خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 6 ارديبهشت 1398 ساعت 13:43 http://www.ibna.ir/fa/doc/longint/274475/وسایل-نوین-ارتباطی-شکل-مطالعه-مردم-متنوع-می-کند-لزوم-تشکیل-گروه-های-تخصصی-مطالعاتی-مجازی -------------------------------------------------- علی اصغر کیا در گفت‌وگو با ایبنا مطرح کرد: عنوان : وسایل نوین ارتباطی شکل مطالعه مردم را متنوع می‌کند/ لزوم تشکیل گروه‌های تخصصی مطالعاتی مجازی -------------------------------------------------- علی اصغر کیا می‌گوید: برخی تصور می‌کنند با گسترش شبکه‌های اجتماعی مردم به سمت بی‌سوادی حرکت می‌کنند اما باید توجه داشت این شبکه‌های اجتماعی سبد مطالعه افراد را متنوع‌تر کرده‌اند، هرچند همراه با این تنوع مطالعه افراد سطحی‌تر شده است. متن : خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)-محمد فیروزی:از زمانی که کاربران ایرانی یاد گرفتند از شبکه های اجتماعی استفاده کنند، نوع زندگی مردم تغییرات محسوسی پیداکرده است، همین وضع هم سبب شده که اندیشمندان علوم اجتماعی نسبت به آن گمانه زنی های مختلفی انجام دهند. برخی از آن ها دیدگاه بدبینانه ای دارند و به عنوان مثال فعالیت در شبکه های اجتماعی را زمینه ساز سطحی شدن تفکر افراد می دانند و این بستر جدید را دشمنی برای وسایل ارتباطی همچون کتاب و روزنامه می دانند. اما دیدگاه های خوش بینانه ای هم وجود دارد که این فناوری را زمینه ساز افزایش دانش های ضروری و روزمره بشر می دانند. نگاه میانه ای هم رشد و گسترش فناوری ها را یک ضرورت می داند و به دنبال تطابق دادن سایر کالاهای ارتباطی و رسانه ها با این شرایط جدید هستند. علی اصغر کیا، مدیر گروه روزنامه نگاری دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی یکی از اساتید ارتباطات است که وسایل نوین ارتباطی را به عنوان یک واقعیت پذیرفته و معتقد است سیاست گذاری های دولتی در این باره نباید با محدودیت و منع کاربرد صورت گیرد. او معتقد است طی زمان کاربرد شبکه های اجتماعی در داخل منطقی تر شده و هیجان آن کاهش پیداکرده و همین وضعیت سبب شده که مصرف آن با در چند سال اخیر با رویکردهای آموزشی همراه باشد. البته با این شرایط این استاد ارتباطات می گوید نمی توان از شبکه های اجتماعی انتظار زیادی داشت تا به بهبود فرهنگ مطالعه کتاب در کل جامعه کمک کند. با او گفت گویی داشتیم که مشروح آن را در ادامه ازنظر می گذرانید. با توجه به اینکه شما درس فنّاوری های ارتباطی را در دانشگاه تدریس می کنید، ارزیابی تان از مصرف کاربران ایرانی از شبکه های اجتماعی چیست؟ در این خصوص می توانم به نتیجه گزارشی که در سال 97 انجام شد رجوع کنم، در این تحقیق مشخص شد که مصرف رسانه های جدید در حال افزایش است و جامعه ما از فضای سنتی خارج شده است. با این مقدمه می توان گفت جامعه ما به دلیل جوان بودن و گسترش فناوری ها مصرف کننده بالای فنّاوری های ارتباطی جدید است. اما اینکه مصرف آن در راستای اهداف فرهنگی است و چقدر در راستای موضوعات اجتماعی است قضیه متفاوت است. نتیجه به دست آمده از تحقیقات سال گذشته نشان می دهد، بیشترین علاقه مندی کاربران شبکه اجتماعی اینستاگرام مربوط به دوست یابی بوده است. در رده های بعدی مصرف هم دیدن فیلم، اسلاید، ویدئو و درنهایت اخبار قرارگرفته است. باید به این نکته توجه داشت که در مصرف کاربران تفاوت هایی وجود دارد. اینکه مردم از شبکه های اجتماعی اخبار را می بینند از یک لحاظ مثبت است چراکه نشان می دهد آن ها به روز شدند و از اخبار غافل نیستند، اما چقدر ازنظر تغذیه فکری این شرایط برای مردم مفید است؟ چقدر به افزایش دانش عمیق ـ همان طور که از طریق کتاب مهیا بود ـ کمک می کند؟ قبول دارم که مطالعه افراد به شکل سنتی کم شده است، اما جایگزین های این مطالعه در این بستر جدید بیشتر شده است. به عبارتی معتقدم شکل مطالعه افراد عوض شده است. با گسترش عضویت کاربران در کانال ها، گروه ها و صفحات مجازی برخی تصور می کنند جامعه ما در حال حرکت به سمت بی سوادی است اما باید توجه داشت که شکل های مطالعه متنوع شده است. هرچند همین شکل از مطالعه هم جای تأمل دارد چراکه افراد مطالعه شان سطحی شده است. وقتی کاربران از یک گروه به گروه دیگر و از کانالی به کانال دیگر می روند، برداشتشان از محتوا عمق پیدا نمی کند، درحالی که مطالعه یک کتاب علاوه بر مزیت های انتقال گسترده پیام مخاطب را هم آرام می کند. باید پذیرفت این وضعیت امروز تغییر کرده و گستردگی حجم مطالعه از زمینه وسایل نوین ارتباطی اجتناب ناپذیر است. این وضعیت خوب است یا بد؟ این به نظرم خوب است، اما برای بهبود وضعیت پیامی که افراد دریافت می کنند این است که برای عمق بخشیدن به دانسته های آن ها باید گروه های تخصصی شکل بگیرد تا در قالب تحلیل، تفسیر و مطالب عمقی در مورد مسائل مختلف دانش افراد را ارتقاء دهند. به عنوان مثال رسانه هایی همچون خبرگزاری کتاب، باید کانال های تخصصی را هدایت کند که افراد بتوانند از طریق آن اطلاعات عمیق تری دریافت کنند. به این ترتیب این کانال ها محملی بشوند برای عضویت افراد مشتاقی که می خواهند در مورد مسائل تخصصی دانسته های بیشتری داشته باشند و با فعالیت رسانه ها این کانال ها به خوبی به جامعه معرفی شوند. بنابراین می بایست گردانندگان این کانال ها هم افرادی باشند که خودشان از افراد صاحب تخصص و به تعبیری نخبگان باشند تا صحبت هایشان برای اعضای جامعه جذابیت داشته باشد. اینکه در حال حاضر مردم در شبکه های اجتماعی بامطالعه غیر عمیق تعدادی پست را در فضای مجازی مطالعه می کنند و احساس می کنند نیازشان به مطالعه کتاب برطرف شده، آیا قابل اصلاح شدن است؟ اینکه این پست ها را مردم می خوانند را باید به عنوان بخشی از مطالعه آن ها تلقی کرد. اما گاهی صاحبان صفحات مجازی ممکن است محتوای جهت دار در فضای مجازی تولید کنند. گاهی افرادی که فاقد ریشه فکری هستند ممکن است فریب محتواهای فضای مجازی را بخورند. بنابراین لازم است کاربران خودشان هم به سطحی از تجزیه تحلیل برسند که صحت وسقم مطلب را ارزیابی کنند. اما چنین فریب خوردنی تا زمانی که مخاطب آن ها ریشه های فکری خودش را به شکل صحیح مستحکم نکرده باشد اجتناب ناپذیر است. به عبارتی مخاطبان ابتدا باید ستون های فکری محکمی داشته باشند سپس از زمینه شبکه های اجتماعی به عنوان مکمل استفاده کنند. موضوع بااهمیت این است که در فضای مجازی اطلاعات زیادی داریم و افراد ممکن است با اضافه بار مواجه شوند و بیش از نیازشان با محتوای مدنظر مواجه شوند. این وضعیت ممکن است در افراد سوءتعبیر ایجاد کند که راهی ندارد مگر اینکه افراد با استفاده از مهارت های سواد رسانه ای به پایش اطلاعات مفید از غیرمفید بپردازند. بر اساس واقعیت جامعه خودمان ملاحظه می کنیم که در شرایطی قرار داریم که افراد بسیاری محتوای جعلی را در شبکه های اجتماعی باور می کنند. به عبارتی فردی پستی را ملاحظه می کند و آن را درست فرض می کند. این موضوع گاهی با اسم دانشمندان بزرگ و اندیشمندان مطرح همراه می شود تا باورپذیری مخاطب افزایش پیدا کند. برای این وضعیت بهترین پیشنهاد و راه حل شما برای کاهش آسیب هایی که در پی دارد، چیست؟ اینکه برخی صاحبان کانال و صفحات مجازی تلاش می کنند محتوایی تولید کنند که در آن باورهایشان را به اسم دیدگاه های اندیشمندان بزرگ مطرح می کنند موضوع خطرناکی است. به عنوان مثال فردی که باورهای سیاسی خاصی دارد، یا طرفدار مسلک عقیدتی ویژه ای است برای القاء آن ها در افکار عمومی از اسم دانشمندان استفاده می کند. چنین القائاتی حتی برای باورهای اسلام گرایانه هم مطرح شده است. در چنین حالتی ماهیت پیام تغییر کرده و مخاطب با نظر خالص و ناب یک اندیشمند سروکار ندارد بلکه نظری به کمک اسم او به مخاطب القاء شده است. راه حل مقابله با این وضع این است که مهارت های کاربران در مواجهه با انواع پیام های ارتباطی در شبکه های اجتماعی ارتقاء پیدا کند. هر مخاطب باید در مواجهه با چنین پیام هایی اقدام به گزینش آن کند. نباید پیام چنین محتواهایی را با اعتماد کامل پذیرفت، بلکه باید به اصل منابع رجوع کرد و پیام مدنظر راستی آزمایی شود. به عنوان یک صاحب نظر در حوزه علم ارتباطات فکر می کنید چطور می شود برای مقابله با وضعیت سیاست گذاری کرد؟ این موضوعی است که برای اقدام اساسی در خصوص آن می بایست در مقاطع پایین تحصیلی افراد همچون دوران دبیرستان برنامه ریزی کرد. البته سازمان های مردم نهاد هم می توانند گام هایی در این خصوص بردارند تا قوه تشخیص افراد بهبود پیدا کند. در یک عبارت می توانم بگویم لازم است افراد واکسینه شوند. هنگامی که فردی نسبت به یک چیز مقاوم شود آسیب پذیری اش کاهش پیدا می کند که در خصوص محتوای شبکه های اجتماعی این واکسینه شدن با اعتماد نکردن مطلق به پیام ها امکان پذیر است. آیا امکان دارد اشاعه این باور که نباید به محتوای شبکه های اجتماعی در وهله اول اعتماد نکرد باعث شود که فضای عمومی به نا اطمینانی مبتلا شود و اثر منفی داشته باشد؟ بله چنین امکانی هست، بخشی از این آموزش ها باید به شکل غیرمستقیم باشد. به عنوان مثال در حال حاضر در تلویزیون کارهای خوبی همچون پویانمایی و کارهای گرافیکی ساخته شده است که در حال پخش شدن هستند. این کارها هرچند دیر ساخته شده است اما باید مفید بودن آن در آموزش به مخاطب را مورد تأیید قرارداد. چنین محتواهایی باعث می شود مخاطب با دیدن آن ها احساس هم ذات پنداری کند و نحوه استفاده اش از شبکه های اجتماعی را اصلاح کند. باید به این نکته توجه داشته باشیم که ساخت تیزرهای کوتاه و پیام های تصویری که در تلویزیون ساخته می شوند بی اثر نیست و چگونگی استفاده از فضای مجازی را به مخاطب انتقال می دهد و این بخشی از سیاست گذاری خواهد بود. اما بخش دیگری از سیاست گذاری از طریق فضای دانشگاهی همچون دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی قابل حصول است. البته باید قبل از هر چیز توسط دولت تکلیف برخورد با فضای مجازی مشخص شود. به خصوص اینکه می خواهد فناوری های نوین ارتباطی را گسترش دهد یا خیر؛ بعدازآن متناسب با پیوست فرهنگی تهیه شود و درنهایت به مردم فرصت آزمون وخطا داده شود تا در این زمینه خودشان را پیدا کنند. وقتی مردم شروع به استفاده از چنین ابزاری می کنند می بایست به آن ها کارکردهای مثبت و منفی فناوری ها گوشزد شود. تجربه ای در این خصوص را می توان در کشورهای ژاپن و کره جنوبی در برخورد با بازی های رایانه ای ملاحظه کرد. جوانان این کشورها در اجرا و طراحی این بازی ها اشتیاق زیادی داشتند و دولت های این دو کشور ضمن مهیاکردن شرایط برای گسترش این بازی ها از شرایط موجود در جامعه تجربیاتی را کسب کردند که حتی امروز برای بیرون از کشورهایشان هم قابل استفاده است. نکته مهم در برخورد ژاپن و کره جنوبی در خصوص برخورد با پدیده گسترش بازی های رایانه ای این بود که آن ها نگفتند اصل بازی را باید کنار گذاشت. در مورد کشور ما که سازنده فناوری ها نیستیم باید توأم با واردات این فناوری ها تجارب مربوط به آن و آسیب های احتمالی که در پی دارد گوشزد شود. البته در خصوص فناوری هایی که بومی می کنیم می توانیم راحت تر جهت دهی و نسبت به آن مسلط شویم. آیا از ظرفیت شبکه های اجتماعی در داخل به درستی استفاده کرده ایم؟ چه استفاده هایی می شد از آن برای ارتقای سطح مطالعه کرد؟ جامعه ما به دلیل شرایط خاصی که دارد شبکه های اجتماعی در آن کارکردهای ویژه ای پیدا کردند. بخشی از جامعه برای سرگرمی و اوقات فراغت از چنین شبکه هایی استفاده می کنند. بخشی هم به دلیل محدودیت های که برای فعالیت سیاسی وجود دارد از ظرفیت این شبکه ها برای خود اظهاری استفاده کردند. درمجموع نوع استفاده از این شبکه ها در جامعه ما جنبه هیجانی داشت و کمتر بر جنبه آموزشی آن تمرکز وجود داشته است. هرچند باگذشت زمان این شرایط تغییر کرده است و جنبه های آموزشی آن بیشتر شده است. بر اساس یک دوره زمانی که از سال 80 استفاده از شبکه های اجتماعی در ایران با وبلاگ ها شروع شد کاربران به مرور شرایط استفاده شان تغییر کرده است و در حال حاضر جنبه منطقی تری پیداکرده و نوع استفاده کاربران از این شبکه ها باگذشته متفاوت تر شده است. به طور خاص ظرفیت شبکه های اجتماعی را برای گسترش فرهنگ مطالعه مفید می دانید؟ خیر؛ شبکه های اجتماعی هرچند ظرفیتی را به وجود آورده است که افراد از طریق آن به معرفی کتاب در صفحات، کانال ها و گروه ها می پردازند اما این ظرفیت محدود است. آنچه امروز در این خصوص شاهد آن هستیم مشابه وضعیتی است که افراد در ارتباطات میان فردی سنتی در کافه ها به یکدیگر کتاب توصیه می کردند و راجع به آن حرف می زدند. اما این شکل از معرفی کتاب ظرفیت تعمیم به کل فضای مجازی را ندارد.