خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) - پربيننده ترين عناوين چندرسانه‌ای http://www.ibna.ir/fa/Picture_multimedia Wed, 13 Nov 2019 12:44:28 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal3/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) http://www.ibna.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام خبرگزاری کتاب ايران آزاد است. Wed, 13 Nov 2019 12:44:28 GMT چندرسانه‌ای 60 آیین تجدید بیعت اهالی کتاب و اعضا ستاد برگزاری هفته کتاب، کتابداران و کارکنان کتابخانه‌های عمومی کشور با امام راحل (ره) http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/283185/1/آیین-تجدید-بیعت-اهالی-کتاب-اعضا-ستاد-برگزاری-هفته-کتابداران-کارکنان-کتابخانه-های-عمومی-کشور-امام-راحل-ره آیین تجدید بیعت اهالی کتاب و اعضا ستاد برگزاری هفته کتاب، کتابداران و کارکنان کتابخانه‌های عمومی کشور با امام راحل (ره) ]]> چندرسانه‌ای Tue, 12 Nov 2019 08:56:38 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/283185/1/آیین-تجدید-بیعت-اهالی-کتاب-اعضا-ستاد-برگزاری-هفته-کتابداران-کارکنان-کتابخانه-های-عمومی-کشور-امام-راحل-ره شب کتاب و سینمای جشنواره فیلم کوتاه تهران http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/283247/1/شب-کتاب-سینمای-جشنواره-فیلم-کوتاه-تهران ]]> چندرسانه‌ای Wed, 13 Nov 2019 06:38:33 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/283247/1/شب-کتاب-سینمای-جشنواره-فیلم-کوتاه-تهران سلسله نشست های صلح و ادبیات: جنگ و صلح در رمان «دایی جان ناپلئون» http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/283223/1/سلسله-نشست-های-صلح-ادبیات-جنگ-رمان-دایی-جان-ناپلئون ]]> چندرسانه‌ای Wed, 13 Nov 2019 04:22:23 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/283223/1/سلسله-نشست-های-صلح-ادبیات-جنگ-رمان-دایی-جان-ناپلئون همایش «طالقانی و زمانه ما» http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/283262/1/همایش-طالقانی-زمانه ]]> چندرسانه‌ای Wed, 13 Nov 2019 09:14:24 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/283262/1/همایش-طالقانی-زمانه