خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) - آخرين عناوين چندرسانه‌ای :: نسخه کامل http://www.ibna.ir/fa/Picture_multimedia Thu, 18 Oct 2018 20:45:06 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal3/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) http://www.ibna.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام خبرگزاری کتاب ايران آزاد است. Thu, 18 Oct 2018 20:45:06 GMT چندرسانه‌ای 60 نقدوبررسی کتاب پنج اثر از گوته http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/266534/1/نقدوبررسی-کتاب-پنج-اثر-گوته ]]> چندرسانه‌ای Thu, 18 Oct 2018 17:05:34 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/266534/1/نقدوبررسی-کتاب-پنج-اثر-گوته رونمایی از تصحیح جدید جدیقه الحقیقه http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/266526/1/رونمایی-تصحیح-جدید-جدیقه-الحقیقه ]]> چندرسانه‌ای Wed, 17 Oct 2018 23:16:55 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/266526/1/رونمایی-تصحیح-جدید-جدیقه-الحقیقه نشست حقوق ترجمه و مسائل مربوط به آن http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/266520/1/نشست-حقوق-ترجمه-مسائل-مربوط ]]> چندرسانه‌ای Wed, 17 Oct 2018 14:39:41 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/266520/1/نشست-حقوق-ترجمه-مسائل-مربوط نشست «اربعین تجلیگاه آموزه های قرآن» http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/266522/1/نشست-اربعین-تجلیگاه-آموزه-های-قرآن ]]> چندرسانه‌ای Wed, 17 Oct 2018 14:37:24 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/266522/1/نشست-اربعین-تجلیگاه-آموزه-های-قرآن نشست "اتریش می خواند" با حضور آلویس هوتشنیگ http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/266490/1/نشست-اتریش-می-خواند-حضور-آلویس-هوتشنیگ ]]> چندرسانه‌ای Tue, 16 Oct 2018 21:23:58 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/266490/1/نشست-اتریش-می-خواند-حضور-آلویس-هوتشنیگ معرفی و بررسی کتاب «فرهنگ و مردم» http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/266437/1/معرفی-بررسی-کتاب-فرهنگ-مردم ]]> چندرسانه‌ای Tue, 16 Oct 2018 05:24:44 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/266437/1/معرفی-بررسی-کتاب-فرهنگ-مردم نشست بررسی داستان نویسی در ایران http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/266375/1/نشست-بررسی-داستان-نویسی-ایران ]]> چندرسانه‌ای Sun, 14 Oct 2018 12:59:37 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/266375/1/نشست-بررسی-داستان-نویسی-ایران مراسم رونمایی از کتاب اربعین مرثیه http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/266330/1/مراسم-رونمایی-کتاب-اربعین-مرثیه ]]> چندرسانه‌ای Sat, 13 Oct 2018 18:37:21 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/266330/1/مراسم-رونمایی-کتاب-اربعین-مرثیه جلسه کمیسیون توسعه فعالیت های تبلیغی و ترویجی قرآن http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/266310/1/جلسه-کمیسیون-توسعه-فعالیت-های-تبلیغی-ترویجی-قرآن ]]> چندرسانه‌ای Sat, 13 Oct 2018 10:39:01 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/266310/1/جلسه-کمیسیون-توسعه-فعالیت-های-تبلیغی-ترویجی-قرآن نشست هم اندیشی "اربعین تجلی گاه آموزه های قرآن" http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/266233/1/نشست-هم-اندیشی-اربعین-تجلی-گاه-آموزه-های-قرآن ]]> چندرسانه‌ای Wed, 10 Oct 2018 20:34:03 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/266233/1/نشست-هم-اندیشی-اربعین-تجلی-گاه-آموزه-های-قرآن زبان ابزار تعامل بین المللی http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/266221/1/زبان-ابزار-تعامل-بین-المللی ]]> چندرسانه‌ای Wed, 10 Oct 2018 14:05:24 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/266221/1/زبان-ابزار-تعامل-بین-المللی نشست زندگی و زمانه حافظ http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/266208/1/نشست-زندگی-زمانه-حافظ ]]> چندرسانه‌ای Wed, 10 Oct 2018 10:48:52 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/266208/1/نشست-زندگی-زمانه-حافظ گشت‌و‌گذاری در شعبه2 بوک‌لند/گزارش تصویری http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/266178/1/گشت-و-گذاری-شعبه2-بوک-لند-گزارش-تصویری ]]> چندرسانه‌ای Wed, 10 Oct 2018 07:35:23 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/266178/1/گشت-و-گذاری-شعبه2-بوک-لند-گزارش-تصویری نشست معرفی و بررسی کتاب "احمد فیلسوف" http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/266169/1/نشست-معرفی-بررسی-کتاب-احمد-فیلسوف ]]> چندرسانه‌ای Tue, 09 Oct 2018 21:50:26 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/266169/1/نشست-معرفی-بررسی-کتاب-احمد-فیلسوف نشست بررسی کتاب «نظام اموزشی و ساختن ایران مدرن» http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/266165/1/نشست-بررسی-کتاب-نظام-اموزشی-ساختن-ایران-مدرن ]]> چندرسانه‌ای Tue, 09 Oct 2018 14:31:51 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/266165/1/نشست-بررسی-کتاب-نظام-اموزشی-ساختن-ایران-مدرن تجلیل از مولفان و پدیدآورندگان کتب درسی http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/266155/1/تجلیل-مولفان-پدیدآورندگان-کتب-درسی ]]> چندرسانه‌ای Tue, 09 Oct 2018 13:11:24 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/266155/1/تجلیل-مولفان-پدیدآورندگان-کتب-درسی نشست معرفی وبررسی کتاب «فرهنگ نویسی برای زبان فارسی» http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/266119/1/نشست-معرفی-وبررسی-کتاب-فرهنگ-نویسی-زبان-فارسی ]]> چندرسانه‌ای Tue, 09 Oct 2018 06:07:00 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/266119/1/نشست-معرفی-وبررسی-کتاب-فرهنگ-نویسی-زبان-فارسی مراسم تکریم و معارفه معاونت فرهنگی خانه کتاب http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/266107/1/مراسم-تکریم-معارفه-معاونت-فرهنگی-خانه-کتاب ]]> چندرسانه‌ای Mon, 08 Oct 2018 12:55:00 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/266107/1/مراسم-تکریم-معارفه-معاونت-فرهنگی-خانه-کتاب جشن امضای کتاب «یادت باشد...» http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/266061/1/جشن-امضای-کتاب-یادت-باشد ]]> چندرسانه‌ای Sun, 07 Oct 2018 20:23:05 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/266061/1/جشن-امضای-کتاب-یادت-باشد نشست رونمایی از کتاب شرح مشکلات کتاب القانون در کتابخانه مجلس http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/266060/1/نشست-رونمایی-کتاب-شرح-مشکلات-القانون-کتابخانه-مجلس ]]> چندرسانه‌ای Sun, 07 Oct 2018 20:21:02 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/266060/1/نشست-رونمایی-کتاب-شرح-مشکلات-القانون-کتابخانه-مجلس نشست خبری سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/266035/1/نشست-خبری-سازمان-پژوهش-برنامه-ریزی-آموزشی ]]> چندرسانه‌ای Sun, 07 Oct 2018 09:02:29 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/266035/1/نشست-خبری-سازمان-پژوهش-برنامه-ریزی-آموزشی جلسه داوری آثار مسابقه ملی کارتون و کاریکاتور کتاب http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/266002/1/جلسه-داوری-آثار-مسابقه-ملی-کارتون-کاریکاتور-کتاب ]]> چندرسانه‌ای Sat, 06 Oct 2018 12:26:37 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/266002/1/جلسه-داوری-آثار-مسابقه-ملی-کارتون-کاریکاتور-کتاب تهرانگردی احمد مسجد جامعی ، رونمایی از سردیس قیصر امین پور http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/265969/1/تهرانگردی-احمد-مسجد-جامعی-رونمایی-سردیس-قیصر-امین-پور ]]> چندرسانه‌ای Sat, 06 Oct 2018 07:03:14 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/265969/1/تهرانگردی-احمد-مسجد-جامعی-رونمایی-سردیس-قیصر-امین-پور نشست معرفی وبررسی کتاب کیا رستمی http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/265944/1/نشست-معرفی-وبررسی-کتاب-کیا-رستمی ]]> چندرسانه‌ای Wed, 03 Oct 2018 15:06:23 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/265944/1/نشست-معرفی-وبررسی-کتاب-کیا-رستمی نشست نقد وبررسی کتاب سرگذشت علی بیک http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/265911/1/نشست-نقد-وبررسی-کتاب-سرگذشت-علی-بیک ]]> چندرسانه‌ای Wed, 03 Oct 2018 05:18:19 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/265911/1/نشست-نقد-وبررسی-کتاب-سرگذشت-علی-بیک بزرگداشت عبدالرحیم جعفری در خانه گفتمان شهر http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/265906/1/بزرگداشت-عبدالرحیم-جعفری-خانه-گفتمان-شهر ]]> چندرسانه‌ای Tue, 02 Oct 2018 21:54:23 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/265906/1/بزرگداشت-عبدالرحیم-جعفری-خانه-گفتمان-شهر نشست خبری مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/265877/1/نشست-خبری-مدیرعامل-کانون-پرورش-فکری-کودکان-نوجوانان ]]> چندرسانه‌ای Tue, 02 Oct 2018 09:10:31 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/265877/1/نشست-خبری-مدیرعامل-کانون-پرورش-فکری-کودکان-نوجوانان نشست اعضای ستاد برگزاری هفته کتاب 9 مهرماه97 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/265868/1/نشست-اعضای-ستاد-برگزاری-هفته-کتاب-9-مهرماه97 ]]> چندرسانه‌ای Tue, 02 Oct 2018 08:27:22 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/265868/1/نشست-اعضای-ستاد-برگزاری-هفته-کتاب-9-مهرماه97 رونمایی از 21 عنوان کتاب موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/265850/1/رونمایی-21-عنوان-کتاب-موزه-انقلاب-اسلامی-دفاع-مقدس ]]> چندرسانه‌ای Tue, 02 Oct 2018 06:11:46 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/265850/1/رونمایی-21-عنوان-کتاب-موزه-انقلاب-اسلامی-دفاع-مقدس نشست معرفی وبررسی کتاب من «ام اس »دارم http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/265847/1/نشست-معرفی-وبررسی-کتاب-ام-اس-دارم ]]> چندرسانه‌ای Tue, 02 Oct 2018 06:08:49 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/265847/1/نشست-معرفی-وبررسی-کتاب-ام-اس-دارم نقد و بررسي دو کتاب «کیمیا پرورده‌ حرم مولانا» و «بی‌من مرو» همزمان با روز بزرگداشت مولوی http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/265806/1/نقد-بررسي-دو-کتاب-کیمیا-پرورده-حرم-مولانا-بی-من-مرو-همزمان-روز-بزرگداشت-مولوی ]]> چندرسانه‌ای Sun, 30 Sep 2018 22:14:56 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/265806/1/نقد-بررسي-دو-کتاب-کیمیا-پرورده-حرم-مولانا-بی-من-مرو-همزمان-روز-بزرگداشت-مولوی نشست نقد وبررسی کتاب رساله ای در باره طبیعت آدمی http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/265796/1/نشست-نقد-وبررسی-کتاب-رساله-باره-طبیعت-آدمی ]]> چندرسانه‌ای Sun, 30 Sep 2018 13:37:10 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/265796/1/نشست-نقد-وبررسی-کتاب-رساله-باره-طبیعت-آدمی رونمایی از تقریظ رهبری بر کتاب «فرنگیس» http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/265779/1/رونمایی-تقریظ-رهبری-کتاب-فرنگیس ]]> چندرسانه‌ای Sun, 30 Sep 2018 09:28:16 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/265779/1/رونمایی-تقریظ-رهبری-کتاب-فرنگیس نشست خبری روز جهانی ترجمه http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/265745/1/نشست-خبری-روز-جهانی-ترجمه ]]> چندرسانه‌ای Sat, 29 Sep 2018 12:31:06 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/265745/1/نشست-خبری-روز-جهانی-ترجمه نشست بزرگداشت یان ریپکا در شهر کتاب http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/265739/1/نشست-بزرگداشت-یان-ریپکا-شهر-کتاب ]]> چندرسانه‌ای Sat, 29 Sep 2018 11:26:31 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/265739/1/نشست-بزرگداشت-یان-ریپکا-شهر-کتاب مراسم بزرگداشت محمدجواد مشکور http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/265696/1/مراسم-بزرگداشت-محمدجواد-مشکور ]]> چندرسانه‌ای Wed, 26 Sep 2018 22:03:07 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/265696/1/مراسم-بزرگداشت-محمدجواد-مشکور نشست معرفی و بررسی کتاب در پرتگاه حادثه _ زندگینامه اکبر اعتماد http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/265698/1/نشست-معرفی-بررسی-کتاب-پرتگاه-حادثه-زندگینامه-اکبر-اعتماد ]]> چندرسانه‌ای Wed, 26 Sep 2018 21:55:57 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/265698/1/نشست-معرفی-بررسی-کتاب-پرتگاه-حادثه-زندگینامه-اکبر-اعتماد مراسم بزرگداشت هفته دفاع مقدس http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/265630/1/مراسم-بزرگداشت-هفته-دفاع-مقدس ]]> چندرسانه‌ای Tue, 25 Sep 2018 08:40:02 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/265630/1/مراسم-بزرگداشت-هفته-دفاع-مقدس آیین بزرگداشت محمدعلی مرادی و رونمایی از کتاب "بنیادهای فلسفی علم وفرهنگ" http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/265611/1/آیین-بزرگداشت-محمدعلی-مرادی-رونمایی-کتاب-بنیادهای-فلسفی-علم-وفرهنگ ]]> چندرسانه‌ای Tue, 25 Sep 2018 07:10:46 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/265611/1/آیین-بزرگداشت-محمدعلی-مرادی-رونمایی-کتاب-بنیادهای-فلسفی-علم-وفرهنگ چهارمین نمایشگاه ایران فارما http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/265603/1/چهارمین-نمایشگاه-ایران-فارما ]]> چندرسانه‌ای Mon, 24 Sep 2018 12:06:14 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/265603/1/چهارمین-نمایشگاه-ایران-فارما آیین رونمایی از شش عنوان کتاب روزشمار تاریخ دفاع مقدس http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/265590/1/آیین-رونمایی-شش-عنوان-کتاب-روزشمار-تاریخ-دفاع-مقدس ]]> چندرسانه‌ای Mon, 24 Sep 2018 09:51:33 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/265590/1/آیین-رونمایی-شش-عنوان-کتاب-روزشمار-تاریخ-دفاع-مقدس نشست معرفی کتاب "مبانی فقهی حقوق شهروندی" http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/265446/1/نشست-معرفی-کتاب-مبانی-فقهی-حقوق-شهروندی ]]> چندرسانه‌ای Tue, 18 Sep 2018 09:17:38 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/265446/1/نشست-معرفی-کتاب-مبانی-فقهی-حقوق-شهروندی نشست معرفی و بررسی کتاب دهم ماه ((مجالس روضه زنانه)) http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/265438/1/نشست-معرفی-بررسی-کتاب-دهم-ماه-مجالس-روضه-زنانه ]]> چندرسانه‌ای Mon, 17 Sep 2018 14:31:14 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/265438/1/نشست-معرفی-بررسی-کتاب-دهم-ماه-مجالس-روضه-زنانه نشست معرفی وبررسی كتاب تصوف ایرانی و عزاداری عاشورا http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/265408/1/نشست-معرفی-وبررسی-كتاب-تصوف-ایرانی-عزاداری-عاشورا ]]> چندرسانه‌ای Sun, 16 Sep 2018 21:44:20 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/265408/1/نشست-معرفی-وبررسی-كتاب-تصوف-ایرانی-عزاداری-عاشورا نشست آسیب شناسی ترجمه صادراتی ایران http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/265405/1/نشست-آسیب-شناسی-ترجمه-صادراتی-ایران ]]> چندرسانه‌ای Sun, 16 Sep 2018 13:50:36 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/265405/1/نشست-آسیب-شناسی-ترجمه-صادراتی-ایران نشست خبری اعضای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/265364/1/نشست-خبری-اعضای-کمیسیون-فرهنگی-اجتماعی-شورای-شهر-تهران ]]> چندرسانه‌ای Sat, 15 Sep 2018 11:48:10 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/265364/1/نشست-خبری-اعضای-کمیسیون-فرهنگی-اجتماعی-شورای-شهر-تهران نشست معرفی وبررسی کتاب پژوهشی انتقادی کاربردی در مکتب های ادبی http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/265296/1/نشست-معرفی-وبررسی-کتاب-پژوهشی-انتقادی-کاربردی-مکتب-های-ادبی ]]> چندرسانه‌ای Wed, 12 Sep 2018 16:11:40 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/265296/1/نشست-معرفی-وبررسی-کتاب-پژوهشی-انتقادی-کاربردی-مکتب-های-ادبی نشست معرفی وبررسی طبقه بندی علوم در تمدن اسلامی http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/265220/1/نشست-معرفی-وبررسی-طبقه-بندی-علوم-تمدن-اسلامی ]]> چندرسانه‌ای Mon, 10 Sep 2018 21:25:58 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/265220/1/نشست-معرفی-وبررسی-طبقه-بندی-علوم-تمدن-اسلامی رونمایی وجشن امضای کتاب«بردیاوگولاخ ها» http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/265222/1/رونمایی-وجشن-امضای-کتاب-بردیاوگولاخ ]]> چندرسانه‌ای Mon, 10 Sep 2018 21:21:39 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/265222/1/رونمایی-وجشن-امضای-کتاب-بردیاوگولاخ افتتاح کتابفروشی سازمان زیبا سازی شهرداری تهران http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/265182/1/افتتاح-کتابفروشی-سازمان-زیبا-سازی-شهرداری-تهران ]]> چندرسانه‌ای Mon, 10 Sep 2018 11:10:32 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/265182/1/افتتاح-کتابفروشی-سازمان-زیبا-سازی-شهرداری-تهران