خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 11 اسفند 1397 ساعت 21:38 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/272652/1/آيين-رونمايي-كتاب-حيات-صديقه -------------------------------------------------- عنوان : آيين رونمايي از كتاب حيات صديقه -------------------------------------------------- متن :