خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) - پربيننده ترين عناوين اندیشه و علوم اجتماعی http://www.ibna.ir/fa/social Fri, 19 Jul 2019 12:25:04 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal3/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) http://www.ibna.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام خبرگزاری کتاب ايران آزاد است. Fri, 19 Jul 2019 12:25:04 GMT اندیشه و علوم اجتماعی 60 «گفتار در روش» رنه دکارت به روایت اتین ژیلسون http://www.ibna.ir/fa/doc/book/278339/گفتار-روش-رنه-دکارت-روایت-اتین-ژیلسون چاپ تازه کتاب «گفتار در روش» رنه دکارت با مقدمه و حواشی اتین ژیلسون از سوی نشر مرکز منتشر شده است. ]]> اندیشه و علوم اجتماعی Thu, 18 Jul 2019 06:33:39 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/book/278339/گفتار-روش-رنه-دکارت-روایت-اتین-ژیلسون صیانت از هگل در برابر قرائت‌‌های اگزیستانسیالیستی http://www.ibna.ir/fa/doc/book/278372/صیانت-هگل-برابر-قرائت-های-اگزیستانسیالیستی آشتیانی که دکترای خود را در آلمان و درباره «میان فرهنگی راجع به دیالکتیک اکهارت، مولانا و هایدگر» نوشته است، معتقد است، چهل و هشت سال به اعمال روش و منش دیالکتیک در اندیشه و زندگی خود دست زده است. ]]> اندیشه و علوم اجتماعی Thu, 18 Jul 2019 06:34:50 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/book/278372/صیانت-هگل-برابر-قرائت-های-اگزیستانسیالیستی «تعاملات دینی در هند مدرن» به روایت فوچ منتشر شد http://www.ibna.ir/fa/doc/book/278247/تعاملات-دینی-هند-مدرن-روایت-فوچ-منتشر کتاب «تعاملات دینی در هند مدرن» به ترجمه مارتین فوچ و وسودا دالمیا منتشر شد. ]]> اندیشه و علوم اجتماعی Thu, 18 Jul 2019 05:39:50 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/book/278247/تعاملات-دینی-هند-مدرن-روایت-فوچ-منتشر جایگاه علمی ایرانیان در دوران باستان چگونه بود؟ http://www.ibna.ir/fa/doc/book/278246/جایگاه-علمی-ایرانیان-دوران-باستان-چگونه تاریخ علم در اسلام در پی آن است که توان‌بخشی از فرهنگ جهانی و سنت‌های فکری در این رشته از فعالیت‌های حیاتی انسان را بازسازی کند و جریان‌های تاریخی و سیر اندیشه‌ها در زمان و مکان را بازشناساند و نقش تمدن جهانی اسلام را در این میان تعیین کند. ]]> اندیشه و علوم اجتماعی Fri, 19 Jul 2019 07:39:15 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/book/278246/جایگاه-علمی-ایرانیان-دوران-باستان-چگونه