خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 27 دی 1397 ساعت 20:09 http://www.ibna.ir/fa/doc/book/270769/تلفیق-محیط-زیست-مدیریت-برنامه-ریزی-شهری-یک-کتاب -------------------------------------------------- از سوی جهاد دانشگاهی اردبیل منتشر شد؛ عنوان : تلفیق محیط‌ زیست در مدیریت و برنامه‌ریزی شهری در یک کتاب -------------------------------------------------- کتاب «تلفیق محیط‌ زیست در مدیریت و برنامه‌ریزی شهری» از سوی مرکز انتشارت جهاد دانشگاهی استان اردبیل منتشر شد. متن : به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) در اردبیل، کتاب تلفیق محیط زیست در مدیریت و برنامه ریزی شهری در سال 2013 با تلاش دیوید دودمن، گوردون مک گراناهام و بری دلال کلیتون تألیف شد و در آن اصول روش های کلیدی در برنامه ریزی شهری قرن ۲۱ مورد بررسی قرار گرفت. کتایون ورشوساز و زهرا خزایی، از اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز با ترجمه این کتاب مزایای اجتماعی و اقتصادی منجر به چالش های زیست محیطی بسیاری را برشمرده و شواهد قانع کنندهای برای حمایت از بررسی این گونه مسائل ارائه کرده اند. مترجمان این کتاب بر این باورند که با افزایش جمعیت مناطق شهری، در کشورهایی با درآمد پایین و متوسط، نقاط مهمی برای ارتباط با محیط زیست به وجود می آید. کتاب تلفیق محیط زیست در مدیریت و برنامه ریزی شهری در 4 فصل و 112 صفحه، به قیمت 15 هزار تومان از سوی مرکز انتشارت جهاد دانشگاهی استان اردبیل وارد بازار نشر شده است.