خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) - پربيننده ترين عناوين اندیشه و علوم اجتماعی http://www.ibna.ir/fa/social Mon, 20 May 2019 20:41:16 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal3/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) http://www.ibna.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام خبرگزاری کتاب ايران آزاد است. Mon, 20 May 2019 20:41:16 GMT اندیشه و علوم اجتماعی 60 فردید برای فرهنگ ایرانی هرمنوتیک انتولوژیک نقادانه غرب دارد/ چرا فردید با سروش و نصر مخالفت دارد؟ http://www.ibna.ir/fa/doc/report/275940/فردید-فرهنگ-ایرانی-هرمنوتیک-انتولوژیک-نقادانه-غرب-چرا-سروش-نصر-مخالفت شجاعی جشوقانی گفت: فردید برای فرهنگ ایرانی آورده‌ای با عنوان هرمنوتیک انتولوژیک نقادانه غرب دارد و و این دستاورد منحصر به فرد اوست که همچنان می‌تواند به ما در فهم سنت، خود و مواجهه با غرب کمک کند. ]]> اندیشه و علوم اجتماعی Sun, 19 May 2019 10:48:14 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/report/275940/فردید-فرهنگ-ایرانی-هرمنوتیک-انتولوژیک-نقادانه-غرب-چرا-سروش-نصر-مخالفت یکی از نقاط ضعف مطالعات قرآنی نپرداختن به مضامین اخلاقی و دادن اولویت‌ به آنهاست http://www.ibna.ir/fa/doc/report/275966/یکی-نقاط-ضعف-مطالعات-قرآنی-نپرداختن-مضامین-اخلاقی-دادن-اولویت-آنهاست محسن حوادی گفت: با نگاه انتقادی به مطالعات قرآنی باید گفت از مضامین اخلاقی در آن غفلت شده چون یکی از نقاط ضعف ما در مطالعات قرآنی نپرداختن به مضامین اخلاقی و دادن اولویت‌ به آنهاست. ]]> اندیشه و علوم اجتماعی Mon, 20 May 2019 07:51:25 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/report/275966/یکی-نقاط-ضعف-مطالعات-قرآنی-نپرداختن-مضامین-اخلاقی-دادن-اولویت-آنهاست کنفرانس بین‌المللی تاریخ و علوم اجتماعی برگزار می‌شود http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/275962/کنفرانس-بین-المللی-تاریخ-علوم-اجتماعی-برگزار-می-شود کنفرانس بین‌المللی تاریخ و علوم اجتماعی ژانویه ۲۰۲۱ در دبی، امارات متحده عربی برگزار می‌شود. ]]> اندیشه و علوم اجتماعی Mon, 20 May 2019 07:01:01 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/275962/کنفرانس-بین-المللی-تاریخ-علوم-اجتماعی-برگزار-می-شود مراسم بزرگداشت علامه امینی برگزار می‌شود http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/275957/مراسم-بزرگداشت-علامه-امینی-برگزار-می-شود مراسم بزرگداشت علامه عبدالحسین امینی، فقیه و محدث برجسته شیعه و صاحب کتاب «الغدیر» دوشنبه ۳۰ اردیبهشت درانجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار می‌شود. ]]> اندیشه و علوم اجتماعی Mon, 20 May 2019 08:02:50 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/275957/مراسم-بزرگداشت-علامه-امینی-برگزار-می-شود چرا فلسفه به حاشیه افتاده است؟ http://www.ibna.ir/fa/doc/book/275983/چرا-فلسفه-حاشیه-افتاده ویل دورانت در «دعوت به فلسفه» توضیح می‌دهد که ما چرا به فلسفه نیازمندیم. اگر فلسفه به حاشیه افتاده، به این علت است که روح ماجراجویی را از دست داده و جیره‌خوار علوم و دانش‌های دیگر شده است. ]]> اندیشه و علوم اجتماعی Mon, 20 May 2019 15:47:56 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/book/275983/چرا-فلسفه-حاشیه-افتاده جلد هفتم تاریخ فلسفه آکسفورد منتشر شد http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/275984/جلد-هفتم-تاریخ-فلسفه-آکسفورد-منتشر جلد هفتم تاریخ فلسفه آکسفورد نوشته رابرت سی.سالمن با ترجمه محمد مهدی اردبیلی منتشر شد. ]]> اندیشه و علوم اجتماعی Mon, 20 May 2019 15:45:33 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/275984/جلد-هفتم-تاریخ-فلسفه-آکسفورد-منتشر