خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 5 آبان 1396 ساعت 19:18 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/253338/1/بیست-سومین-نمایشگاه-مطبوعات-1 -------------------------------------------------- عنوان : بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات 1 -------------------------------------------------- متن :