خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) - پربيننده ترين عناوين تازه‌های کتاب http://www.ibna.ir/fa/new_books Sun, 20 Oct 2019 18:57:34 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal3/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) http://www.ibna.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام خبرگزاری کتاب ايران آزاد است. Sun, 20 Oct 2019 18:57:34 GMT تازه‌های کتاب 60 بازنشر ترجمه حداد عادل از قرآن کریم در دفتر نشر فرهنگ اسلامی http://www.ibna.ir/fa/doc/book/282263/بازنشر-ترجمه-حداد-عادل-قرآن-کریم-دفتر-نشر-فرهنگ-اسلامی دفتر نشر فرهنگ اسلامی ترجمه حداد عادل از قرآن کریم را تجدید چاپ کرد. ]]> تازه‌های کتاب Sat, 19 Oct 2019 12:02:34 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/book/282263/بازنشر-ترجمه-حداد-عادل-قرآن-کریم-دفتر-نشر-فرهنگ-اسلامی