خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) - پربيننده ترين عناوين چندرسانه‌ای http://www.ibna.ir/fa/Picture_multimedia Wed, 12 Dec 2018 18:27:50 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal3/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) http://www.ibna.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام خبرگزاری کتاب ايران آزاد است. Wed, 12 Dec 2018 18:27:50 GMT چندرسانه‌ای 60 اولین برنامه «عصر كتاب استانی» در چهارمحال و بختیاری http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/269033/1/اولین-برنامه-عصر-كتاب-استانی-چهارمحال-بختیاری ]]> چندرسانه‌ای Wed, 12 Dec 2018 11:56:45 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/269033/1/اولین-برنامه-عصر-كتاب-استانی-چهارمحال-بختیاری نشست ضرورت و چشم انداز کتاب گویا http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/268931/1/نشست-ضرورت-چشم-انداز-کتاب-گویا ]]> چندرسانه‌ای Tue, 11 Dec 2018 06:37:11 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/268931/1/نشست-ضرورت-چشم-انداز-کتاب-گویا نشست نگاهی به حقیقت انسانی از دیدگاه حکمای شرقی http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/269047/1/نشست-نگاهی-حقیقت-انسانی-دیدگاه-حکمای-شرقی ]]> چندرسانه‌ای Wed, 12 Dec 2018 14:49:14 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/269047/1/نشست-نگاهی-حقیقت-انسانی-دیدگاه-حکمای-شرقی