خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) - پربيننده ترين عناوين دين‌واندیشه :: نسخه کامل http://www.ibna.ir/fa/religion Tue, 22 Aug 2017 10:04:35 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal3/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) http://www.ibna.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام خبرگزاری کتاب ايران آزاد است. Tue, 22 Aug 2017 10:04:35 GMT دين‌واندیشه 60 نقش فلسفه در فرایند جهانی شدن دین http://www.ibna.ir/fa/doc/book/251167/نقش-فلسفه-فرایند-جهانی-شدن-دین به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) فرایند جهانی شدن، پدیده‌ای مهم و نوظهور و دارای ابعاد گوناگون است و همه ساختارهای فرهنگی و اجتماعی و به‌ویژه دین را تحت تاثیر قرار داده است. ندا حسینی در کتاب «فلسفه دین در عصر جهانی شدن» ضمن توجه به ضرورت نگاه فلسفی، فرایند جهانی شدن را که تاثیرات مهمی بر مساله دین داشته با تاکید بر نقض مکمل فلسفه در کنار دین در بحران‌زایی از فرایند جهانی شدن در چهار فصل با عنوان‌های «کلیات»، «اهمیت دین»، «فرایند جهانی شدن» و «پیوند و ارتباط دین و جهانی شدن» مورد بازنگری قرار داده است.   نویسنده در این کتاب تلاش کرده تا وضعیت دین از منظر تئوریک در عصر حاضر که از آن به جهانی شدن یاد می‌کنند، مورد توجه قرار دهد و با تامل روی کارکرد دین و با استفاده از فلسفه به‌عنوان نقش مکمل دین، به بیان راه‌ برون‌رفت از چالش‌ها و مسائل و بحران‌های ناشی از جهانی شدن، بپردازد.   در صفحه 51 کتاب ذیل عنوان «روند تاریخی دین و فلسفه» آمده است: «گذشته از نقش مهم سنت دینی در شکل‌گیری و تحول صور گوناگون تفکر نظری،‌ تجزیه و تحلیل و شناخت گذشته با حل مسائل جدید گره خورده بود. نه فقط فلسفه، بلکه هر تلاش فکری در هر قدم با مسئله ارزشیابی حقایق دینی و نقش دین در گذشته و حال روبه‌رو بود. پایان قرون وسطی به معنی پایان باورهای دینی نبود. نه فقط دکارت که فلسفه‌اش سرآغاز عصر جدید محسوب می‌شود، بلکه متفکران عصر رنسانس نیز مسیحیانی مومن و معتقد بودند. انسان‌باوری عصر رنسانی که با پترارک و بوکاچیو آغاز شد به هیچ رو ضد دین نبود. این حقیقت که ایتالیا مهد رنسانس و احیای معارف و هنرهای عصر کلاسیک بود و خصلت مذهبی آثار هنرمندانی نظیر دوناتلو داوینچی و میکل آنژ که در بسیاری موارد مستقیما برای کلیسا و با حمایت مالی پاپ کار می‌کردند، نشانگر پیوند دین با اندیشه و هنر عصر رنسانس است.»   همچنین در بخش دیگری از مباحث کتاب درباره موضوع «تعارضات بین دین و فلسفه» می‌خوانیم: «با وجودی که دین کامل‌کننده فلسفه است ولی بین این دو تعارضاتی دیده می‌شود که در صورت دست یافتن به این تعارضات می‌توان به راه‌حل‌های مناسب در حل این مشکل رسید و همواره به همکاری بین دین و فلسفه امیدوار بود. یکی از مهمترین تعارضات بین دین و فلسفه در ارتباط با موضوع خداست. در نگرش دینی، واقعیت وجود خدا همیشه نخستین باور و اعتقاد انسان دیندار است. به عبارت دیگر، بحث حول محور خدا همواره اصل اول از اصول اعتقادی هر انسان دیندار را تشکیل می‌دهد. حال آنکه این واقعیت از نظر فلسفه نه به‌عنوان اولین اصل، بلکه به‌عنوان آخرین یا واپسین مسئله مطرح است، زیرا فیلسوف هیچ پیش‌فرضی را تا زمانی که با عقل سنجیده نشود، نمی‌پذیرد ولو اینکه اعتقاد به خدا باشد.»   نخستین چاپ کتاب «فلسفه دین در عصر جهانی شدن» در 172 صفحه با شمارگان یک‌هزار نسخه به بهای 14 هزار تومان از سوی موسسه آموزشی تالیفی ارشدان راهی بازار نشر شده است.  ]]> دين‌واندیشه Mon, 21 Aug 2017 03:30:00 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/book/251167/نقش-فلسفه-فرایند-جهانی-شدن-دین آشنایی با جلوه‌هایی از زبان استعاری قرآن http://www.ibna.ir/fa/doc/book/250995/آشنایی-جلوه-هایی-زبان-استعاری-قرآن به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) امروزه علوم شناختی، تحول چشمگیری در شاخه‌های مختلف فلسفه و زبان‌شناسی ایجاد کرده است. این علوم بر بسیاری از حوزه‌ها از جمله فهم متون دینی تاثیرگذار بوده است. از نظریه‌های مطرح در علوم شناختی، «استعاره مفهومی» و «تلفیق مفهومی» است.   نویسنده کتاب «استعاره‌های مفهومی و فضاهای قرآن» با استفاده از این دو نظریه، تحلیل جدیدی از زبان استعاری قرآن و ارتباط آن با جهان‌بینی اسلامی بیان کرده که براساس آن، استعاره‌های مفهومیِ قرآن، بخش اجتناب‌ناپذیر تفکر اسلامی هستند از راه تحلیل آن‌ها می‌توان به نگرش اساسی و یا به عبارت دیگر، جهان‌بینی قرآن دست یافت، چراکه استعاره‌های زبانی قرآن تجلیات استعاره‌های مفهومی آن هستند و به ابعاد مختلف زندگی و تفکر اسلامی شکل می‌دهند.   «مبانی نظری (1): استعاره مفهومی و اندیشه بشری»، «مبانی نظری (2): فضاهای تلفیقی»، «انتقال در فضاهای قرآنی»، «تجربه زندگی و استعاره‌های قرآن»، «زبان مادی و حقایق دینی»،‌ «نظام‌مندی استعاره‌های قرآن»، «شخصیت‌بخشی در قرآن»، «تلفیق فضاها و استعاره‌ها در افعال الهی»، «استعاره‌ها و تلفیق‌های مفهومی در رابطه علیت»، «استعاره‌ها و تلفیق‌های مفهومی در زمان و مکان»، «زنجیره بزرگ هستی در قرآن» و «فضاهای وجودی و متافیزیکی در قرآن» فصل‌های کتاب هستند.   در تبیین مفهوم «انتقال در فضاهای قرآنی» در فصل سوم کتاب می‌خوانیم: «قرآن ذهن مخاطبان خود را با فضاهای مختلفی درگیر می‌سازد. این نکته در قرآن به‌صورت یک امر بدیهی جلوه می‌کند که این فضاها با یکدیگر ارتباط دارند و آدمی باید بی‌وقفه در میان این فضاها در حرکت باشد تا اندیشه‌های جدیدی را به‌دست بیاورد. همه این فضاها را قرآن به‌صورت شبکه‌ای به‌هم پیوسته می‌بیند و به راحتی در بیان مقصودش، از یکی به دیگری راه باز می‌کند. مراد از تصریف، برگرداندن کلام از حالی به حالی و از موضوعی به موضوع دیگر است؛‌همان‌طوری که تصریف مَثَل به معنای برگشتن از مَثلی به مَثلی دیگر، یعنی انتقال از مَثلی به مَثل دیگر است. تصریف کلام، انتقال آن از فضایی به فضایی دیگر است. فضای ذهنی، مفهوم کمکی سودمندی درتحلیل آیات است. می‌توانیم یک سوره را فضای خاصی درنظر بگیریم که درون آن فضاهای متعددی وجود دارد؛ همچنین یک آیه ممکن است فضاهای متعددی را دربرداشته باشد؛ بنابراین وحدت و تعدد فضاها، تابع درجه و سطح تحلیل موردنظر است؛ بدین معنا که برحسب نیاز ممکن است فضای کلی یک سوره مورد توجه ما باشد یا فضاهای مختلف درون یک آیه برای ما اهمیت داشته باشد.»   «علیت در قرآن» از موضوعات محوری نهمین فصل کتاب است: «علیت در قرآن در ساختار بسیار پیچیده‌ای به‌کار می‌رود. این ساختار به چند نمونه ساده محدود نمی‌شود. بی‌تردید، در تفکر دینی، علیت جایگاه خاصی دارد؛ خداوند علت پیدایش عالم و آدمیان و دیگر موجودات است؛ همچنین علت‌های دیگری هم در طول علیت خداوند در عالم در کارند؛ بنابراین مسئله اصلی این نیست که آیا قرآن علیت را می‌پذیرد یا نه، بلکه مسئله اصلی این است که قرآن از چه نوع تلفیق‌هایی در بیان علیت خداوند یا دیگر موجودات در صحنه‌های خاص استفاده می‌کند؟ و آیا می‌توانیم در این تلفیق‌ها به نظام خاصی دست بیابیم؟ ... ضرورت پذیرش علیت در تفکر دینی غیرقابل انکار است و از این گذشته، زبان بشر هم بر پایه مفهوم علیت استوار شده است. علیت به مفهوم متافیزیکی پایه تفکر و زبان بشر و به‌خصوص پایه تفکر دینی است.»   نخستین چاپ کتاب «استعاره‌های مفهومی و فضاهای قرآن» در 560 صفحه با شمارگان 300 نسخه به بهای 40 هزار تومان از سوی سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی راهی بازار نشر شده است.  ]]> دين‌واندیشه Mon, 21 Aug 2017 03:30:00 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/book/250995/آشنایی-جلوه-هایی-زبان-استعاری-قرآن دو جلد جدید از مجموعه آثار قرآنی «سرمه سعادت» منتشر شد http://www.ibna.ir/fa/doc/tolidi/250957/دو-جلد-جدید-مجموعه-آثار-قرآنی-سرمه-سعادت-منتشر به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) شصتمین جلد از مجموعه آثار قرآنی «سرمه سعادت» با عنوان‌ «شاخصه‌های نفاق از منظر قرآن کریم» در هشت فصل به قلم صفیه مصدق، از سوی مرکز نشر هاجر وابسته به مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران، به چاپ رسیده است.   «مفهوم‌شناسی»، «تاریخچه پیدایش نفاق»، «مراتب و اقسام نفاق»، «شاخصه‌های فردی منافقان»، «شاخصه‌های اجتماعی منافقان»، «شاخصه‌های سیاسی منافقان»، «پیامدهای دنیوی نفاق» و «پیامدهای اخروی نفاق» فصل‌های هشت‌گانه کتاب حاضر هستند.   در بخشی از متن کتاب آمده است: «پدیده نفاق یکی از پیچیده‌ترین و خطرناک‌ترین پدیده‌های اجتماعی است؛ چرا که منافق کسی است که کفر خود را در دل پنهان می دارد، ولی به زبان اظهار ایمان می‌کند. منافقان به‌صورت فردی یا سامان‌یافته، ضمن پنهان داشتن کفر و تظاهر به اسلام، با تولید بدعت‌های گوناگون، موجب تردید در دین و تفرقه میان مسلمانان می‌شوند و پایه‌های دین را سست می‌سازند و تا انهدام آن پیش می‌روند. قرآن کریم اهتمام زیادی به شناساندن چهره منافقان و معرفی ویژگی‌های آنها داشته است و در بیش از سیصد آیه که حدود یک دهم قرآن را تشکیل می‌دهد به افشای شگردهای آنان و تبین راه‌های مقابله با آنها پرداخته است. حضرت علی (علیه السلام) در نهج‌البلاغه درباره خطر نفاق در جامعه اسلامی از قول پیامبر می‌فرمایند: بر امتم نه از مومن هراسی دارم و نه از مشرک، زیرا ایمان مومن او را باز می‌دارد و مشرک را خداوند به جهت شرک نابودش می‌سازد. من بر شما از هر منافق می‌ترسم که درونی دو چهره و زبانی عالمانه دارد: گفتارش دل‌پسند است و رفتارش زشت و ناپسند.»   نخستین چاپ کتاب «شاخصه‌های نفاق از منظر قرآن کریم» در 296 صفحه با شمارگان یک‌هزار نسخه به بهای 11 هزار تومان از سوی مرکز نشر هاجر منتشر شده است.   همچنین شصت و یکمین جلد از مجموعه کتاب‌های آثار قرآنی با عنوان «معیارهای روابط اجتماعی موفق از منظر قرآن کریم» به قلم سید عطیه خاتمی ساروی نیز از دیگر تازه‌های کتاب مرکز نشر هاجر است.    این اثر در دو فصل با عنوان‌های «معیارهای نظری روابط اجتماعی موفق از منظر قرآن» و «معیارهای عملی روابط اجتماعی موفّق از منظر قرآن»، به برخی از معیارهای روابط اجتماعی موفق از منظر قرآن که بیشترین کاربرد را در عصر رسول اکرم (ص) و همچنین عصر ظهور دارد، در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، سازمانی، اداری و علمی می‌پردازد.   در مقدمه این کتاب می‌خوانیم: «اهمیت برقراری روابط اجتماعی برای انسان به اندازه‌ای است که بدون آن، هیچگاه از عهده پاسخگویی به نیازهای متنوع زندگی خویش بر نمی‌آید؛ به عبارتی دیگر اگر هر کس همان را داشت که دیگری دارد و همان را فاقد بود که دیگری فاقد است، طبعا نیاز متقابل و پیوند و خدمات متبادلی در کار نبود. در نتیجه رابطه اجتماعی شکل نمی‌گرفت. قابل ذکر است قرآن کریم سرشار از دستور‌العمل‌های ارزنده، عینی و همیشگی است که برگرفته از آموزه‌های وحیانی و سازگار با فطرت انسانی است و به منظور برقراری روابط سازنده و مطلوب، معیارهایی را برای بهتر زیستن او فراروی بشر قرار داده تا با عمل به آن به سعادت ابدی و کمال حقیقی خویش برسد و از این طریق در مسیر رشد، تعالی و موفقیت خویش گام بردارد.»   نخستین چاپ کتاب «معیارهای روابط اجتماعی موفق از منظر قرآن کریم» در 224 صفحه با شمارگان یک‌هزار نسخه به بهای هشت هزار و 400 تومان از سوی مرکز نشر هاجر روانه بازار کتاب شده است. ]]> دين‌واندیشه Mon, 21 Aug 2017 03:30:00 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/tolidi/250957/دو-جلد-جدید-مجموعه-آثار-قرآنی-سرمه-سعادت-منتشر چیستی کثرت‌گرایی دینی از نگاه امام علی (ع) http://www.ibna.ir/fa/doc/book/251226/چیستی-کثرت-گرایی-دینی-نگاه-امام-علی-ع به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) «کثرت‌گرایی دینی» یکی از مسائل نوظهور عرصه کلام و دین‌شناسی است که در پاسخ به چرایی تکثر ادیان و مذاهب و در توجیه تعارضات موجود میان آموزه‌های ادیان، پدید آمده و شاخه‌های مختلفی پیدا کرده که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از کثرت‌گرایی در حقانیت، ‌کثرت‌‌گرایی در رفتار، کثرت‌گرایی در نجات. «کثرت‌گرایی دینی» نظریه‌ای است که همه ادیان موجود را برخوردار از حقانیت یکسان و راه‌های رسیدن به نجات و رستگاری می‌داند و به زندگی مسالمت‌آمیز و محترم شمردن همه عقاید توصیه می‌کند.   رحمت‌الله روحی،  نویسنده کتاب «کثرت‌گرایی دینی از منظر امام علی (ع)» در چهار فصل «کثرت‌گرایی دینی»، «دیدگاه حضرت علی درباره کثرت‌گرایی در حقانیت»، «دیدگاه حضرت علی درباره کثرت‌گرایی در رفتار» و «دیدگاه حضرت علی درباره کثرت‌گرایی در نجات» را بررسی کرده و فصل پنجم کتابش را به جمع‌بندی مباحث اختصاص داده است.   «تغایر وحی و تجربه دینی» یکی از موضوعات فصل دوم کتاب است که درباره آن می‌خوانیم: «کثرت‌گرایان وحی بر پیامبر را از نوع تجربه دینی و شهود عارفان می‌دانند. بنابراین تحلیل، پیامبران با خدا مواجهه‌ای داشته و تفسیر خود را از آن مواجهه در قالب الفاظی برای دیگران بیان کرده‌اند و کتاب‌های مقدس حاصل این تجارب و تفاسیر هستند. بنابر این رویکرد، حداقل، الفاظ و ترکیبات وحی بیان شده به مردم، غیرالهی خواهد بود؛ چنان‌که برخی از طرفداران این رویکرد تصریح می‌کنند، الفاظ و تعبیرات قرآن از شخص رسول اکرم است نه اینکه از طرف خدای متعال نازل شده باشد. تنها تفاوتی که پلورالیست‌‌ها قائلند این است که پیامبران در حیطه و حصار تجربه شخصی باقی نمی‌مانند و با آن دلخوش نمی‌دارند و عمر خود را در ذوق‌ها و مواجید درونی سپری نمی‌کنند، بلکه بر اثر حلول و حصول این تجربه، ماموریت جدیدی احساس می‌کنند و انسان تازه‌ای می‌شوند.»   همچنین در ادامه مباحث کتاب درباره «آزادی اندیشه و عقیده» آمده است: «آزادی اندیشه و عقیده از محورهای مهم بحث کثرت‌گرایی دینی است. در اسلام نیز این نوع آزادی یکی از مهم‌ترین حقوق همه انسان‌ها محسوب می‌شود. آیات و روایات فراوانی که همگان را به تفکر و تعقل فرا می‌خواند، گواه روشنی است بر این مدعا. آیه شریفه «لا اکراه فی الدین؛ در قبول دین، اکراهی نیست» نیز بر اصل کلی آزادی عقیده و دین دلالت دارد و بالاترین بیان آزاداندیشی در مقام عقیده است. اصولا در گستره اعتقادات و افکار انسان‌ها که اموری درونی هستند، اجبار ممکن نیست. البته فرق است بین آزادی اندیشه‌ای که اسلام مشوق آن است و عقیده به چیزی که شاید از روی هواهای نفسانی باشد که در این صورت باید آن ‌را اصلاح کرد. اگر اعتقادی بر مبنای تفکر باشد، اسلام چنین عقیده‌ای را می‌پذیرد اما عقایدی را که بر مبنای وراثتی و تقلیدی و از روی جهالت است، هرگز اسلام به نام آزادی عقیده نمی‌پذیرد. نمونه بارز چنین نگرشی را در برخورد حضرت ابراهیم (ع) با عقاید باطل بت‌پرستان آن زمان می‌توان ذکر کرد.»   کتاب «کثرت‌گرایی دینی از منظر امام علی (ع)» در 221 صفحه با شمارگان 100 نسخه به بهای 25 هزار تومان از سوی انتشارات دانش آزاد به بازار کتاب عرضه شده است. ]]> دين‌واندیشه Mon, 21 Aug 2017 04:30:00 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/book/251226/چیستی-کثرت-گرایی-دینی-نگاه-امام-علی-ع ​نگاهی به جایگاه اهل بیت (ع) در منابع اهل سنت http://www.ibna.ir/fa/doc/book/250984/نگاهی-جایگاه-اهل-بیت-ع-منابع-سنت به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)  کتاب «جایگاه اهل بیت (ع) و پاسخ به سلفی‌ها» در 672 صفحه با شمارگان 300 نسخه به بهای 35 هزار تومان از سوی انتشارات نورالأمین راهی بازار نشر شده است. کتاب «جایگاه اهل بیت (ع) و پاسخ به سلفی‌ها» تالیف الیاس قاسم‌اف، با استفاده از احادیث و اخبار کتاب‌های اهل سنت در زمینه فضائل اهل بیت (ع) در شش فصل به‌گونه‌ای تنظیم شده که خواننده با مطالعه و آگاهی از آن احادیث و تصریح محدثین اهل سنت و سلفی بر صحت و تواتر آن، شکی برایش باقی نماند که دین اسلام، حضرت علی (ع) و اهل بیت (ع) را با این مقام‌های والا و صفات کامل دینی و علمی زینت بخشیده و بر دیگران برتری داده و آن‌ها را به‌عنوان الگو و رهبران بعد از پیامبر (ص) بر این امت اختیار کرده است. در این اثر هرجا از سوی سلفی‌ها از حیث سند و متن شبهه‌ای وارد شده،‌ پاسخ مناسب به آن داده شده است.   «فضائل اهل بیت (ع)»، «فضائل امیرالمومنین (ع)»، «فضائل حضرت زهرا (س)»، «فضائل مشترک امام حسن و امام حسین (ع)»، «امامان پس از امام حسین (ع)» و «حضرت مهدی (عج)» فصل‌های کتاب هستند.   مولف در فصل نخست در بیان سخنان برخی از محدثان و مفسران اهل سنت درباره آیه تطهیر، آورده است: «برخی محدثان و مفسران اهل سنت به صراحت گفته‌اند که آیه تطهیر درباره پیامبر، علی، فاطمه، حسن و حسین (ع) نازل شده است؛ مانند: «1- سمعانی می‌گوید: ابوسعید خدری، ام‌سلمه و بسیاری از تابعین از جمله مجاهد و قتاده، معتقدند آیه تطهیر درباره اهل بیت پیامبر (ص) نازل شده است و اهل بیت پیامبر (ص) عبارتند از: علی، فاطمه، حسن و حسین (ع) (تفسیر سمعانی، ج 4،‌ص 282؛ تفسیر بغوی، ج 3، ص 528). 2- طبری (متوفا 310 ق) در تفسیرش درباره مصداق اهل بیت در آیه تطهیر می‌گوید: «برخی گفته‌اند که منظور از اهل بیت در این آیه، پیامبر، علی، فاطمه، حسن و حسین (ع) هستند.» وی در این بخش 13 حدیث از عائشه، ام‌سلمه، سعد بن ابی وقاص،‌ ابوسعید خدری، واثله، انس بن مالک، ابوحمراء، عمر بن ابی سلمه و امام سجاد (ع) روایت کرده که معتقدند منظور از اهل بیت در آیه تطهیر، پنج تن هستند، سپس می‌گوید: «دیگران گفته‌اند که منظور، زنان پیامبر (ص) هستند و در این بخش فقط نام عکرمه خارجی را ذکر کرده است. (تفسیر طبری، ج 18، ص 65، ذیل آیه 33 احزاب)».   همچنین در بخشی دیگر از کتاب درباره «لزوم معرفت امام زمان (عج)» می‌خوانیم: «پیامبر اکرم (ص) فرمود: هرکس در حالی بمیرد که بیعت بر گردن نداشته باشد، مانند مردم زمان جاهلیت از دنیا رفته است. این حدیث از ابن عباس، عامر، معاذ، ابن عمر و معاویه نقل شده و مُسلِم در «صحیح» آن را با سه سند نقل کرده است. این دو حدیث و حدیث دیگری با لفظ «هر کس امام زمانش را نشناسد...» در کتاب‌های مکتب اهل بیت (ع) نیز وارد شده و از مسلمات است. ابونعیم و شعیب ارنؤوط در حاشیه «صحیح» ابن حبان سند این حدیث را صحیح دانسته‌اند. از اخبار اسلامی استفاده می‌شود که امام و خلیفه در هر زمان تنها یک نفر باید باشد و دو خلیفه در یک زمان مشروعیت ندارد؛ زیرا پیامبر اکرم (ص) در حدیث صحیح فرمود: «هرگاه با دو خلیفه بیعت شد، دومی را بکشید.» این حدیث از ابن مسعود، ابوسعید خدری، ابوهریره، انس، ابن‌زبیر و معاویه نقل شده است. اهل سنت و سلفی‌ها نیز با استفاده از این حدیث و احادیث دیگر و آیات قرآن تاکید کرده‌اند که باید در هر زمان یک امام باشد.» ]]> دين‌واندیشه Tue, 22 Aug 2017 03:30:00 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/book/250984/نگاهی-جایگاه-اهل-بیت-ع-منابع-سنت