خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 17 تير 1388 ساعت 14:00 http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/43486/سوگنامه-چهارده-معصوم-ع-منتشر -------------------------------------------------- عنوان : سوگنامه چهارده معصوم(ع) منتشر شد -------------------------------------------------- چاپ نخست كتاب «سوگنامه چهارده معصوم(ع) سوگ سروده‌ها و مراثي در شعر فارسي» تاليف محمد صحتي سردرودي از سوي انتشارات پرتو خورشيد منتشر و روانه بازار نشر شد./ متن : به گزارش خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، اين اثر كه در ادامه كتاب چهارده معصوم(ع) تهيه و تاليف شده، شامل سوگنامه آن بزرگواران است كه از منظر شاعران و سخن سنجان به زندگاني معصومان(ع) از ولادت تا شهادت مي پردازد. در اين كتاب، چهارده معصوم(ع) ـ يعني انسان هاي كامل و برگزيده خدا و خلق ـ از منظر شاعران و سخن سنجان شناسانده مي شوند. شناختن و شناساندن انسان هاي كامل در عين اين كه لازم و مفيد به حساب مي آيد، كاري بس دقيق و دشوار نيز است كه گاهي كم دقتي، شاعر و نويسنده را به بيراهه مي برد و اين انحراف ناخواسته به تحريف هاي گوناگون دامن مي زند. البته عوامل بسياري در اين تحريف ها دخيلند واين كتابدر مقدمه تنها به برخي از آنها كه امروز هم در ميان شاعران و نويسندگان و گويندگان مذهبي رواج دارند، پرداخته است. در انتهاي اين اثر، فهرست اشعار و فهرست شاعران نيز درج شده است. چاپنخست كتاب سوگنامه چهارده معصوم(ع) سوگ سروده ها و مراثي در شعر فارسي در شمارگان 2000 نسخه، 575 صفحه و بهاي 70000 ريال راهي بازار نشر شد.