خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 12 مهر 1391 ساعت 10:10 http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/150525/ترجمه-به-آذین-باباگوریو-دست-علاقه-مندانش-می-رسد -------------------------------------------------- «بابا گوریو» و «لبه تیغ» با ویرایش جدید می‌آیند عنوان : ترجمه به‌آذین از باباگوریو به دست علاقه‌مندانش می‌رسد -------------------------------------------------- رمان «لبه تیغ» نوشته سامرست موآم با ترجمه مهرداد نبیلی و رمان «بابا گوریو» اثر اونوره دوبالزاک و با ترجمه م. به‌آذین با ویرایش و طرح جلد جدید تا پایان پاییز سال جاری از سوی انتشارات امیرکبیر منتشر خواهند شد.- متن : به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، انتشارات امیرکبیر در راستای ویرایش و بازخوانی تعدادی از رمان ها و آثار داستانی معتبر جهان در دو مجموعه رمان های بزرگ دنیا و داستان های خارجی آثار تازه ای را به بازار کتاب عرضه خواهد کرد. ساروخانی، مدیر امور محققان این انتشاراتی در این باره گفت: رمان لبه تیغ نوشته سامرست موآمبا ترجمه مهرداد نبیلی به زودی در نوبت چاپ ششم منتشر می شود. این کتاب برای نخستین بار در سال1341 از سوی همین ناشر به چاپ رسید و در این سال ها پنج بار تجدید چاپ شد که چاپ ششم این اثر هفدهمین کتاب از مجموعه رمان های بزرگ دنیا است که با ویرایش، بازخوانی و طرح جلد و فرمتینو چاپ به زودی منتشر خواهد شد. وی همچنین دربارهانتشار رمان باباگوریو نیز توضیح داد: باباگوریو نوشته اونوره دوبالزاک و با ترجمه م.به آذین نخستین بار در سال 1334 به دست ایرانیان رسید. این اثر که هجدهمین کتاب از مجموعه رمان های بزرگ دنیای انتشارات امیرکبیر است، به زودی در نوبت چاپ پنجم و با ویراستاری جدید و فرمت تازه صفحه آرایی و چاپ شده وبه دست علاقه مندان می رسد. از مجموعه رمان های بزرگ دنیای انتشارات امیرکبیر تا به حال رمان نودو سه اثر ویکتور هوگو با ترجمه منصور شريف زنديه و رمان تصویر بزرگنوشته دينو بوتزاتی با ترجمه بهمن فرزانه و چند رمان مطرح دیگر جهانمنتشر شده اند. رمان نود و سه برای نخستین بار در سال 1336 و رمان تصویر بزرگ در سال1356 به بازار کتاب ایران آمدند.