خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) - پربيننده ترين عناوين چندرسانه‌ای :: نسخه کامل http://www.ibna.ir/fa/Picture_multimedia Thu, 18 Oct 2018 21:31:14 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal3/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) http://www.ibna.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام خبرگزاری کتاب ايران آزاد است. Thu, 18 Oct 2018 21:31:14 GMT چندرسانه‌ای 60 نشست "اتریش می خواند" با حضور آلویس هوتشنیگ http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/266490/1/نشست-اتریش-می-خواند-حضور-آلویس-هوتشنیگ ]]> چندرسانه‌ای Tue, 16 Oct 2018 21:23:58 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/266490/1/نشست-اتریش-می-خواند-حضور-آلویس-هوتشنیگ رونمایی از تصحیح جدید جدیقه الحقیقه http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/266526/1/رونمایی-تصحیح-جدید-جدیقه-الحقیقه ]]> چندرسانه‌ای Wed, 17 Oct 2018 23:16:55 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/266526/1/رونمایی-تصحیح-جدید-جدیقه-الحقیقه نشست حقوق ترجمه و مسائل مربوط به آن http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/266520/1/نشست-حقوق-ترجمه-مسائل-مربوط ]]> چندرسانه‌ای Wed, 17 Oct 2018 14:39:41 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/266520/1/نشست-حقوق-ترجمه-مسائل-مربوط نشست «اربعین تجلیگاه آموزه های قرآن» http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/266522/1/نشست-اربعین-تجلیگاه-آموزه-های-قرآن ]]> چندرسانه‌ای Wed, 17 Oct 2018 14:37:24 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/266522/1/نشست-اربعین-تجلیگاه-آموزه-های-قرآن نقدوبررسی کتاب پنج اثر از گوته http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/266534/1/نقدوبررسی-کتاب-پنج-اثر-گوته ]]> چندرسانه‌ای Thu, 18 Oct 2018 17:05:34 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/266534/1/نقدوبررسی-کتاب-پنج-اثر-گوته