خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) - آخرين عناوين چندرسانه‌ای :: نسخه کامل http://www.ibna.ir/fa/Picture_multimedia Wed, 22 May 2019 10:31:52 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal3/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) http://www.ibna.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام خبرگزاری کتاب ايران آزاد است. Wed, 22 May 2019 10:31:52 GMT چندرسانه‌ای 60 بیست و هفتمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم _ 3 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/276048/1/بیست-هفتمین-نمایشگاه-بین-المللی-قرآن-کریم-3 ]]> چندرسانه‌ای Wed, 22 May 2019 05:37:26 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/276048/1/بیست-هفتمین-نمایشگاه-بین-المللی-قرآن-کریم-3 بخش کارنامه نشر علوم قرآنی و دینی نمایشگاه قرآن کریم http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/276047/1/بخش-کارنامه-نشر-علوم-قرآنی-دینی-نمایشگاه-قرآن-کریم ]]> چندرسانه‌ای Wed, 22 May 2019 05:31:57 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/276047/1/بخش-کارنامه-نشر-علوم-قرآنی-دینی-نمایشگاه-قرآن-کریم دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان پارسی با رهبر معظم انقلاب http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/276003/1/دیدار-جمعی-شاعران-استادان-زبان-پارسی-رهبر-معظم-انقلاب ]]> چندرسانه‌ای Tue, 21 May 2019 05:53:52 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/276003/1/دیدار-جمعی-شاعران-استادان-زبان-پارسی-رهبر-معظم-انقلاب نشست بررسی ترجمه قرآن به فارسی از روزگاران کهن تا امروز http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/275981/1/نشست-بررسی-ترجمه-قرآن-فارسی-روزگاران-کهن-امروز ]]> چندرسانه‌ای Mon, 20 May 2019 10:26:16 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/275981/1/نشست-بررسی-ترجمه-قرآن-فارسی-روزگاران-کهن-امروز نشست خبری رئیس کارگروه ساماندهی کاغذ http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/275945/1/نشست-خبری-رئیس-کارگروه-ساماندهی-کاغذ ]]> چندرسانه‌ای Sun, 19 May 2019 11:11:10 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/275945/1/نشست-خبری-رئیس-کارگروه-ساماندهی-کاغذ جشن امضای محمود دولت آبادی در کتابفروشی چهل کلاغ http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/275903/1/جشن-امضای-محمود-دولت-آبادی-کتابفروشی-چهل-کلاغ ]]> چندرسانه‌ای Sun, 19 May 2019 05:43:02 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/275903/1/جشن-امضای-محمود-دولت-آبادی-کتابفروشی-چهل-کلاغ بیست و هفتمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/275771/1/بیست-هفتمین-نمایشگاه-بین-المللی-قرآن-کریم ]]> چندرسانه‌ای Wed, 15 May 2019 05:58:59 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/275771/1/بیست-هفتمین-نمایشگاه-بین-المللی-قرآن-کریم افتتاحیه بیست و هفتمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/275617/1/افتتاحیه-بیست-هفتمین-نمایشگاه-بین-المللی-قرآن-کریم ]]> چندرسانه‌ای Sat, 11 May 2019 17:41:13 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/275617/1/افتتاحیه-بیست-هفتمین-نمایشگاه-بین-المللی-قرآن-کریم نشست «نوآوری در اقتصاد نشر» http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/275520/1/نشست-نوآوری-اقتصاد-نشر ]]> چندرسانه‌ای Wed, 08 May 2019 05:30:10 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/275520/1/نشست-نوآوری-اقتصاد-نشر اختتامیه اولین مسابقه داستان نویسی خودنویس http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/275415/1/اختتامیه-اولین-مسابقه-داستان-نویسی-خودنویس ]]> چندرسانه‌ای Sun, 05 May 2019 19:46:52 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/275415/1/اختتامیه-اولین-مسابقه-داستان-نویسی-خودنویس اختتامیه دومین جشنواره ملی نقد کتاب http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/275409/1/اختتامیه-دومین-جشنواره-ملی-نقد-کتاب ]]> چندرسانه‌ای Sun, 05 May 2019 18:00:59 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/275409/1/اختتامیه-دومین-جشنواره-ملی-نقد-کتاب پایان سی و دومین جشن کتاب تهران_81 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/275362/1/پایان-سی-دومین-جشن-کتاب-تهران-81 ]]> چندرسانه‌ای Sat, 04 May 2019 12:42:58 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/275362/1/پایان-سی-دومین-جشن-کتاب-تهران-81 غرفه خبرگزاری ایبنا در سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران _80 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/275367/1/غرفه-خبرگزاری-ایبنا-سی-دومین-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران-80 ]]> چندرسانه‌ای Sat, 04 May 2019 12:41:31 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/275367/1/غرفه-خبرگزاری-ایبنا-سی-دومین-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران-80 نشست های غرفه خانه کتاب در سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران _79 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/275370/1/نشست-های-غرفه-خانه-کتاب-سی-دومین-نمایشگاه-بین-المللی-تهران-79 ]]> چندرسانه‌ای Sat, 04 May 2019 12:41:11 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/275370/1/نشست-های-غرفه-خانه-کتاب-سی-دومین-نمایشگاه-بین-المللی-تهران-79 سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران _78 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/275366/1/سی-دومین-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران-78 ]]> چندرسانه‌ای Sat, 04 May 2019 12:00:25 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/275366/1/سی-دومین-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران-78 سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران _77 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/275360/1/سی-دومین-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران-77 ]]> چندرسانه‌ای Sat, 04 May 2019 11:37:19 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/275360/1/سی-دومین-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران-77 نشست خبری محسن جوادی، رئیس سی‌ودومین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران_76 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/275351/1/نشست-خبری-محسن-جوادی-رئیس-سی-ودومین-دوره-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران-76 ]]> چندرسانه‌ای Sat, 04 May 2019 10:41:35 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/275351/1/نشست-خبری-محسن-جوادی-رئیس-سی-ودومین-دوره-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران-76 بازدید معاون اول رئیس جمهور از سی و دومین نمایشگاه کتاب تهران-75 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/275339/1/بازدید-معاون-اول-رئیس-جمهور-سی-دومین-نمایشگاه-کتاب-تهران-75 ]]> چندرسانه‌ای Sat, 04 May 2019 07:53:53 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/275339/1/بازدید-معاون-اول-رئیس-جمهور-سی-دومین-نمایشگاه-کتاب-تهران-75 غرفه خبرگزاری ایبنا در سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران _ 74 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/275319/1/غرفه-خبرگزاری-ایبنا-سی-دومین-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران-74 ]]> چندرسانه‌ای Fri, 03 May 2019 15:59:27 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/275319/1/غرفه-خبرگزاری-ایبنا-سی-دومین-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران-74 بخش کارنامه نشر سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران _ 73 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/275316/1/بخش-کارنامه-نشر-سی-دومین-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران-73 ]]> چندرسانه‌ای Fri, 03 May 2019 15:26:23 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/275316/1/بخش-کارنامه-نشر-سی-دومین-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران-73 روزفرهنگ وهنر کرمانشاه در نمایشگاه کتاب تهران _72 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/275321/1/روزفرهنگ-وهنر-کرمانشاه-نمایشگاه-کتاب-تهران-72 ]]> چندرسانه‌ای Fri, 03 May 2019 14:42:35 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/275321/1/روزفرهنگ-وهنر-کرمانشاه-نمایشگاه-کتاب-تهران-72 سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران _71 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/275309/1/سی-دومین-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران-71 ]]> چندرسانه‌ای Fri, 03 May 2019 14:31:09 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/275309/1/سی-دومین-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران-71 اختتامیه مسابقه کشوری کتابخوانی منشور حقوق شهروندی در نمایشگاه کتاب _70 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/275308/1/اختتامیه-مسابقه-کشوری-کتابخوانی-منشور-حقوق-شهروندی-نمایشگاه-کتاب-70 ]]> چندرسانه‌ای Fri, 03 May 2019 14:25:12 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/275308/1/اختتامیه-مسابقه-کشوری-کتابخوانی-منشور-حقوق-شهروندی-نمایشگاه-کتاب-70 نشست وضعیت شناسی کتب فلسفی ایران در نمایشگاه کتاب _69 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/275272/1/نشست-وضعیت-شناسی-کتب-فلسفی-ایران-نمایشگاه-کتاب-69 ]]> چندرسانه‌ای Fri, 03 May 2019 07:45:35 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/275272/1/نشست-وضعیت-شناسی-کتب-فلسفی-ایران-نمایشگاه-کتاب-69 بزرگداشت ایرانشناس گرجستانی ، دکتر گریگول برادزه_ 68 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/275270/1/بزرگداشت-ایرانشناس-گرجستانی-دکتر-گریگول-برادزه-68 ]]> چندرسانه‌ای Fri, 03 May 2019 07:42:23 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/275270/1/بزرگداشت-ایرانشناس-گرجستانی-دکتر-گریگول-برادزه-68 سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران _ 67 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/275194/1/سی-دومین-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران-67 ]]> چندرسانه‌ای Thu, 02 May 2019 16:13:40 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/275194/1/سی-دومین-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران-67 جشن امضای کتاب اکنون فاضل نظری در نمایشگاه کتاب _ 66 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/275258/1/جشن-امضای-کتاب-اکنون-فاضل-نظری-نمایشگاه-66 ]]> چندرسانه‌ای Thu, 02 May 2019 16:13:10 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/275258/1/جشن-امضای-کتاب-اکنون-فاضل-نظری-نمایشگاه-66 غرفه خبرگزاری ایبنا در سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران _65 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/275254/1/غرفه-خبرگزاری-ایبنا-سی-دومین-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران-65 ]]> چندرسانه‌ای Thu, 02 May 2019 16:10:41 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/275254/1/غرفه-خبرگزاری-ایبنا-سی-دومین-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران-65 بازدید معاون اقتصادی رئیس جمهور از نمایشگاه کتاب تهران- 64 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/275253/1/بازدید-معاون-اقتصادی-رئیس-جمهور-نمایشگاه-کتاب-تهران-64 ]]> چندرسانه‌ای Thu, 02 May 2019 15:13:33 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/275253/1/بازدید-معاون-اقتصادی-رئیس-جمهور-نمایشگاه-کتاب-تهران-64 رونمایی از دو اثر جدید شهید مطهری در نمایشگاه کتاب تهران-63 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/275238/1/رونمایی-دو-اثر-جدید-شهید-مطهری-نمایشگاه-کتاب-تهران-63 ]]> چندرسانه‌ای Thu, 02 May 2019 14:39:21 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/275238/1/رونمایی-دو-اثر-جدید-شهید-مطهری-نمایشگاه-کتاب-تهران-63 بخش ناشران خارجی سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران _ 62 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/275239/1/بخش-ناشران-خارجی-سی-دومین-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران-62 ]]> چندرسانه‌ای Thu, 02 May 2019 14:38:11 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/275239/1/بخش-ناشران-خارجی-سی-دومین-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران-62 نشست رونمایی پرونده بین المللی نویسندگان ایرانی در نمایشگاه کتاب _ 61 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/275201/1/نشست-رونمایی-پرونده-بین-المللی-نویسندگان-ایرانی-نمایشگاه-کتاب-61 ]]> چندرسانه‌ای Thu, 02 May 2019 08:54:08 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/275201/1/نشست-رونمایی-پرونده-بین-المللی-نویسندگان-ایرانی-نمایشگاه-کتاب-61 غرفه خبرگزاری ایبنا در سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران _60 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/275167/1/غرفه-خبرگزاری-ایبنا-سی-دومین-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران-60 ]]> چندرسانه‌ای Wed, 01 May 2019 16:00:08 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/275167/1/غرفه-خبرگزاری-ایبنا-سی-دومین-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران-60 جشن امضا کتاب مصطفی مستور و علیرضا آذر در غرفه نشر چشمه و نیماژ _ 59 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/275163/1/جشن-امضا-کتاب-مصطفی-مستور-علیرضا-آذر-غرفه-نشر-چشمه-نیماژ-59 ]]> چندرسانه‌ای Wed, 01 May 2019 15:42:46 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/275163/1/جشن-امضا-کتاب-مصطفی-مستور-علیرضا-آذر-غرفه-نشر-چشمه-نیماژ-59 جشن امضا رستاک حلاج و سپیده خداوردی در غرفه نشر نگاه _ 58 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/275162/1/جشن-امضا-رستاک-حلاج-سپیده-خداوردی-غرفه-نشر-نگاه-58 ]]> چندرسانه‌ای Wed, 01 May 2019 15:37:40 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/275162/1/جشن-امضا-رستاک-حلاج-سپیده-خداوردی-غرفه-نشر-نگاه-58 بازدید فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از نمایشگاه کتاب تهران-57 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/275150/1/بازدید-فرمانده-کل-سپاه-پاسداران-انقلاب-اسلامی-نمایشگاه-کتاب-تهران-57 ]]> چندرسانه‌ای Wed, 01 May 2019 15:31:56 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/275150/1/بازدید-فرمانده-کل-سپاه-پاسداران-انقلاب-اسلامی-نمایشگاه-کتاب-تهران-57 نشست بررسی ترجمه و نشر آثار کودکان و نوجوانان در نمایشگاه کتاب _ 56 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/275145/1/نشست-بررسی-ترجمه-نشر-آثار-کودکان-نوجوانان-نمایشگاه-کتاب-56 ]]> چندرسانه‌ای Wed, 01 May 2019 14:04:32 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/275145/1/نشست-بررسی-ترجمه-نشر-آثار-کودکان-نوجوانان-نمایشگاه-کتاب-56 بخش ناشران دیجیتال سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران _ 55 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/275124/1/بخش-ناشران-دیجیتال-سی-دومین-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران-55 ]]> چندرسانه‌ای Wed, 01 May 2019 10:32:56 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/275124/1/بخش-ناشران-دیجیتال-سی-دومین-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران-55 همایش پیوندهای فکری و فرهنگی ایران با آسیای مرکزی و قفقاز _ 54 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/275112/1/همایش-پیوندهای-فکری-فرهنگی-ایران-آسیای-مرکزی-قفقاز-54 ]]> چندرسانه‌ای Wed, 01 May 2019 09:34:12 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/275112/1/همایش-پیوندهای-فکری-فرهنگی-ایران-آسیای-مرکزی-قفقاز-54 مراسم بزرگداشت استاد محمد رضوی _ 53 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/275101/1/مراسم-بزرگداشت-استاد-محمد-رضوی-53 ]]> چندرسانه‌ای Wed, 01 May 2019 07:22:47 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/275101/1/مراسم-بزرگداشت-استاد-محمد-رضوی-53 بازدید رئیس قوه قضائیه از سی و دومین نمایشگاه کتاب تهران _52 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/275079/1/بازدید-رئیس-قوه-قضائیه-سی-دومین-نمایشگاه-کتاب-تهران-52 ]]> چندرسانه‌ای Tue, 30 Apr 2019 16:11:11 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/275079/1/بازدید-رئیس-قوه-قضائیه-سی-دومین-نمایشگاه-کتاب-تهران-52 غرفه خبرگزاری ایبنا در سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران _51 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/275077/1/غرفه-خبرگزاری-ایبنا-سی-دومین-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران-51 ]]> چندرسانه‌ای Tue, 30 Apr 2019 15:42:38 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/275077/1/غرفه-خبرگزاری-ایبنا-سی-دومین-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران-51 جشن امضای کتاب عکس «راوی» با حضور رامبد جوان در نمایشگاه کتاب _ 50 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/275055/1/جشن-امضای-کتاب-عکس-راوی-حضور-رامبد-جوان-نمایشگاه-50 ]]> چندرسانه‌ای Tue, 30 Apr 2019 13:07:10 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/275055/1/جشن-امضای-کتاب-عکس-راوی-حضور-رامبد-جوان-نمایشگاه-50 رونمایی از تازه های نشر وزارت امور خارجه در نمایشگاه کتاب تهران _ 49 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/275049/1/رونمایی-تازه-های-نشر-وزارت-امور-خارجه-نمایشگاه-کتاب-تهران-49 ]]> چندرسانه‌ای Tue, 30 Apr 2019 12:11:17 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/275049/1/رونمایی-تازه-های-نشر-وزارت-امور-خارجه-نمایشگاه-کتاب-تهران-49 بازدید آیت‌الله گلپایگانی از سی و دومین نمایشگاه کتاب تهران _ 48 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/275025/1/بازدید-آیت-الله-گلپایگانی-سی-دومین-نمایشگاه-کتاب-تهران-48 ]]> چندرسانه‌ای Tue, 30 Apr 2019 09:37:25 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/275025/1/بازدید-آیت-الله-گلپایگانی-سی-دومین-نمایشگاه-کتاب-تهران-48 نشست رونمایی کتاب ویرایش،گفتگو با ویراستاران در نمایشگاه کتاب تهران _ 47 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/275016/1/نشست-رونمایی-کتاب-ویرایش-گفتگو-ویراستاران-نمایشگاه-تهران-47 ]]> چندرسانه‌ای Tue, 30 Apr 2019 08:42:52 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/275016/1/نشست-رونمایی-کتاب-ویرایش-گفتگو-ویراستاران-نمایشگاه-تهران-47 سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران _ 46 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/274971/1/سی-دومین-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران-46 ]]> چندرسانه‌ای Mon, 29 Apr 2019 15:35:57 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/274971/1/سی-دومین-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران-46 غرفه خبرگزاری ایبنا در سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران _ 45 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/274983/1/غرفه-خبرگزاری-ایبنا-سی-دومین-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران-45 ]]> چندرسانه‌ای Mon, 29 Apr 2019 15:31:01 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/274983/1/غرفه-خبرگزاری-ایبنا-سی-دومین-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران-45 مراسم بزرگداشت روز خوزستان در سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران - 44 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/274970/1/مراسم-بزرگداشت-روز-خوزستان-سی-دومین-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران-44 ]]> چندرسانه‌ای Mon, 29 Apr 2019 13:57:11 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/274970/1/مراسم-بزرگداشت-روز-خوزستان-سی-دومین-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران-44 بازدید شهردار تهران از سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب _43 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/274961/1/بازدید-شهردار-تهران-سی-دومین-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-43 ]]> چندرسانه‌ای Mon, 29 Apr 2019 12:55:30 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/274961/1/بازدید-شهردار-تهران-سی-دومین-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-43