خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 20 تير 1397 ساعت 14:32 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/263117/1/نشست-معرفی-رونمایی-دو-کتاب-سرمایه-گذاری-خارجی-پرتو-دیپلماسی-خاطرات-آنکارا -------------------------------------------------- عنوان : نشست معرفی و رونمایی از دو کتاب «سرمایه گذاری خارجی در پرتو دیپلماسی» و«خاطرات آنکارا» -------------------------------------------------- متن :