خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) - پربيننده ترين عناوين نمایشگاه کتاب http://www.ibna.ir/fa/print/Book_Fair Tue, 14 Feb 2017 16:41:52 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal3/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) http://www.ibna.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام خبرگزاری کتاب ايران آزاد است. Tue, 14 Feb 2017 16:41:52 GMT نمایشگاه کتاب 60 ماحوزی: باید درک انضمامی‌تری از مساله دانشگاه داشته باشیم http://www.ibna.ir/fa/doc/report/245280/ماحوزی-باید-درک-انضمامی-تری-مساله-دانشگاه-داشته-باشیم رضا ماحوزی با اشاره به این‌که اگر برای ما ایران مهم باشد دانشگاه نیز اهمیت می‌یابد، گفت: ما باید بین جامعه و دانشگاه نسبت درستی برقرار کنیم. شاید بازخوانی تجربه‌های بین‌المللی درباره دانشگاه براساس آنچه که در این کتاب آمده و ترجمه کتاب «نزاع دانشکده‌ها» بتواند به ما کمک کند که درک انضمامی‌تری از مساله دانشگاه داشته باشیم. ]]> نمایشگاه کتاب Tue, 14 Feb 2017 12:30:21 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/report/245280/ماحوزی-باید-درک-انضمامی-تری-مساله-دانشگاه-داشته-باشیم