خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) - آخرين عناوين اندیشه و علوم اجتماعی http://www.ibna.ir/fa/social Mon, 20 May 2019 20:40:00 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal3/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) http://www.ibna.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام خبرگزاری کتاب ايران آزاد است. Mon, 20 May 2019 20:40:00 GMT اندیشه و علوم اجتماعی 60 چرا فلسفه به حاشیه افتاده است؟ http://www.ibna.ir/fa/doc/book/275983/چرا-فلسفه-حاشیه-افتاده ویل دورانت در «دعوت به فلسفه» توضیح می‌دهد که ما چرا به فلسفه نیازمندیم. اگر فلسفه به حاشیه افتاده، به این علت است که روح ماجراجویی را از دست داده و جیره‌خوار علوم و دانش‌های دیگر شده است. ]]> اندیشه و علوم اجتماعی Mon, 20 May 2019 15:47:56 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/book/275983/چرا-فلسفه-حاشیه-افتاده جلد هفتم تاریخ فلسفه آکسفورد منتشر شد http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/275984/جلد-هفتم-تاریخ-فلسفه-آکسفورد-منتشر جلد هفتم تاریخ فلسفه آکسفورد نوشته رابرت سی.سالمن با ترجمه محمد مهدی اردبیلی منتشر شد. ]]> اندیشه و علوم اجتماعی Mon, 20 May 2019 15:45:33 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/275984/جلد-هفتم-تاریخ-فلسفه-آکسفورد-منتشر مراسم بزرگداشت علامه امینی برگزار می‌شود http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/275957/مراسم-بزرگداشت-علامه-امینی-برگزار-می-شود مراسم بزرگداشت علامه عبدالحسین امینی، فقیه و محدث برجسته شیعه و صاحب کتاب «الغدیر» دوشنبه ۳۰ اردیبهشت درانجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار می‌شود. ]]> اندیشه و علوم اجتماعی Mon, 20 May 2019 08:02:50 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/275957/مراسم-بزرگداشت-علامه-امینی-برگزار-می-شود یکی از نقاط ضعف مطالعات قرآنی نپرداختن به مضامین اخلاقی و دادن اولویت‌ به آنهاست http://www.ibna.ir/fa/doc/report/275966/یکی-نقاط-ضعف-مطالعات-قرآنی-نپرداختن-مضامین-اخلاقی-دادن-اولویت-آنهاست محسن حوادی گفت: با نگاه انتقادی به مطالعات قرآنی باید گفت از مضامین اخلاقی در آن غفلت شده چون یکی از نقاط ضعف ما در مطالعات قرآنی نپرداختن به مضامین اخلاقی و دادن اولویت‌ به آنهاست. ]]> اندیشه و علوم اجتماعی Mon, 20 May 2019 07:51:25 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/report/275966/یکی-نقاط-ضعف-مطالعات-قرآنی-نپرداختن-مضامین-اخلاقی-دادن-اولویت-آنهاست کنفرانس بین‌المللی تاریخ و علوم اجتماعی برگزار می‌شود http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/275962/کنفرانس-بین-المللی-تاریخ-علوم-اجتماعی-برگزار-می-شود کنفرانس بین‌المللی تاریخ و علوم اجتماعی ژانویه ۲۰۲۱ در دبی، امارات متحده عربی برگزار می‌شود. ]]> اندیشه و علوم اجتماعی Mon, 20 May 2019 07:01:01 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/275962/کنفرانس-بین-المللی-تاریخ-علوم-اجتماعی-برگزار-می-شود فردید برای فرهنگ ایرانی هرمنوتیک انتولوژیک نقادانه غرب دارد/ چرا فردید با سروش و نصر مخالفت دارد؟ http://www.ibna.ir/fa/doc/report/275940/فردید-فرهنگ-ایرانی-هرمنوتیک-انتولوژیک-نقادانه-غرب-چرا-سروش-نصر-مخالفت شجاعی جشوقانی گفت: فردید برای فرهنگ ایرانی آورده‌ای با عنوان هرمنوتیک انتولوژیک نقادانه غرب دارد و و این دستاورد منحصر به فرد اوست که همچنان می‌تواند به ما در فهم سنت، خود و مواجهه با غرب کمک کند. ]]> اندیشه و علوم اجتماعی Sun, 19 May 2019 10:48:14 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/report/275940/فردید-فرهنگ-ایرانی-هرمنوتیک-انتولوژیک-نقادانه-غرب-چرا-سروش-نصر-مخالفت کتاب «هنر ظریف بی‌خیالی» نقد می‌شود http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/275887/کتاب-هنر-ظریف-بی-خیالی-نقد-می-شود کتاب «هنر ظریف بی‌خیالی» نوشته مارک منسون با ترجمه‌ رشید جعفرپور در شهرکتاب نقد می‌شود. ]]> اندیشه و علوم اجتماعی Sat, 18 May 2019 10:57:13 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/275887/کتاب-هنر-ظریف-بی-خیالی-نقد-می-شود اخلاق حرفه‌ای مصرف پژوهش در ایران وجود ندارد/ نتایجی که با ایدئولوژی پیوند می‌خورد http://www.ibna.ir/fa/doc/report/275883/اخلاق-حرفه-ای-مصرف-پژوهش-ایران-وجود-ندارد-نتایجی-ایدئولوژی-پیوند-می-خورد مهدی محسنیان راد گفت: به دلیل نبود اخلاق حرفه‌ای مصرف پژوهش و نیز داشتن پناهگاهی موهوم به نام علوم انسانی اسلامی 40 دهه تحقیق کاربردی درباره ارتباطات برای من پایان یافت. ]]> اندیشه و علوم اجتماعی Sat, 18 May 2019 10:53:59 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/report/275883/اخلاق-حرفه-ای-مصرف-پژوهش-ایران-وجود-ندارد-نتایجی-ایدئولوژی-پیوند-می-خورد بنیاد بوعلی بایستی در مورد ابن‌سیناپژوهی مرجعیت داشته باشد http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/275886/بنیاد-بوعلی-بایستی-مورد-ابن-سیناپژوهی-مرجعیت-داشته-باشد دیدار رئیس بنیاد بوعلی‌سینا با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بر مرجعیت این بنیاد در ابن‌سیناپژوهی کشور تأکید کرد. ]]> اندیشه و علوم اجتماعی Sat, 18 May 2019 10:52:48 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/275886/بنیاد-بوعلی-بایستی-مورد-ابن-سیناپژوهی-مرجعیت-داشته-باشد کنفرانس لیبرالیسم ـ تغییرات تاریخی و معاصر برگزار می‌شود http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/275847/کنفرانس-لیبرالیسم-تغییرات-تاریخی-معاصر-برگزار-می-شود مرکز مطالعات اروپایی، دانشگاه هلسینکی، کنفرانس لیبرالیسم - تغییرات تاریخی و معاصر را در اکتبر ۲۰۱۹ برگزار می‌کند. ]]> اندیشه و علوم اجتماعی Sat, 18 May 2019 04:52:36 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/275847/کنفرانس-لیبرالیسم-تغییرات-تاریخی-معاصر-برگزار-می-شود نشست «ایران، جامعه کوتاه مدت» برگزار می‌شود http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/275842/نشست-ایران-جامعه-کوتاه-مدت-برگزار-می-شود نشست «ایران، جامعه کوتاه مدت: بازخوانی روایت محمدعلی همایون کاتوزیان» در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می‌شود. ]]> اندیشه و علوم اجتماعی Sat, 18 May 2019 04:39:08 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/275842/نشست-ایران-جامعه-کوتاه-مدت-برگزار-می-شود نشست «سازگاری ایرانی: بازخوانی روایت مهدی بازرگان از هویت ایرانی» http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/275843/نشست-سازگاری-ایرانی-بازخوانی-روایت-مهدی-بازرگان-هویت نشست «سازگاری ایرانی: بازخوانی روایت مهدی بازرگان از هویت ایرانی» در پژوهشگاه علوم انسانی برگزار می‌شود. ]]> اندیشه و علوم اجتماعی Sat, 18 May 2019 04:38:35 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/275843/نشست-سازگاری-ایرانی-بازخوانی-روایت-مهدی-بازرگان-هویت نشست «حق به شهر و تهران» برگزار می‌شود http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/275846/نشست-حق-شهر-تهران-برگزار-می-شود بیست و چهارمین نشست از دوره ششم سلسله نشست‌های یکشنبه‌های انسان شناسی و فرهنگ با عنوان «حق به شهر و تهران» برگزار می‌شود. ]]> اندیشه و علوم اجتماعی Sat, 18 May 2019 04:37:59 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/275846/نشست-حق-شهر-تهران-برگزار-می-شود کنفرانس «شلینگ در آزادی ۱۸۰۹ و پس از آن» برگزار می‌شود http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/275845/کنفرانس-شلینگ-آزادی-۱۸۰۹-برگزار-می-شود کنفرانس «شلینگ در آزادی ۱۸۰۹ و پس از آن» ماه می ۲۰۱۹ در لوون- بلژیک برگزار می‌شود. ]]> اندیشه و علوم اجتماعی Sat, 18 May 2019 04:37:16 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/275845/کنفرانس-شلینگ-آزادی-۱۸۰۹-برگزار-می-شود آنگه که خود را یافتم؛ روایت زندگی یک روانپزشک http://www.ibna.ir/fa/doc/book/275796/آنگه-خود-یافتم-روایت-زندگی-یک-روانپزشک کتاب «آنگه که خود را یافتم» تنها روایت زندگی یک انسان نیست، تعمق یالوم درباره غم‌ها، شادی‌ها، یاس‌ها، شکست‌ها و دستاوردهایش و بازتاب آن‌ها از ما دعوت می‌کند تا به درون خود و آنچه در زندگی برای ما «معنا» دارد سفر کنیم. ]]> اندیشه و علوم اجتماعی Fri, 17 May 2019 03:30:00 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/book/275796/آنگه-خود-یافتم-روایت-زندگی-یک-روانپزشک چرا فوتبال محبوب‌ترین ورزش این کره خاکی است؟ http://www.ibna.ir/fa/doc/book/275785/چرا-فوتبال-محبوب-ترین-ورزش-این-کره-خاکی کریچلی در کتاب «به چه فکر می‌کنیم وقتی به فوتبال فکر می‌کنیم» با تکیه بر مطالعات حرفه‌­ای‌­اش در فلسفه قاره‌­ای و مشاهدات و تجربیات شخصی­‌اش از مربیان فوتبال، بازیکنان و طرفداران نشان می­‌دهد که چرا فوتبال محبوب‌ترین ورزش این کره خاکی است. ]]> اندیشه و علوم اجتماعی Thu, 16 May 2019 05:30:00 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/book/275785/چرا-فوتبال-محبوب-ترین-ورزش-این-کره-خاکی ​نشست روند پژوهش‌های ارتباطی در ایران برگزار می‌شود http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/275809/نشست-روند-پژوهش-های-ارتباطی-ایران-برگزار-می-شود نشست «روند پژوهش های ارتباطی در ایران» با حضور تنی چند از استادان علوم ارتباطات در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می‌شود. ]]> اندیشه و علوم اجتماعی Wed, 15 May 2019 11:32:17 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/275809/نشست-روند-پژوهش-های-ارتباطی-ایران-برگزار-می-شود کنفرانس بین‌المللی افلاطون و جمهوری برگزار می‌شود http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/275789/کنفرانس-بین-المللی-افلاطون-جمهوری-برگزار-می-شود کنفرانس بین‌المللی افلاطون و جمهوری آوریل ۲۰۲۱ در پاریس- فرانسه برگزار می‌شود. ]]> اندیشه و علوم اجتماعی Wed, 15 May 2019 10:18:38 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/275789/کنفرانس-بین-المللی-افلاطون-جمهوری-برگزار-می-شود مواجهه فرهنگ ایرانی با تجدد بررسی می‌شود http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/275792/مواجهه-فرهنگ-ایرانی-تجدد-بررسی-می-شود نشست مواجهه فرهنگ ایرانی با تجدد با سخنرانی مالک شجاعی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می‌شود. ]]> اندیشه و علوم اجتماعی Wed, 15 May 2019 08:35:16 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/275792/مواجهه-فرهنگ-ایرانی-تجدد-بررسی-می-شود شب مدرسه اقتصاد برگزار می‌شود http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/275773/شب-مدرسه-اقتصاد-برگزار-می-شود شب مدرسه اقتصاد به مناسبت گرامیداشت شصتمین سالگرد راه اندازی نخستین مرکز آموزش عالی اقتصاد ایران برگزار می‌شود. ]]> اندیشه و علوم اجتماعی Wed, 15 May 2019 05:04:08 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/275773/شب-مدرسه-اقتصاد-برگزار-می-شود برنامه‌های اجتماعی نخبگان سیاسی پاکستان تا پیش از استقلال از هند http://www.ibna.ir/fa/doc/tolidi/275746/برنامه-های-اجتماعی-نخبگان-سیاسی-پاکستان-پیش-استقلال-هند کتاب «رهبران و نمادها: از جواهر لعل نهرو تا مودی» به برنامه‌های اجتماعی و آرزوهای نخبگان سیاسی پاکستان تا پیش از استقلال از هند اشاره کرده است. ]]> اندیشه و علوم اجتماعی Tue, 14 May 2019 10:41:27 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/tolidi/275746/برنامه-های-اجتماعی-نخبگان-سیاسی-پاکستان-پیش-استقلال-هند کتابی که تاریخ جنبش زنان را بررسی می‌کند http://www.ibna.ir/fa/doc/shortint/275685/کتابی-تاریخ-جنبش-زنان-بررسی-می-کند بنفشه جمالی، مترجم و پژوهشگر مسائل زنان از ترجمه‌ی کتاب «فمینیسم» از مجموعه‌ی «مقدمه‌ای بسیار کوتاه» خبر داد. ]]> اندیشه و علوم اجتماعی Tue, 14 May 2019 04:34:01 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/shortint/275685/کتابی-تاریخ-جنبش-زنان-بررسی-می-کند «برآمدن ژانر خلقیات در ایران» منتشر شد http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/275704/برآمدن-ژانر-خلقیات-ایران-منتشر کتاب «برآمدن ژانر خلقیات در ایران» نوشته ابراهیم توفیق، سیدمهدی یوسفی، حسام ترکمان و آرش حیدری از سوی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشر شد. ]]> اندیشه و علوم اجتماعی Mon, 13 May 2019 10:22:44 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/275704/برآمدن-ژانر-خلقیات-ایران-منتشر ​فراخوان دریافت آثار یازدهمین جشنواره بین‌المللی فارابی اعلام شد http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/275678/فراخوان-دریافت-آثار-یازدهمین-جشنواره-بین-المللی-فارابی-اعلام حسین میرزایی رئیس دبیرخانه یازدهمین جشنواره بین‌المللی فارابی امروز با بیان خبر فراخوان یازدهمین دوره جشنواره، زمان دریافت آثار این دوره را از اول خردادماه ۱۳۹۸ تا ۳۱ مرداد ماه سال جاری اعلام کرد. ]]> اندیشه و علوم اجتماعی Mon, 13 May 2019 04:52:14 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/275678/فراخوان-دریافت-آثار-یازدهمین-جشنواره-بین-المللی-فارابی-اعلام تفاهم‌نامه همکاری میان موسسه حکمت و فلسفه و دانشگاه علامه‌طباطبایی http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/275679/تفاهم-نامه-همکاری-میان-موسسه-حکمت-فلسفه-دانشگاه-علامه-طباطبایی در راستای گسترش همکاری‌های علمی و پژوهشی دانشگاه علامه‌طباطبائی؛ تفاهم‌نامه همکاری میان این دانشگاه و مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران به امضا رسید. ]]> اندیشه و علوم اجتماعی Mon, 13 May 2019 04:51:12 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/275679/تفاهم-نامه-همکاری-میان-موسسه-حکمت-فلسفه-دانشگاه-علامه-طباطبایی کرسی ترویجی «فلسفه سیاسی اسلامی برگزار می‌شود http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/275680/کرسی-ترویجی-فلسفه-سیاسی-اسلامی-برگزار-می-شود کرسی ترویجی فلسفه سیاسی اسلامی با ارائه احمد واعظی 26 اردیبهشت ماه برگزار می‌شود. ]]> اندیشه و علوم اجتماعی Mon, 13 May 2019 04:50:48 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/275680/کرسی-ترویجی-فلسفه-سیاسی-اسلامی-برگزار-می-شود کرسی «شرط امکان تاریخ نگاری اندیشه معاصر ایران» برگزار می‌شود http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/275681/کرسی-شرط-امکان-تاریخ-نگاری-اندیشه-معاصر-ایران-برگزار-می-شود کرسی «شرط امکان تاریخ نگاری اندیشه معاصر ایران» با ارائه مزدک رجبی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می‌شود. ]]> اندیشه و علوم اجتماعی Mon, 13 May 2019 04:50:25 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/275681/کرسی-شرط-امکان-تاریخ-نگاری-اندیشه-معاصر-ایران-برگزار-می-شود اخبار جعلی یک علامت سؤال بزرگ برای حوزه ارتباطات علم http://www.ibna.ir/fa/doc/longint/274477/اخبار-جعلی-یک-علامت-سؤال-بزرگ-حوزه-ارتباطات-علم یک استاد ارتباطات گفت: اخبار جعلی بخشی از دنیای امروز شده و می‌دانیم که در حال ایجاد تحولات بزرگ است، اما برای صاحب‌نظران ارتباطات علم دامنه تأثیر آن‌ها هنوز ناشناخته است. ]]> اندیشه و علوم اجتماعی Fri, 10 May 2019 03:30:00 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/longint/274477/اخبار-جعلی-یک-علامت-سؤال-بزرگ-حوزه-ارتباطات-علم نشست «تبارشناسی بیماری سرسام در متون طبی دوره اسلامی» برگزار می شود http://www.ibna.ir/fa/doc/tolidi/275557/نشست-تبارشناسی-بیماری-سرسام-متون-طبی-دوره-اسلامی-برگزار-می-شود نشست «تبارشناسی بیماری سرسام در متون طبی دوره اسلامی» با سخنرانی محمد صدر برگزار می شود. ]]> اندیشه و علوم اجتماعی Thu, 09 May 2019 20:18:33 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/tolidi/275557/نشست-تبارشناسی-بیماری-سرسام-متون-طبی-دوره-اسلامی-برگزار-می-شود سی و سومین نمایشگاه کتاب تورین آغاز شد http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/275553/سی-سومین-نمایشگاه-کتاب-تورین-آغاز سی و سومین دوره نمایشگاه کتاب تورین امروز (۱۹ اردیبهشت) فعالیت خود را آغاز کرد. موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران با نمایش ظرفیت‌های نشر جمهوری اسلامی ایران در این دوره از نمایشگاه حضور یافته است. ]]> اندیشه و علوم اجتماعی Thu, 09 May 2019 09:52:14 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/275553/سی-سومین-نمایشگاه-کتاب-تورین-آغاز بازی‌های دیجیتالی بیش از کتاب‌های این حوزه موثرند http://www.ibna.ir/fa/doc/longint/275260/بازی-های-دیجیتالی-بیش-کتاب-های-این-حوزه-موثرند یک مقام مسئول در حوزه بازی‌های رایانه‌ای به ایبنا گفت: بازی‌های دیجیتالی بیشتر از کتاب‌های منتشر شده در این حوزه در فرهنگ‌سازی بین جوانان موثر بوده است. ]]> اندیشه و علوم اجتماعی Thu, 09 May 2019 03:30:00 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/longint/275260/بازی-های-دیجیتالی-بیش-کتاب-های-این-حوزه-موثرند «تاروت سفری با کهن الگوها» رونمایی می‌شود http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/275537/تاروت-سفری-کهن-الگوها-رونمایی-می-شود آیین رونمایی از کتاب «تاروت سفری با کهن الگوها» اثر سالی نیکولز و ترجمه آزاده کامیار پنجشنبه ۱۹ اردیبهشت در کافه کتاب نشر رود برگزار می‌شود. ]]> اندیشه و علوم اجتماعی Wed, 08 May 2019 09:07:20 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/275537/تاروت-سفری-کهن-الگوها-رونمایی-می-شود همایش دین و انسان از دیدگاه شهید مطهری (ره) http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/275534/همایش-دین-انسان-دیدگاه-شهید-مطهری-ره همایش «دین و انسان از دیدگاه شهید مطهری (ره)» به همت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اندونزی برگزار می‌شود. ]]> اندیشه و علوم اجتماعی Wed, 08 May 2019 08:56:09 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/275534/همایش-دین-انسان-دیدگاه-شهید-مطهری-ره برگزاری کنفرانسی با موضوع گفتمان بین علوم، هنر، مذهب و آموزش http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/275532/برگزاری-کنفرانسی-موضوع-گفتمان-بین-علوم-هنر-مذهب-آموزش کنفرانس علمی بین‌المللی در مورد گفتمان بین علوم، هنر، مذهب و آموزش ماه مه ۲۰۱۹ در گالاتی ـ رومانی برگزار می‌شود. ]]> اندیشه و علوم اجتماعی Wed, 08 May 2019 08:29:21 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/275532/برگزاری-کنفرانسی-موضوع-گفتمان-بین-علوم-هنر-مذهب-آموزش کارگاه آشنایی با روش‌های تدبر در قرآن در حوزه مطالعات روانشناختی http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/275533/کارگاه-آشنایی-روش-های-تدبر-قرآن-حوزه-مطالعات-روانشناختی کارگاه آشنایی با روش‌های تدبر در قرآن در حوزه مطالعات روانشناختی ویژه دانشجویان، فارغ التحصیلان و اساتید رشته‌های روانشناسی و مشاوره برگزار می‌شود. ]]> اندیشه و علوم اجتماعی Wed, 08 May 2019 08:28:43 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/275533/کارگاه-آشنایی-روش-های-تدبر-قرآن-حوزه-مطالعات-روانشناختی نظریه‏‌مند ساختنِ مبانی اصلاح حقوقی نقطه قوت کتاب است http://www.ibna.ir/fa/doc/report/275517/نظریه-مند-ساختن-مبانی-اصلاح-حقوقی-نقطه-قوت-کتاب احسان شریعتی گفت: نظریه‏‌مند ساختنِ مبانی اصلاح حقوقی نقطه قوت کتاب «اسطوره حق‏‌ها و استراتژی اصلاح» است. ]]> اندیشه و علوم اجتماعی Wed, 08 May 2019 06:32:26 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/report/275517/نظریه-مند-ساختن-مبانی-اصلاح-حقوقی-نقطه-قوت-کتاب کنفرانس بین‌المللی فلسفه ارسطو برگزار می‌شود http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/275490/کنفرانس-بین-المللی-فلسفه-ارسطو-برگزار-می-شود کنفرانس بین‌المللی فلسفه ارسطو ژانویه ۲۰۲۰ در توکیو- ژاپن برگزار می‌شود. ]]> اندیشه و علوم اجتماعی Tue, 07 May 2019 10:05:11 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/275490/کنفرانس-بین-المللی-فلسفه-ارسطو-برگزار-می-شود چگونه گفتمان جنسیتی در ایران به کلاس‌های درس می‌رسد؟ http://www.ibna.ir/fa/doc/longint/275420/چگونه-گفتمان-جنسیتی-ایران-کلاس-های-درس-می-رسد کرم حبيب‌پور گتابی (استاديار جامعه‌شناسي دانشگاه خوارزمی) معتقد است که وجود تفاوت بخشی از ذات هر گفتمان است و کلاس درس تجربه‌ای برای دختران و پسران است. ]]> اندیشه و علوم اجتماعی Tue, 07 May 2019 05:04:41 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/longint/275420/چگونه-گفتمان-جنسیتی-ایران-کلاس-های-درس-می-رسد بازار داغ فلسفه‌های مضاف در نمایشگاه کتاب تهران http://www.ibna.ir/fa/doc/report/275003/بازار-داغ-فلسفه-های-مضاف-نمایشگاه-کتاب-تهران نگاهی به پرفروش‌های ناشران کتب فلسفی در نمایشگاه کتاب نشان می‌دهد که اقبال مخاطبان به فلسفه‌های مضاف بیشتر از منابع فلسفه محض یا مطلق بوده است. ]]> اندیشه و علوم اجتماعی Tue, 07 May 2019 04:28:38 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/report/275003/بازار-داغ-فلسفه-های-مضاف-نمایشگاه-کتاب-تهران روایت‌های داستانی از پرونده‌های اعدام http://www.ibna.ir/fa/doc/longint/275454/روایت-های-داستانی-پرونده-های-اعدام باقی می‌گوید: «قصد من در این کتاب این بود که نشان دهم وقتی قتلی رخ می‌دهد ما با صحنه‌ای مواجه هستیم که عقبه‌ای دارد و در پشت آن فرآیندهای اجتماعی، فرهنگی، مذهبی، عاطفی و انسانی وسیع و عمیقی نهفته است. چه قبل از وقوع جرم و چه بعد از آن.» ]]> تاریخ و سیاست Tue, 07 May 2019 04:23:32 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/longint/275454/روایت-های-داستانی-پرونده-های-اعدام کتابخانه تخصصی حقوق شهروندی تأسیس می‌شود http://www.ibna.ir/fa/doc/tolidi/275424/کتابخانه-تخصصی-حقوق-شهروندی-تأسیس-می-شود ​رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) از راه‌اندازی کتابخانه تخصصی حقوق شهروندی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) خبر داد. ]]> اندیشه و علوم اجتماعی Mon, 06 May 2019 10:20:14 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/tolidi/275424/کتابخانه-تخصصی-حقوق-شهروندی-تأسیس-می-شود کتاب‌های ارتباطات در ایران به روز نیست/ مقایسه رشته ارتباطات در ایران و مالزی http://www.ibna.ir/fa/doc/longint/275085/کتاب-های-ارتباطات-ایران-روز-نیست-مقایسه-رشته-مالزی یک کارشناس رشته ارتباطات گفت: تولید کتاب‌های مرتبط با رشته ارتباطات در ایران به روز نیستند و بسیاری از آثار علمی به دلیل رعایت نشدن کپی رایت، جعلی تهیه و تولید می‌شوند. ]]> اندیشه و علوم اجتماعی Mon, 06 May 2019 09:54:01 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/longint/275085/کتاب-های-ارتباطات-ایران-روز-نیست-مقایسه-رشته-مالزی کنفرانس بین‌المللی فلسفه دین و الهیات برگزار می‌شود http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/275433/کنفرانس-بین-المللی-فلسفه-دین-الهیات-برگزار-می-شود کنفرانس بین‌المللی فلسفه دین و الهیات آوریل ۲۰۲۱ در رم- ایتالیا برگزار می‌شود. ]]> اندیشه و علوم اجتماعی Mon, 06 May 2019 08:39:43 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/275433/کنفرانس-بین-المللی-فلسفه-دین-الهیات-برگزار-می-شود نگاهی به مساله علم و دین در جهان‌بینی توحیدی http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/275437/نگاهی-مساله-علم-دین-جهان-بینی-توحیدی «علم و دین در افق جهان‌بینی توحیدی»، با طرح بعضی از مسائل چالش‌برانگیزی که علم معاصر در مقابل ادیان الهی مطرح کرده به دفع شبهات پرداخته و بر ضرورت حاکمیت یک چهارچوب جامع‌تر بر علم آینده تاکید می‌کند. ]]> دین‌ Mon, 06 May 2019 08:36:54 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/275437/نگاهی-مساله-علم-دین-جهان-بینی-توحیدی زردها همچنان می‌فروشند/ بازاری پرسود، تجاری و بی هدف! http://www.ibna.ir/fa/doc/report/275355/زردها-همچنان-می-فروشند-بازاری-پرسود-تجاری-بی-هدف گزارش میدانی خبرنگار ایبنا از بازار کتاب‌های روانشناسی نمایشگاه کتاب امسال نشان می‌دهد، همچنان سبد پرفروش‌ها از آنِ کتاب‌های زرد روانشناسی است. بازاری پرسود، تجاری و بی هدف! ]]> اندیشه و علوم اجتماعی Mon, 06 May 2019 05:04:03 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/report/275355/زردها-همچنان-می-فروشند-بازاری-پرسود-تجاری-بی-هدف کنفرانس بین‌المللی «حقوق کیفری و فلسفه» برگزار می‌شود http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/275406/کنفرانس-بین-المللی-حقوق-کیفری-فلسفه-برگزار-می-شود کنفرانس بین‌المللی «حقوق کیفری و فلسفه» در روزهای ۱۱ و ۱۲ آوریل ۲۰۲۱ در ونیز- ایتالیا برگزار می‌شود. ]]> اندیشه و علوم اجتماعی Mon, 06 May 2019 04:46:47 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/275406/کنفرانس-بین-المللی-حقوق-کیفری-فلسفه-برگزار-می-شود صحبت از امید در جامعه خوش‌خیالی نیست، بلکه راه حل است http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/275400/صحبت-امید-جامعه-خوش-خیالی-نیست-بلکه-راه-حل هادی خانیکی گفت: صحبت از امید در جامعه خوش‌خیالی نیست، بلکه می‌توان از طریق آن مشکلات غیرقابل کتمان جامعه را با ایجاد ظرفیت‌های بزرگی برای روی پای خود ایستادن حل کرد. ]]> اندیشه و علوم اجتماعی Sun, 05 May 2019 10:40:08 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/275400/صحبت-امید-جامعه-خوش-خیالی-نیست-بلکه-راه-حل مطالعات زنان در افغانستان فقیر است/ استقبال از کتاب‌های زنان افغانستانی در نمایشگاه کتاب http://www.ibna.ir/fa/doc/report/274989/مطالعات-زنان-افغانستان-فقیر-استقبال-کتاب-های-افغانستانی-نمایشگاه-کتاب برخی از ناشران افغانستانی می‌گویند که مطالعات زنان در این کشور فقیر است با این وجود سی و دومین دوره نمایشگاه کتاب فرصتی برای همین آثار محدود این حوزه بود که با اقبال مخاطبان مواجه شد. ]]> اندیشه و علوم اجتماعی Sun, 05 May 2019 08:22:17 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/report/274989/مطالعات-زنان-افغانستان-فقیر-استقبال-کتاب-های-افغانستانی-نمایشگاه-کتاب بازار علوم اجتماعی نمایشگاه کتاب در تسخیر مترجمان و مولفان مشهور! http://www.ibna.ir/fa/doc/report/275327/بازار-علوم-اجتماعی-نمایشگاه-کتاب-تسخیر-مترجمان-مولفان-مشهور در میان آثار دیده شده در نمایشگاه کتاب جای جامعه‌شناسی ایرانی همچنان خالی است حوزه‌ای که می‌تواند دستانی پرتر برای مخاطب ایرانی داشته باشد ]]> اندیشه و علوم اجتماعی Sun, 05 May 2019 06:40:14 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/report/275327/بازار-علوم-اجتماعی-نمایشگاه-کتاب-تسخیر-مترجمان-مولفان-مشهور مردم به دنبال پول درآوردن از کتاب! http://www.ibna.ir/fa/doc/report/275358/مردم-دنبال-پول-درآوردن-کتاب نگاهی به کتاب‌های پرفروش اقتصادی در نمایشگاه كتاب تهران، نشان می‌دهد كه مخاطبان عمده این بخش به دنبال راه‌هایی هستند تا شیوه‌های مختلف کسب درآمد را بیاموزند. ]]> اندیشه و علوم اجتماعی Sun, 05 May 2019 06:32:07 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/report/275358/مردم-دنبال-پول-درآوردن-کتاب