خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 20 آبان 1397 ساعت 12:42 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/267424/1/نشست-خبری-بیست-ششمین-دوره-هفته-کتاب-جمهوری-اسلامی-ایران -------------------------------------------------- عنوان : نشست خبری بیست و ششمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران -------------------------------------------------- متن :