خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 17 مهر 1398 ساعت 15:44 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/281886/1/سردیس-مشاهیر-اهل-قلم-ایران-پارک-ملت-تهران -------------------------------------------------- به بهانه هفته تهران عنوان : سردیس مشاهیر اهل قلم ایران در پارک ملت تهران -------------------------------------------------- متن :