خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 11 آذر 1397 ساعت 12:12 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/268494/1/میزگرد-اقتباس-سینمای-ایران -------------------------------------------------- عنوان : میزگرد «اقتباس در سینمای ایران» -------------------------------------------------- متن :