خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 19 اسفند 1397 ساعت 11:57 http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/273015/کنفرانس-بین-المللی-پوزیتیویسم-منطقی-تجربیات-علمی-برگزار-می-شود -------------------------------------------------- عنوان : کنفرانس بین‌المللی پوزیتیویسم منطقی و تجربیات علمی برگزار می‌شود -------------------------------------------------- کنفرانس بین‌المللی پوزیتیویسم منطقی و تجربیات علمی ژانویه ۲۰۲۱ در بانکوک، تایلند برگزار می‌شود. متن : به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، کنفرانس بین المللی پوزیتیویسم منطقی و تجربیات علمی در روزهای ۱۷ و ۱۸ ژانویه ۲۰۲۱ در بانکوک، تایلند برگزار می شود. محور موضوعات کنفرانس شامل پوزیتیویسم منطقی، ریشه های پوزیتیویسم منطقی: زبان، منطق، تجربه، اصول پوزیتیویسم منطقی: شکاف تحلیلی / نظریه، معنی شناسی، تأیید، فلسفه علم: توضیح، وحدت علم، تقلیل تئوری و منتقدان: کوین،هانسون،پوپر،کوهنو است. علاقمندان به موضوعات فوق می توانند با ارسال چکیده آثار خود به آدرس https://waset.org/apply/۲۰۲۱/۰۱/Bangkok/ICLPLE?step=۲ در اینمنفرانسمشارکت کنند. مهلت ارسال آثار تا ۱۵ نوامبر ۲۰۲۰ است. برایکسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://waset.org/conference/۲۰۲۱/۰۱/Bangkok/ICLPLE مراجعه شود.