خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 31 فروردين 1398 ساعت 15:21 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/274297/1/بازدید-خبرنگاران-روند-آماده-سازی-نمایشگاه-کتاب-تهران -------------------------------------------------- عنوان : بازدید خبرنگاران از روند آماده سازی نمایشگاه کتاب تهران -------------------------------------------------- متن :