خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) - آخرين عناوين عکس‌ :: نسخه کامل http://www.ibna.ir/fa/Picture_multimedia Mon, 23 Jan 2017 20:41:10 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal3/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) http://www.ibna.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام خبرگزاری کتاب ايران آزاد است. Mon, 23 Jan 2017 20:41:10 GMT عکس‌ 60 مراسم تجلیل از پیشکسوتان و خادمان نشر کتاب http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/244541/1/مراسم-تجلیل-پیشکسوتان-خادمان-نشر-کتاب ]]> عکس‌ Mon, 23 Jan 2017 14:45:24 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/244541/1/مراسم-تجلیل-پیشکسوتان-خادمان-نشر-کتاب نشست تشریح برنامه های کمیته کودک و نوجوان ستاد ده فجر کانون http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/244526/1/نشست-تشریح-برنامه-های-کمیته-کودک-نوجوان-ستاد-ده-فجر-کانون ]]> عکس‌ Mon, 23 Jan 2017 09:03:09 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/244526/1/نشست-تشریح-برنامه-های-کمیته-کودک-نوجوان-ستاد-ده-فجر-کانون مراسم یادی از ابوالحسن نجفی در نخستین سالگردش http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/244510/1/مراسم-یادی-ابوالحسن-نجفی-نخستین-سالگردش ]]> عکس‌ Sun, 22 Jan 2017 15:45:27 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/244510/1/مراسم-یادی-ابوالحسن-نجفی-نخستین-سالگردش نقد و بررسی «ترجمه قرآن» بهاالدین خرمشاهی http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/244477/1/نقد-بررسی-ترجمه-قرآن-بهاالدین-خرمشاهی ]]> عکس‌ Sun, 22 Jan 2017 05:30:29 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/244477/1/نقد-بررسی-ترجمه-قرآن-بهاالدین-خرمشاهی نشست زبان فارسی در آسیای میانه http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/244470/1/نشست-زبان-فارسی-آسیای-میانه ]]> عکس‌ Sat, 21 Jan 2017 15:20:58 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/244470/1/نشست-زبان-فارسی-آسیای-میانه مراسم گرامیداشت استاد غلام‌حسین صدری افشار http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/244423/1/مراسم-گرامیداشت-استاد-غلام-حسین-صدری-افشار ]]> عکس‌ Wed, 18 Jan 2017 14:57:41 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/244423/1/مراسم-گرامیداشت-استاد-غلام-حسین-صدری-افشار اختتامیه جشنواره سپیدار http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/244424/1/اختتامیه-جشنواره-سپیدار ]]> عکس‌ Wed, 18 Jan 2017 14:55:10 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/244424/1/اختتامیه-جشنواره-سپیدار کنگره بین المللی عرس بیدل http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/244405/1/کنگره-بین-المللی-عرس-بیدل ]]> عکس‌ Wed, 18 Jan 2017 09:41:22 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/244405/1/کنگره-بین-المللی-عرس-بیدل فیلم تبلیغاتی کتاب «تاریخ شفاهی کتاب» http://www.ibna.ir/fa/doc/film/244391/فیلم-تبلیغاتی-کتاب-تاریخ-شفاهی برای دیدن این فیلم اینجا را کلیک کنید. ]]> عکس‌ Wed, 18 Jan 2017 05:51:48 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/film/244391/فیلم-تبلیغاتی-کتاب-تاریخ-شفاهی مراسم بزرگداشت رضا داوری اردکانی و رونمایی از کتاب «گاه خرد» http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/244390/1/مراسم-بزرگداشت-رضا-داوری-اردکانی-رونمایی-کتاب-گاه-خرد ]]> عکس‌ Wed, 18 Jan 2017 05:33:40 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/244390/1/مراسم-بزرگداشت-رضا-داوری-اردکانی-رونمایی-کتاب-گاه-خرد نقد و بررسی کتاب «گیت دخانی» http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/244382/1/نقد-بررسی-کتاب-گیت-دخانی ]]> عکس‌ Tue, 17 Jan 2017 14:27:42 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/244382/1/نقد-بررسی-کتاب-گیت-دخانی رونمایی از تازه‌های نشر ایران‌شناسی http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/244351/1/رونمایی-تازه-های-نشر-ایران-شناسی ]]> عکس‌ Mon, 16 Jan 2017 14:28:14 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/244351/1/رونمایی-تازه-های-نشر-ایران-شناسی نشست کتاب های مناسب برای کتابخانه های کودکان http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/244350/1/نشست-کتاب-های-مناسب-کتابخانه-کودکان ]]> عکس‌ Mon, 16 Jan 2017 14:26:46 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/244350/1/نشست-کتاب-های-مناسب-کتابخانه-کودکان کتابخانه دکتر شهیدی http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/244320/1/کتابخانه-دکتر-شهیدی ]]> عکس‌ Mon, 16 Jan 2017 10:07:20 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/244320/1/کتابخانه-دکتر-شهیدی پانزدهمین دوره آیین گرامیداشت حامیان نسخ خطی http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/244305/1/پانزدهمین-دوره-آیین-گرامیداشت-حامیان-نسخ-خطی ]]> عکس‌ Sun, 15 Jan 2017 15:45:19 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/244305/1/پانزدهمین-دوره-آیین-گرامیداشت-حامیان-نسخ-خطی نقد و بررسی کتاب مشدی گلین خانم http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/244304/1/نقد-بررسی-کتاب-مشدی-گلین-خانم ]]> عکس‌ Sun, 15 Jan 2017 14:43:04 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/244304/1/نقد-بررسی-کتاب-مشدی-گلین-خانم بزرگداشت محمد حسن سجودی http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/244263/1/بزرگداشت-محمد-حسن-سجودی ]]> عکس‌ Sun, 15 Jan 2017 05:10:37 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/244263/1/بزرگداشت-محمد-حسن-سجودی ششمین دوره جایزه دکتر فتح الله مجتبایی http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/244262/1/ششمین-دوره-جایزه-دکتر-فتح-الله-مجتبایی ]]> عکس‌ Sun, 15 Jan 2017 05:00:39 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/244262/1/ششمین-دوره-جایزه-دکتر-فتح-الله-مجتبایی نشست جشنواره سپیدار http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/244232/1/نشست-جشنواره-سپیدار ]]> عکس‌ Sat, 14 Jan 2017 10:10:31 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/244232/1/نشست-جشنواره-سپیدار نقد و بررسی کتاب «فرهنگ ادبیات فارسی معاصر» http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/244186/1/نقد-بررسی-کتاب-فرهنگ-ادبیات-فارسی-معاصر ]]> عکس‌ Wed, 11 Jan 2017 14:40:51 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/244186/1/نقد-بررسی-کتاب-فرهنگ-ادبیات-فارسی-معاصر ترویج کتابخوانی ناصر ملک‌مطیعی http://www.ibna.ir/fa/doc/film/244173/ترویج-کتابخوانی-ناصر-ملک-مطیعی برای دیدن این فیلم اینجا را کلیک کنید. لینک کمکی: http://www.aparat.com/v/HCXhJ   http://khaneheketab.ir/Videos.aspx   ]]> عکس‌ Wed, 11 Jan 2017 09:32:51 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/film/244173/ترویج-کتابخوانی-ناصر-ملک-مطیعی نشست خبری آیین گرامیداشت حامیان نسخ خطی http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/244168/1/نشست-خبری-آیین-گرامیداشت-حامیان-نسخ-خطی ]]> عکس‌ Wed, 11 Jan 2017 09:10:06 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/244168/1/نشست-خبری-آیین-گرامیداشت-حامیان-نسخ-خطی گردهمایی موسسات فعال در حوزه زبان فارسی http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/244111/1/گردهمایی-موسسات-فعال-حوزه-زبان-فارسی ]]> عکس‌ Mon, 09 Jan 2017 09:10:30 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/244111/1/گردهمایی-موسسات-فعال-حوزه-زبان-فارسی کتاب، فقر و آزادگی http://www.ibna.ir/fa/doc/film/244104/کتاب-فقر-آزادگی برای دیدن این فیلم اینجا را کلیک کنید. لینک کمکی: http://www.aparat.com/v/2AloB   ]]> عکس‌ Mon, 09 Jan 2017 07:55:32 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/film/244104/کتاب-فقر-آزادگی آیت الله هاشمی رفسنجانی در قاب تصویر http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/244101/1/آیت-الله-هاشمی-رفسنجانی-قاب-تصویر ]]> عکس‌ Mon, 09 Jan 2017 07:31:07 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/244101/1/آیت-الله-هاشمی-رفسنجانی-قاب-تصویر نشست شعر زنان http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/244093/1/نشست-شعر-زنان ]]> عکس‌ Mon, 09 Jan 2017 05:05:03 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/244093/1/نشست-شعر-زنان نقد و بررسی کتاب دانشنامه جهانی شدن http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/244080/1/نقد-بررسی-کتاب-دانشنامه-جهانی-شدن ]]> عکس‌ Sun, 08 Jan 2017 13:31:55 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/244080/1/نقد-بررسی-کتاب-دانشنامه-جهانی-شدن نشست بازاندیشی در کارویژه کتابخانه عمومی http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/244075/1/نشست-بازاندیشی-کارویژه-کتابخانه-عمومی ]]> عکس‌ Sun, 08 Jan 2017 12:27:10 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/244075/1/نشست-بازاندیشی-کارویژه-کتابخانه-عمومی حضور معاون فرهنگی وزارت ارشاد در شهر کتاب مرکزی http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/244045/1/حضور-معاون-فرهنگی-وزارت-ارشاد-شهر-کتاب-مرکزی ]]> عکس‌ Sat, 07 Jan 2017 15:38:40 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/244045/1/حضور-معاون-فرهنگی-وزارت-ارشاد-شهر-کتاب-مرکزی فیلم نقد و بررسی کتاب «فرهنگ توصیفی دستور زبان فارسی» http://www.ibna.ir/fa/doc/film/244039/فیلم-نقد-بررسی-کتاب-فرهنگ-توصیفی-دستور-زبان-فارسی برای دیدن این فیلم اینجا را کلیک کنید. لینک کمکی: http://www.aparat.com/v/tr8kO   ]]> عکس‌ Sat, 07 Jan 2017 12:19:11 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/film/244039/فیلم-نقد-بررسی-کتاب-فرهنگ-توصیفی-دستور-زبان-فارسی مراسم جشن‌نامه سیدجواد طباطبایی http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/244000/1/مراسم-جشن-نامه-سیدجواد-طباطبایی ]]> عکس‌ Wed, 04 Jan 2017 17:00:12 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/244000/1/مراسم-جشن-نامه-سیدجواد-طباطبایی نقد و بررسی کتاب «فرهنگ توصیفی دستور زبان فارسی» http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/243998/1/نقد-بررسی-کتاب-فرهنگ-توصیفی-دستور-زبان-فارسی ]]> عکس‌ Wed, 04 Jan 2017 15:35:35 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/243998/1/نقد-بررسی-کتاب-فرهنگ-توصیفی-دستور-زبان-فارسی نقد و بررسی کتاب «راهنمای کتیبه‌های فارسی میانه» http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/243993/1/نقد-بررسی-کتاب-راهنمای-کتیبه-های-فارسی-میانه ]]> عکس‌ Wed, 04 Jan 2017 12:36:25 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/243993/1/نقد-بررسی-کتاب-راهنمای-کتیبه-های-فارسی-میانه نشست نقد و بررسی کتاب حماسه حسینی http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/243944/1/نشست-نقد-بررسی-کتاب-حماسه-حسینی ]]> عکس‌ Tue, 03 Jan 2017 09:32:33 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/243944/1/نشست-نقد-بررسی-کتاب-حماسه-حسینی مراسم نکوداشت دکتر ناصر تکمیل همایون http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/243929/1/مراسم-نکوداشت-دکتر-ناصر-تکمیل-همایون ]]> عکس‌ Tue, 03 Jan 2017 05:20:05 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/243929/1/مراسم-نکوداشت-دکتر-ناصر-تکمیل-همایون رونمایی از کتاب «خاتم» http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/243926/1/رونمایی-کتاب-خاتم ]]> عکس‌ Tue, 03 Jan 2017 05:15:21 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/243926/1/رونمایی-کتاب-خاتم نقد وبررسی «وقتی بابام کوچک بود» http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/243901/1/نقد-وبررسی-وقتی-بابام-کوچک ]]> عکس‌ Mon, 02 Jan 2017 09:37:14 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/243901/1/نقد-وبررسی-وقتی-بابام-کوچک فیلم قسمت‌هایی از نشست نقد و بررسی کتاب دایره‌های مینایی http://www.ibna.ir/fa/doc/film/243863/فیلم-قسمت-هایی-نشست-نقد-بررسی-کتاب-دایره-های-مینایی برای دیدن این فیلم اینجا را کلیک کنید. لینک کمکی: http://www.aparat.com/v/1jXU2   ]]> عکس‌ Sun, 01 Jan 2017 10:50:50 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/film/243863/فیلم-قسمت-هایی-نشست-نقد-بررسی-کتاب-دایره-های-مینایی گزیده اختتامیه نشان شیرازه http://www.ibna.ir/fa/doc/film/243862/گزیده-اختتامیه-نشان-شیرازه برای دیدن این فیلم اینجا را کلیک کنید. لینک کمکی: http://www.aparat.com/v/KmXMr   ]]> عکس‌ Sun, 01 Jan 2017 10:40:57 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/film/243862/گزیده-اختتامیه-نشان-شیرازه برگزیدگان جایزه نشان شیرازه http://www.ibna.ir/fa/doc/film/243821/برگزیدگان-جایزه-نشان-شیرازه برای دیدن فیلم اینجا را کلیک کنید. لینک کمکی: http://www.aparat.com/v/Vz4Dv   ]]> عکس‌ Sat, 31 Dec 2016 11:34:17 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/film/243821/برگزیدگان-جایزه-نشان-شیرازه بخش‌هایی از اختتامیه جایزه نشان شیرازه http://www.ibna.ir/fa/doc/film/243808/بخش-هایی-اختتامیه-جایزه-نشان-شیرازه برای دیدن این این فیلم اینجا را کلیک کنید. لینک کمکی: http://www.aparat.com/v/IL2KZ   ]]> عکس‌ Sat, 31 Dec 2016 09:24:07 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/film/243808/بخش-هایی-اختتامیه-جایزه-نشان-شیرازه دومین سالانه هنر طراحی کتاب ایران (نشان شیرازه) http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/243788/1/دومین-سالانه-هنر-طراحی-کتاب-ایران-نشان-شیرازه ]]> عکس‌ Fri, 30 Dec 2016 14:23:36 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/243788/1/دومین-سالانه-هنر-طراحی-کتاب-ایران-نشان-شیرازه هفتمین جشنواره هفته پژوهش http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/243762/1/هفتمین-جشنواره-هفته-پژوهش ]]> عکس‌ Wed, 28 Dec 2016 09:45:38 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/243762/1/هفتمین-جشنواره-هفته-پژوهش آیین اختتامیه ششمین جشنواره کتاب دین و پژوهشهای برتر http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/243761/1/آیین-اختتامیه-ششمین-جشنواره-کتاب-دین-پژوهشهای-برتر ]]> عکس‌ Wed, 28 Dec 2016 09:39:28 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/243761/1/آیین-اختتامیه-ششمین-جشنواره-کتاب-دین-پژوهشهای-برتر نشست بررسی جایگاه ادبیات کودک در نشریه ها http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/243736/1/نشست-بررسی-جایگاه-ادبیات-کودک-نشریه ]]> عکس‌ Tue, 27 Dec 2016 14:23:12 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/243736/1/نشست-بررسی-جایگاه-ادبیات-کودک-نشریه اعتراض کتابفروشان میدان انقلاب به بسته شدن مسیر عابر پیاده http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/243718/1/اعتراض-کتابفروشان-میدان-انقلاب-بسته-شدن-مسیر-عابر-پیاده ]]> عکس‌ Tue, 27 Dec 2016 08:54:49 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/243718/1/اعتراض-کتابفروشان-میدان-انقلاب-بسته-شدن-مسیر-عابر-پیاده نقد و بررسی کتاب «دایره‌های مینایی» http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/243699/1/نقد-بررسی-کتاب-دایره-های-مینایی ]]> عکس‌ Mon, 26 Dec 2016 14:16:29 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/243699/1/نقد-بررسی-کتاب-دایره-های-مینایی افتتاح نمایشگاه چاپ و بسته بندی http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/243660/1/افتتاح-نمایشگاه-چاپ-بسته-بندی ]]> عکس‌ Sun, 25 Dec 2016 10:02:47 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/243660/1/افتتاح-نمایشگاه-چاپ-بسته-بندی آیین اختتامیه نهمین دوره جایزه ادبی جلال آل‌احمد(بخش دو اهدای جوایز) http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/243611/1/آیین-اختتامیه-نهمین-دوره-جایزه-ادبی-جلال-آل-احمد-بخش-دو-اهدای-جوایز ]]> عکس‌ Sat, 24 Dec 2016 17:31:11 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/243611/1/آیین-اختتامیه-نهمین-دوره-جایزه-ادبی-جلال-آل-احمد-بخش-دو-اهدای-جوایز آیین پایانی نهمین دوره جایزه ادبی جلال آل‌احمد در تالار وحدت تهران برگزار شد(بخش یک) http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/243608/1/آیین-پایانی-نهمین-دوره-جایزه-ادبی-جلال-آل-احمد-تالار-وحدت-تهران-برگزار-بخش-یک ]]> عکس‌ Sat, 24 Dec 2016 16:16:43 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/243608/1/آیین-پایانی-نهمین-دوره-جایزه-ادبی-جلال-آل-احمد-تالار-وحدت-تهران-برگزار-بخش-یک