خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 1 بهمن 1397 ساعت 19:08 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/270953/1/آیین-اختتامیه-پانزدهمین-دوره-جشنواره-نقد-کتاب -------------------------------------------------- عنوان : آیین اختتامیه پانزدهمین دوره جشنواره نقد کتاب -------------------------------------------------- متن :