خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) - پربيننده ترين عناوين چندرسانه‌ای :: نسخه کامل http://www.ibna.ir/fa/Picture_multimedia Thu, 19 Apr 2018 17:39:57 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal3/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) http://www.ibna.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام خبرگزاری کتاب ايران آزاد است. Thu, 19 Apr 2018 17:39:57 GMT چندرسانه‌ای 60 همایش سعدی و پترارک http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/259829/1/همایش-سعدی-پترارک ]]> چندرسانه‌ای Wed, 18 Apr 2018 05:40:08 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/259829/1/همایش-سعدی-پترارک نشست معرفي و بررسي كتاب ادبيات ستيزنده http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/259879/1/نشست-معرفي-بررسي-كتاب-ادبيات-ستيزنده ]]> چندرسانه‌ای Wed, 18 Apr 2018 14:47:21 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/259879/1/نشست-معرفي-بررسي-كتاب-ادبيات-ستيزنده همایش سعدی و پترارك - ٢ http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/259881/1/همایش-سعدی-پترارك-٢ ]]> چندرسانه‌ای Thu, 19 Apr 2018 04:49:53 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/259881/1/همایش-سعدی-پترارك-٢