خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) - پربيننده ترين عناوين چندرسانه‌ای :: نسخه کامل http://www.ibna.ir/fa/Picture_multimedia Thu, 16 Aug 2018 12:02:21 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal3/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) http://www.ibna.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام خبرگزاری کتاب ايران آزاد است. Thu, 16 Aug 2018 12:02:21 GMT چندرسانه‌ای 60 مراسم اختتامیه جشنواره «بخوانیم، بفهمیم، بگوییم»_1 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/264375/1/مراسم-اختتامیه-جشنواره-بخوانیم-بفهمیم-بگوییم-1 ]]> چندرسانه‌ای Wed, 15 Aug 2018 13:24:50 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/264375/1/مراسم-اختتامیه-جشنواره-بخوانیم-بفهمیم-بگوییم-1 نشست بحث و گفتگو در باب علم ، فلسفه و الهیات و رویارویی با پرسش‌های ابدي http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/264342/1/نشست-بحث-گفتگو-باب-علم-فلسفه-الهیات-رویارویی-پرسش-های-ابدي ]]> چندرسانه‌ای Wed, 15 Aug 2018 06:35:38 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/264342/1/نشست-بحث-گفتگو-باب-علم-فلسفه-الهیات-رویارویی-پرسش-های-ابدي مراسم ششمین جشن ایثار http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/264352/1/مراسم-ششمین-جشن-ایثار ]]> چندرسانه‌ای Wed, 15 Aug 2018 10:28:08 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/264352/1/مراسم-ششمین-جشن-ایثار مراسم اختتامیه جشنواره «بخوانیم، بفهمیم، بگوییم»_2 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/264374/1/مراسم-اختتامیه-جشنواره-بخوانیم-بفهمیم-بگوییم-2 ]]> چندرسانه‌ای Wed, 15 Aug 2018 13:25:07 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/264374/1/مراسم-اختتامیه-جشنواره-بخوانیم-بفهمیم-بگوییم-2 نشست نقد و بررسي کتاب آداب دیپلماسی در ایران http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/264377/1/نشست-نقد-بررسي-کتاب-آداب-دیپلماسی-ایران ]]> چندرسانه‌ای Thu, 16 Aug 2018 06:55:12 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/264377/1/نشست-نقد-بررسي-کتاب-آداب-دیپلماسی-ایران