خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 18 اسفند 1397 ساعت 17:45 http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/272972/کنفرانس-بین-المللی-توماس-کوهن-تباین-برگزار-می-شود -------------------------------------------------- در امارات؛ عنوان : کنفرانس بین‌المللی توماس کوهن و تباین برگزار می‌شود -------------------------------------------------- کنفرانس بین‌المللی توماس کوهن و تباین در دبی- امارات متحده عربی برگزار می‌شود. متن : به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، کنفرانس بین المللی توماسکوهنو تباین در روزهای ۱۴ و ۱۵ فوریه ۲۰۲۱ در دبی- امارات متحده عربی برگزار می شود. محور موضوعات شامل توماسکوهن، توسعه علم، مفهوم یک پارادایم، درک، تغییر جهان و ناسازگار بودن، انحراف و ظهور اکتشافات علمی، ساختار انقلاب های علمی، عدم سازگاری روش شناختی، ادراک، ناسازگاری شهودی و تغییر جهانی، تز ناسازگاری معنایی قبل و بعد ازکوهن، مطالعات تاریخی وتاریخنگاری، مطالعاتمتاتئوری، فلسفه تکاملی علم، تاریخ علم، تغییر علمی وکوهنو علوم اجتماعی است. بر این اساس از علاقمندان به موضوعات فوق دعوت می شود با ارائه مقالات خود را به آدرس https://waset.org/apply/۲۰۲۱/۰۲/Dubai/ICTKI?step=۲ ارسال کنند. مهلت ارسال چکیده آثار تا پایان روز ۱۵ نوامبر ۲۰۲۰ است. برایکسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://waset.org/conference/۲۰۲۱/۰۲/Dubai/ICTKI مراجعه شود.