خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 23 خرداد 1398 ساعت 14:30 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/276824/1/دیدار-مدیرعامل-خانه-کتاب-اهالی-قلم-کتابفروشان-یزد -------------------------------------------------- عنوان : دیدار مدیرعامل خانه کتاب با اهالی قلم و کتابفروشان یزد -------------------------------------------------- متن :