خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) - پربيننده ترين عناوين چندرسانه‌ای :: نسخه کامل http://www.ibna.ir/fa/Picture_multimedia Sun, 24 Feb 2019 00:32:20 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal3/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) http://www.ibna.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام خبرگزاری کتاب ايران آزاد است. Sun, 24 Feb 2019 00:32:20 GMT چندرسانه‌ای 60 آئین معرفی پنجمین پایتخت کتاب ایران http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/272318/1/آئین-معرفی-پنجمین-پایتخت-کتاب-ایران ]]> چندرسانه‌ای Sat, 23 Feb 2019 16:09:19 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/272318/1/آئین-معرفی-پنجمین-پایتخت-کتاب-ایران نشست آسیب شناسی ترجمه های ادبی http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/272319/1/نشست-آسیب-شناسی-ترجمه-های-ادبی ]]> چندرسانه‌ای Sat, 23 Feb 2019 15:10:41 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/272319/1/نشست-آسیب-شناسی-ترجمه-های-ادبی آئین يادبود مرحوم محمد جواد صاحبي http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/272321/1/آئین-يادبود-مرحوم-محمد-جواد-صاحبي ]]> چندرسانه‌ای Sat, 23 Feb 2019 19:37:28 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/272321/1/آئین-يادبود-مرحوم-محمد-جواد-صاحبي