خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) - آخرين عناوين چندرسانه‌ای :: نسخه کامل http://www.ibna.ir/fa/Picture_multimedia Mon, 23 Apr 2018 18:55:05 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal3/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) http://www.ibna.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام خبرگزاری کتاب ايران آزاد است. Mon, 23 Apr 2018 18:55:05 GMT چندرسانه‌ای 60 نشست شورای هماهنگی شبکه شهرهای دوستدار کتاب http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/260066/1/نشست-شورای-هماهنگی-شبکه-شهرهای-دوستدار-کتاب ]]> چندرسانه‌ای Mon, 23 Apr 2018 14:17:22 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/260066/1/نشست-شورای-هماهنگی-شبکه-شهرهای-دوستدار-کتاب سلسله جلسات ناک (نقد آگاهانه کتاب) http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/260067/1/سلسله-جلسات-ناک-نقد-آگاهانه-کتاب ]]> چندرسانه‌ای Mon, 23 Apr 2018 14:11:23 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/260067/1/سلسله-جلسات-ناک-نقد-آگاهانه-کتاب کارگاه برنامه‌ریزی فرهنگی ویژه رویداد ترویج کتابخوانی http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/260061/1/کارگاه-برنامه-ریزی-فرهنگی-ویژه-رویداد-ترویج-کتابخوانی ]]> چندرسانه‌ای Mon, 23 Apr 2018 12:54:05 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/260061/1/کارگاه-برنامه-ریزی-فرهنگی-ویژه-رویداد-ترویج-کتابخوانی نشست ادبیات داستانی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/260052/1/نشست-ادبیات-داستانی-انقلاب-اسلامی-دفاع-مقدس ]]> چندرسانه‌ای Mon, 23 Apr 2018 12:50:27 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/260052/1/نشست-ادبیات-داستانی-انقلاب-اسلامی-دفاع-مقدس اختتامیه طرح عیدانه کتاب در کاشان ، پایتخت کتاب ایران http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/260022/1/اختتامیه-طرح-عیدانه-کتاب-کاشان-پایتخت-ایران ]]> چندرسانه‌ای Mon, 23 Apr 2018 00:07:51 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/260022/1/اختتامیه-طرح-عیدانه-کتاب-کاشان-پایتخت-ایران اختتامیه عیدانه کتاب در پایتخت کتاب در روز جهانی کتاب http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/260018/1/اختتامیه-عیدانه-کتاب-پایتخت-روز-جهانی ]]> چندرسانه‌ای Sun, 22 Apr 2018 15:16:30 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/260018/1/اختتامیه-عیدانه-کتاب-پایتخت-روز-جهانی بساط دستفروش‌های کتاب راسته انقلاب در قاب ایبنا http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/260000/1/بساط-دستفروش-های-کتاب-راسته-انقلاب-قاب-ایبنا ]]> چندرسانه‌ای Sun, 22 Apr 2018 12:14:39 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/260000/1/بساط-دستفروش-های-کتاب-راسته-انقلاب-قاب-ایبنا نشست نقد و بررسی کتاب علوم انسانی و اجتماعی ایران http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/259967/1/نشست-نقد-بررسی-کتاب-علوم-انسانی-اجتماعی-ایران ]]> چندرسانه‌ای Sat, 21 Apr 2018 17:40:25 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/259967/1/نشست-نقد-بررسی-کتاب-علوم-انسانی-اجتماعی-ایران بازدید مدیر عامل خبرگزاری رضوی از خبرگزاری ایبنا http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/259950/1/بازدید-مدیر-عامل-خبرگزاری-رضوی-ایبنا ]]> چندرسانه‌ای Sat, 21 Apr 2018 10:37:29 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/259950/1/بازدید-مدیر-عامل-خبرگزاری-رضوی-ایبنا مراسم افتتاحیه سي و پنجمين دوره مسابقات بين المللي قرآن كريم http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/259895/1/مراسم-افتتاحیه-سي-پنجمين-دوره-مسابقات-بين-المللي-قرآن-كريم ]]> چندرسانه‌ای Thu, 19 Apr 2018 19:30:51 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/259895/1/مراسم-افتتاحیه-سي-پنجمين-دوره-مسابقات-بين-المللي-قرآن-كريم همایش سعدی و پترارك - ٢ http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/259881/1/همایش-سعدی-پترارك-٢ ]]> چندرسانه‌ای Thu, 19 Apr 2018 04:49:53 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/259881/1/همایش-سعدی-پترارك-٢ نشست معرفي و بررسي كتاب ادبيات ستيزنده http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/259879/1/نشست-معرفي-بررسي-كتاب-ادبيات-ستيزنده ]]> چندرسانه‌ای Wed, 18 Apr 2018 14:47:21 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/259879/1/نشست-معرفي-بررسي-كتاب-ادبيات-ستيزنده همایش سعدی و پترارک http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/259829/1/همایش-سعدی-پترارک ]]> چندرسانه‌ای Wed, 18 Apr 2018 05:40:08 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/259829/1/همایش-سعدی-پترارک نشست نقد و بررسی کتاب بازمانده هایی از فرهنگ دوران جاهلی در تمدن اسلامی http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/259825/1/نشست-نقد-بررسی-کتاب-بازمانده-هایی-فرهنگ-دوران-جاهلی-تمدن-اسلامی ]]> چندرسانه‌ای Tue, 17 Apr 2018 14:24:08 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/259825/1/نشست-نقد-بررسی-کتاب-بازمانده-هایی-فرهنگ-دوران-جاهلی-تمدن-اسلامی نشست هماهنگی برگزاری سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/259821/1/نشست-هماهنگی-برگزاری-سی-یکمین-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران ]]> چندرسانه‌ای Tue, 17 Apr 2018 13:36:20 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/259821/1/نشست-هماهنگی-برگزاری-سی-یکمین-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران یادی از غلامحسین صدری افشار http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/259812/1/یادی-غلامحسین-صدری-افشار ]]> چندرسانه‌ای Tue, 17 Apr 2018 10:38:17 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/259812/1/یادی-غلامحسین-صدری-افشار بازدید احمد مسجد جامعی عضو شورای اسلامی شهر تهران و نصرالله آبادیان شهردار منطقه 11 تهران از خانه کتاب http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/259809/1/بازدید-احمد-مسجد-جامعی-عضو-شورای-اسلامی-شهر-تهران-نصرالله-آبادیان-شهردار-منطقه-11-خانه-کتاب ]]> چندرسانه‌ای Tue, 17 Apr 2018 10:04:25 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/259809/1/بازدید-احمد-مسجد-جامعی-عضو-شورای-اسلامی-شهر-تهران-نصرالله-آبادیان-شهردار-منطقه-11-خانه-کتاب همایش بین الملی زبان فارسی و اندیشه ایرانی _اسلامی عطار نیشابوری http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/259776/1/همایش-بین-الملی-زبان-فارسی-اندیشه-ایرانی-اسلامی-عطار-نیشابوری ]]> چندرسانه‌ای Tue, 17 Apr 2018 05:30:33 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/259776/1/همایش-بین-الملی-زبان-فارسی-اندیشه-ایرانی-اسلامی-عطار-نیشابوری اختتامیه سومین دوره جشنواره خاتم http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/259770/1/اختتامیه-سومین-دوره-جشنواره-خاتم ]]> چندرسانه‌ای Mon, 16 Apr 2018 16:17:11 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/259770/1/اختتامیه-سومین-دوره-جشنواره-خاتم بازدید مدیرعامل موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس از خبرگزاری ایبنا http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/259768/1/بازدید-مدیرعامل-موزه-انقلاب-اسلامی-دفاع-مقدس-خبرگزاری-ایبنا ]]> چندرسانه‌ای Mon, 16 Apr 2018 13:49:38 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/259768/1/بازدید-مدیرعامل-موزه-انقلاب-اسلامی-دفاع-مقدس-خبرگزاری-ایبنا نخستین جلسه از سلسله جلسات ناک (نقد آگاهانه کتاب) http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/259766/1/نخستین-جلسه-سلسله-جلسات-ناک-نقد-آگاهانه-کتاب ]]> چندرسانه‌ای Mon, 16 Apr 2018 13:18:50 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/259766/1/نخستین-جلسه-سلسله-جلسات-ناک-نقد-آگاهانه-کتاب گزارش تصویری ازدیدار با ایرج شهبازی http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/259691/1/گزارش-تصویری-ازدیدار-ایرج-شهبازی ]]> چندرسانه‌ای Sun, 15 Apr 2018 08:30:41 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/259691/1/گزارش-تصویری-ازدیدار-ایرج-شهبازی نخستین جشنواره داستان‌نویسی ناشنوایان http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/259629/1/نخستین-جشنواره-داستان-نویسی-ناشنوایان ]]> چندرسانه‌ای Thu, 12 Apr 2018 13:45:53 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/259629/1/نخستین-جشنواره-داستان-نویسی-ناشنوایان گزارش تصویری ازدیدار با امیرحسین خورشیدفر http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/258900/1/گزارش-تصویری-ازدیدار-امیرحسین-خورشیدفر ]]> چندرسانه‌ای Wed, 11 Apr 2018 10:18:10 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/258900/1/گزارش-تصویری-ازدیدار-امیرحسین-خورشیدفر دیدار نوروزی انجمن نویسندگان کودک و نوجوان http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/259574/1/دیدار-نوروزی-انجمن-نویسندگان-کودک-نوجوان ]]> چندرسانه‌ای Wed, 11 Apr 2018 05:30:09 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/259574/1/دیدار-نوروزی-انجمن-نویسندگان-کودک-نوجوان نشست نقد و بررسی کتاب رنجنامه http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/259573/1/نشست-نقد-بررسی-کتاب-رنجنامه ]]> چندرسانه‌ای Tue, 10 Apr 2018 19:35:17 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/259573/1/نشست-نقد-بررسی-کتاب-رنجنامه پاسداشت شاعر معاصر سید حسن حسینی http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/259527/1/پاسداشت-شاعر-معاصر-سید-حسن-حسینی ]]> چندرسانه‌ای Tue, 10 Apr 2018 05:13:00 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/259527/1/پاسداشت-شاعر-معاصر-سید-حسن-حسینی نشست فلسفه ادبیات http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/259523/1/نشست-فلسفه-ادبیات ]]> چندرسانه‌ای Mon, 09 Apr 2018 19:23:43 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/259523/1/نشست-فلسفه-ادبیات نشست خبری بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/259520/1/نشست-خبری-بیست-ششمین-نمایشگاه-بین-المللی-قرآن-کریم ]]> چندرسانه‌ای Mon, 09 Apr 2018 12:54:01 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/259520/1/نشست-خبری-بیست-ششمین-نمایشگاه-بین-المللی-قرآن-کریم «شکسپیر و شرکا» مشهورترین کتابفروشی جهان http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/259501/1/شکسپیر-شرکا-مشهورترین-کتابفروشی-جهان ]]> چندرسانه‌ای Mon, 09 Apr 2018 08:29:20 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/259501/1/شکسپیر-شرکا-مشهورترین-کتابفروشی-جهان دیدار نوروزی شورای کتاب کودک http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/259479/1/دیدار-نوروزی-شورای-کتاب-کودک ]]> چندرسانه‌ای Sun, 08 Apr 2018 13:35:26 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/259479/1/دیدار-نوروزی-شورای-کتاب-کودک بازدید مدیران فرهنگی پایتخت کتاب ایران از خانه کتاب http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/259461/1/بازدید-مدیران-فرهنگی-پایتخت-کتاب-ایران-خانه ]]> چندرسانه‌ای Sun, 08 Apr 2018 09:57:58 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/259461/1/بازدید-مدیران-فرهنگی-پایتخت-کتاب-ایران-خانه نشست خبری طرح عیدانه کتاب 97 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/259456/1/نشست-خبری-طرح-عیدانه-کتاب-97 ]]> چندرسانه‌ای Sun, 08 Apr 2018 08:45:50 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/259456/1/نشست-خبری-طرح-عیدانه-کتاب-97 دیداربا هدایت الله فلسفی http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/259351/1/دیداربا-هدایت-الله-فلسفی ]]> چندرسانه‌ای Fri, 06 Apr 2018 07:14:52 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/259351/1/دیداربا-هدایت-الله-فلسفی باز دید احمد مسجدجامعی، عضو هیئت امنای خانه کتاب از کاشان، پایتخت کتاب http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/259347/1/باز-دید-احمد-مسجدجامعی-عضو-هیئت-امنای-خانه-کتاب-کاشان-پایتخت ]]> چندرسانه‌ای Wed, 04 Apr 2018 12:31:05 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/259347/1/باز-دید-احمد-مسجدجامعی-عضو-هیئت-امنای-خانه-کتاب-کاشان-پایتخت گزارش تصویری دیدار با سیروس علی نژاد http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/259004/1/گزارش-تصویری-دیدار-سیروس-علی-نژاد ]]> چندرسانه‌ای Tue, 03 Apr 2018 05:58:00 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/259004/1/گزارش-تصویری-دیدار-سیروس-علی-نژاد کتابخانه مرکزی سیاتل آمریکا http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/259235/1/کتابخانه-مرکزی-سیاتل-آمریکا ]]> چندرسانه‌ای Mon, 02 Apr 2018 10:01:16 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/259235/1/کتابخانه-مرکزی-سیاتل-آمریکا سال 1396 به روایت ایبنا / اسفند http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/259057/1/سال-1396-روایت-ایبنا-اسفند ]]> چندرسانه‌ای Sun, 01 Apr 2018 08:46:14 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/259057/1/سال-1396-روایت-ایبنا-اسفند کتابخانه پکام لندن / گزارش تصویری http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/259234/1/کتابخانه-پکام-لندن-گزارش-تصویری ]]> چندرسانه‌ای Sat, 31 Mar 2018 11:57:51 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/259234/1/کتابخانه-پکام-لندن-گزارش-تصویری سال 1396 به روایت ایبنا / بهمن http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/259007/1/سال-1396-روایت-ایبنا-بهمن ]]> چندرسانه‌ای Sat, 31 Mar 2018 08:43:34 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/259007/1/سال-1396-روایت-ایبنا-بهمن ​گزارش تصویری ایبنا از دیدار احمد مسجد جامعی از درگذشتگان http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/259263/1/گزارش-تصویری-ایبنا-دیدار-احمد-مسجد-جامعی-درگذشتگان ]]> چندرسانه‌ای Fri, 30 Mar 2018 14:57:07 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/259263/1/گزارش-تصویری-ایبنا-دیدار-احمد-مسجد-جامعی-درگذشتگان کتابخانه پارلمان اوتاوا کانادا / گزارش تصویری http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/259233/1/کتابخانه-پارلمان-اوتاوا-کانادا-گزارش-تصویری ]]> چندرسانه‌ای Fri, 30 Mar 2018 11:54:51 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/259233/1/کتابخانه-پارلمان-اوتاوا-کانادا-گزارش-تصویری سال 1396 به روایت ایبنا / دی http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/258998/1/سال-1396-روایت-ایبنا-دی ]]> چندرسانه‌ای Fri, 30 Mar 2018 08:40:20 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/258998/1/سال-1396-روایت-ایبنا-دی سال 1396 به روایت ایبنا / آبان http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/258923/1/سال-1396-روایت-ایبنا-آبان ]]> چندرسانه‌ای Thu, 29 Mar 2018 08:38:20 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/258923/1/سال-1396-روایت-ایبنا-آبان کتابخانه بیرمنگام انگلستان / گزارش تصویری http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/259232/1/کتابخانه-بیرمنگام-انگلستان-گزارش-تصویری ]]> چندرسانه‌ای Thu, 29 Mar 2018 06:50:13 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/259232/1/کتابخانه-بیرمنگام-انگلستان-گزارش-تصویری سال 1396 به روایت ایبنا / مهر http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/258921/1/سال-1396-روایت-ایبنا-مهر ]]> چندرسانه‌ای Wed, 28 Mar 2018 10:26:38 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/258921/1/سال-1396-روایت-ایبنا-مهر سال 1396 به روایت ایبنا / شهریور http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/258913/1/سال-1396-روایت-ایبنا-شهریور ]]> چندرسانه‌ای Tue, 27 Mar 2018 09:06:40 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/258913/1/سال-1396-روایت-ایبنا-شهریور حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در روستای دوستدار کتاب شمسی اشکذر http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/259191/1/حضور-وزیر-فرهنگ-ارشاد-اسلامی-روستای-دوستدار-کتاب-شمسی-اشکذر ]]> چندرسانه‌ای Tue, 27 Mar 2018 04:30:00 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/259191/1/حضور-وزیر-فرهنگ-ارشاد-اسلامی-روستای-دوستدار-کتاب-شمسی-اشکذر کتابگردی طرح عیدانه مدیرعامل خانه کتاب و احمد مسجد جامعی http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/259180/1/کتابگردی-طرح-عیدانه-مدیرعامل-خانه-کتاب-احمد-مسجد-جامعی عکاس : امیر غلامی ]]> چندرسانه‌ای Mon, 26 Mar 2018 13:14:18 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/259180/1/کتابگردی-طرح-عیدانه-مدیرعامل-خانه-کتاب-احمد-مسجد-جامعی مراسم خاکسپاری پیکر داریوش شایگان / گزارش تصویری http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/259174/1/مراسم-خاکسپاری-پیکر-داریوش-شایگان-گزارش-تصویری ]]> چندرسانه‌ای Mon, 26 Mar 2018 09:39:38 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/259174/1/مراسم-خاکسپاری-پیکر-داریوش-شایگان-گزارش-تصویری