خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) - آخرين عناوين کتابخانه تشیع http://www.ibna.ir/fa/shia_library Tue, 02 Dec 2014 13:35:36 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal3/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) http://www.ibna.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام خبرگزاری کتاب ايران آزاد است. Tue, 02 Dec 2014 13:35:36 GMT کتابخانه تشیع 60