خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) - پربيننده ترين عناوين نشست‌کتاب http://www.ibna.ir/fa/rokhdad_ketabi Tue, 12 Mar 2019 14:28:10 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal3/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) http://www.ibna.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام خبرگزاری کتاب ايران آزاد است. Tue, 12 Mar 2019 14:28:10 GMT نشست‌کتاب 60 «نابخردی‌های پیش‌بینی‌پذیر» نقالی می‌شود http://www.ibna.ir/fa/doc/tolidi/273082/نابخردی-های-پیش-بینی-پذیر-نقالی-می-شود دومین جلسه «نقالی کتاب» در قم، امروز دوشنبه 20 اسفند و با محوریت «نابخردی‌های پیش‌بینی‌پذیر» در محل کتاب گارسه برگزار می‌شود. ]]> استان‌ها Mon, 11 Mar 2019 14:55:05 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/tolidi/273082/نابخردی-های-پیش-بینی-پذیر-نقالی-می-شود دلسوزی نویسندگان برای شخصیت‌های داستانی مانع جهانی شدن ادبیات ما شده است http://www.ibna.ir/fa/doc/report/273119/دلسوزی-نویسندگان-شخصیت-های-داستانی-مانع-جهانی-شدن-ادبیات-شده حسین ورجانی در نقد و بررسی مجموعه داستان «فردا داستان خوبی می‌نویسم»، یکی از دلایل جهانی نشدن ادبیات داستانی ایران را این مسئله عنوان کرد که نویسندگان ما دلشان برای شخصیت‌های داستانی‌شان می‌سوزد و احساس می‌کنند نباید آنها را خیلی در تنگنا و فشار بگذارند. ]]> استان‌ها Tue, 12 Mar 2019 09:45:55 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/report/273119/دلسوزی-نویسندگان-شخصیت-های-داستانی-مانع-جهانی-شدن-ادبیات-شده