خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) - پربيننده ترين عناوين جهان‌کتاب http://www.ibna.ir/fa/world_book Sat, 29 Apr 2017 14:35:40 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal3/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) http://www.ibna.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام خبرگزاری کتاب ايران آزاد است. Sat, 29 Apr 2017 14:35:40 GMT جهان‌کتاب 60 گزارشی از بازار کتاب روسیه در پنج سال گذشته http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/247275/گزارشی-بازار-کتاب-روسیه-پنج-سال-گذشته بر اساس گزارش مجله‌ «صنعت کتاب» از سال 2011 تا سال 2016 فروش کتاب‌های کاغذی در روسیه روند منفی داشته است. ]]> جهان‌کتاب Fri, 28 Apr 2017 11:06:12 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/247275/گزارشی-بازار-کتاب-روسیه-پنج-سال-گذشته