خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) - پربيننده ترين عناوين طرح تابستانه کتاب :: نسخه کامل http://www.ibna.ir/fa/tabestaneh Tue, 16 Aug 2016 17:45:36 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal3/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) http://www.ibna.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام خبرگزاری کتاب ايران آزاد است. Tue, 16 Aug 2016 17:45:36 GMT طرح تابستانه کتاب 60