خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) - پربيننده ترين عناوين نشست‌های کتاب :: نسخه کامل http://www.ibna.ir/fa/rokhdad_ketabi Thu, 16 Mar 2017 01:19:48 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal3/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) http://www.ibna.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام خبرگزاری کتاب ايران آزاد است. Thu, 16 Mar 2017 01:19:48 GMT نشست‌های کتاب 60