خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) - آخرين عناوين ایرانشناسی http://www.ibna.ir/fa/iranshenasi Mon, 23 Apr 2018 13:57:34 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal3/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) http://www.ibna.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام خبرگزاری کتاب ايران آزاد است. Mon, 23 Apr 2018 13:57:34 GMT ایرانشناسی 60 زبان فارسی میراث مشترک ملت‌های مشرق زمین است/چاپ 44 مقاله در دومین همایش زبان‌ها و گویش‌ها http://www.ibna.ir/fa/doc/report/214996/زبان-فارسی-میراث-مشترک-ملت-های-مشرق-زمین-چاپ-44-مقاله-دومین-همایش-زبان-ها-گویش-ها محمود جعفری‌دهقی در نخستین روز برگزاری «دومین همایش بین‌المللی زبان‌ها و گویش‌های ایرانی: گذشته و حال» گفت: زبان فارسی فقط متعلق به همه ایرانیان نیست بلکه میراث مشترک ملت‌های مشرق زمین است. این زبان به کشورهای هند، ترکیه، افغانستان، تاجیکستان و پاکستان نیز تعلق دارد. ]]> علوم‌انسانی Sun, 04 Jan 2015 15:15:40 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/report/214996/زبان-فارسی-میراث-مشترک-ملت-های-مشرق-زمین-چاپ-44-مقاله-دومین-همایش-زبان-ها-گویش-ها