خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 19 اسفند 1396 ساعت 19:27 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/258735/1/مراسم-نکوداشت-ایرج-افشار -------------------------------------------------- عنوان : مراسم نکوداشت ایرج افشار -------------------------------------------------- متن :