خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) - پربيننده ترين عناوين چندرسانه‌ای http://www.ibna.ir/fa/Picture_multimedia Wed, 22 May 2019 10:19:22 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal3/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) http://www.ibna.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام خبرگزاری کتاب ايران آزاد است. Wed, 22 May 2019 10:19:22 GMT چندرسانه‌ای 60 دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان پارسی با رهبر معظم انقلاب http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/276003/1/دیدار-جمعی-شاعران-استادان-زبان-پارسی-رهبر-معظم-انقلاب ]]> چندرسانه‌ای Tue, 21 May 2019 05:53:52 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/276003/1/دیدار-جمعی-شاعران-استادان-زبان-پارسی-رهبر-معظم-انقلاب بخش کارنامه نشر علوم قرآنی و دینی نمایشگاه قرآن کریم http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/276047/1/بخش-کارنامه-نشر-علوم-قرآنی-دینی-نمایشگاه-قرآن-کریم ]]> چندرسانه‌ای Wed, 22 May 2019 05:31:57 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/276047/1/بخش-کارنامه-نشر-علوم-قرآنی-دینی-نمایشگاه-قرآن-کریم بیست و هفتمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم _ 3 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/276048/1/بیست-هفتمین-نمایشگاه-بین-المللی-قرآن-کریم-3 ]]> چندرسانه‌ای Wed, 22 May 2019 05:37:26 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/276048/1/بیست-هفتمین-نمایشگاه-بین-المللی-قرآن-کریم-3