خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) - پربيننده ترين عناوين نقد و معرفی :: نسخه کامل http://www.ibna.ir/fa/new_books Mon, 24 Sep 2018 17:33:42 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal3/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) http://www.ibna.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام خبرگزاری کتاب ايران آزاد است. Mon, 24 Sep 2018 17:33:42 GMT نقد و معرفی 60