خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) - پربيننده ترين عناوين چندرسانه‌ای :: نسخه کامل http://www.ibna.ir/fa/Picture_multimedia Mon, 18 Jun 2018 23:46:03 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal3/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) http://www.ibna.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام خبرگزاری کتاب ايران آزاد است. Mon, 18 Jun 2018 23:46:03 GMT چندرسانه‌ای 60 مراسم تشییع پیکر استاد محمدامین قانعی‌راد http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/262214/1/مراسم-تشییع-پیکر-استاد-محمدامین-قانعی-راد ]]> چندرسانه‌ای Sun, 17 Jun 2018 07:46:06 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/262214/1/مراسم-تشییع-پیکر-استاد-محمدامین-قانعی-راد نشست توران میرهادی و جهان ایرانی http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/262246/1/نشست-توران-میرهادی-جهان-ایرانی ]]> چندرسانه‌ای Sun, 17 Jun 2018 18:06:12 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/262246/1/نشست-توران-میرهادی-جهان-ایرانی مراسم بزرگداشت علیرضا یکرنگیان http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/262291/1/مراسم-بزرگداشت-علیرضا-یکرنگیان ]]> چندرسانه‌ای Mon, 18 Jun 2018 19:01:33 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/262291/1/مراسم-بزرگداشت-علیرضا-یکرنگیان