خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 17 آبان 1397 ساعت 17:44 http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/267295/خوانش-رمان-بند-محکومین-خانه-تاریخی-کاج -------------------------------------------------- عنوان : خوانش رمان «بند محکومین» در خانه تاریخی کاج -------------------------------------------------- رمان «بند محکومین» در نشست‌های ادبی شهر کاشان با حضور نویسنده اثر خوانش و بررسی می‌شود. متن : به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، رمان بند محکومین نوشته کیهان خانجانی در کاشان نقدوبررسی می شود. نشست های داستان خوانی انجمن نویسندگان هزارافسانه شهرزاد پنچ شنبه های دوم و آخر هر ماه در خانه تاریخی کاج برگزار می شود. نشست داستان خوانی این ماه به خوانش و بررسی رمان بند محکومین اختصاص دارد. نشست خوانش و نقد رمان کیهان خانجانی با حضور نویسنده پنج شنبه 24 آبان 1397 از ساعت 17:30 در خانه تاریخی کاج واقع در کاشان، خیابان فاضل نراقی، کوچه روبه روی مسجد اقابزرگ برگزار می شود.