انتخاب مي‌شوند كه البته در بيشتر شماره‌ها به شخصيت‌ها مي‌پردازيم.

اوجبي ادامه داد: يك علت مهم در انتخاب چهره‌هاي فلسفي به جاي جريان‌هاي فلسفي در كتاب ماه فلسفه، كتاب‌محور بودن اين مجله است. كتاب ماه فلسفه برخلاف ساير مجله هاي تخصصي اين حوزه بيشتر به دنبال نقد و معرفي كتابند. بنابراين به بررسي آرا و آثار يك شخصيت روي مي‌آورند كه با سياست‌هاي مجله سازگار باشند.

وي استقبال مخاطبان كتاب ماه فلسفه را از بررسي شخصيت‌هاي فلسفي، يكي ديگر از دلايل شخصيت‌محور بودن ويژه‌نامه‌هاي اين نشريه برشمرد و گفت: جريان‌هاي فلسفي نيز در صورتي به عنوان موضوع ويژه‌نامه‌ها انتخاب مي‌شوند كه اهميت بسياري برخوردار بوده و آثار كمي درباره آنها در كشورمان منتشر شده باشد و با محدوديت‌هاي مجله نيزسازگار باشند.

اوجبي مسووليت اصلي كتاب ماه فلسفه را معرفي و نقد آثار تازه منتشره شده اين حوزه برشمرد و گفت: با توجه به اين كه ويژه‌نامه‌ها كاربردي‌ترند، چهره‌هايي را براي بررسي انتخاب مي‌كنيم كه براي علاقه‌مندان جوان حوزه فلسفه شناخته شده‌تر باشند.

وي كتاب ماه فلسفه را تا حد زيادي به اهدافش نزديك خواند و گفت: خوشبختانه مجله‌ ما در مدت كوتاهي پس از انتشار ناياب و حتي به عنوان منبع درسي برخي دانشگاه‌ها معرفي مي‌شود. فكر مي‌كنم كتاب ماه فلسفه پس از گذشت چهار سال از انتشار آن جايگاه خود را يافته است.

اوجبي كتاب ماه فلسفه را تنها مجله فلسفي برشمرد كه به نقد و معرفي آثار اختصاص دارد و اين ويژگي را دليل مورد استقبال قرار گرفتن آن دانست و گفت: همين ويژگي سبب شد تا اين مجله با وجود تمامي ضعف‌هاي احتمالي‌اش جايگاه خود را در ميان اهالي فلسفه بيابد. با اطمينان قلبي معتقدم كه مجله به بخش عمده‌اي از اهدافش دست يافته است. 

وي يادآور شد: همواره دو ايراد به كتاب ماه فلسفه وارد مي‌شود كه يكي از آنها استفاده از مقاله هاي پژوهشگران جوان در مجله و به كار نگرفتن استادان شناخته شده است. در پاسخ به اين ايراد بايد گفت كه رويكرد مجله، نقد و معرفي آثار است و استادان حوزه فلسفه به دلايل مختلف به مقوله نقد اهميت چنداني نمي‌دهند. بديهي است كه به همين دليل سراغ نويسندگان و پژوهشگران جوان مي‌رويم.

اوجبي ادامه داد: علت ديگر در به كار گرفتن پژوهشگران جوان در مجله، لزوم فراهم شدن زمينه رشد براي نويسندگان جوان است. انتخاب آنان از سوي ما تا اندازه زيادي از روي عمد انجام مي‌گيرد تا فرصتي براي رشد و تعالي‌شان فراهم شود.

سردبير كتاب ماه فلسفه در پايان يادآور شد: بار ديگر تاكيد مي‌كنم كه نه تنها جامعه فلسفي ما بلكه جامعه فرهنگي كشورمان با مقوله نقد فاصله بسياري دارد و اين امر سبب شده تا نتوانيم از نقد جدي بهره‌مند شويم. به همين دليل دست نيازمان را به سوي پژوهشگران دراز مي‌كنيم تا ما را در مرحله نخست براي نقد آثار و در مرحله بعدي، براي معرفي كتاب‌ها كمك كنند.
Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 98499