خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) - پربيننده ترين عناوين نشست‌کتاب http://www.ibna.ir/fa/rokhdad_ketabi Thu, 13 Jun 2019 14:01:36 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal3/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) http://www.ibna.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام خبرگزاری کتاب ايران آزاد است. Thu, 13 Jun 2019 14:01:36 GMT نشست‌کتاب 60 رمان نویس حق ندارد تاریخ را تحریف کند http://www.ibna.ir/fa/doc/report/276820/رمان-نویس-حق-ندارد-تاریخ-تحریف-کند حامد اشتری گفت: موقعیت‌های تاریخی دو دست‌اند؛ یکسری مسلمات تاریخ‌اند و یکسری موارد بر می‌گردد به این‌که ما تاریخ تحلیلی مطالعه کرده باشیم. نویسنده باید موضعش را نسبت به این دو مشخص کند. ]]> استان‌ها Thu, 13 Jun 2019 09:12:14 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/report/276820/رمان-نویس-حق-ندارد-تاریخ-تحریف-کند