خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 1 اسفند 1397 ساعت 11:09 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/272185/1/حضور-مدیرعامل-خانه-کتاب-کتابفروشی-آوند -------------------------------------------------- عنوان : حضور مدیرعامل خانه کتاب در کتابفروشی آوند -------------------------------------------------- متن :