خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 14 آبان 1397 ساعت 19:35 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/267201/1/هفدهمین-دوره-عصر-کتاب-بزرگداشت-دکتر-ولی-الله-محرابی -------------------------------------------------- عنوان : هفدهمین دوره عصر کتاب ، بزرگداشت دکتر ولی الله محرابی -------------------------------------------------- متن :