خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) - پربيننده ترين عناوين چندرسانه‌ای http://www.ibna.ir/fa/Picture_multimedia Sat, 20 Jul 2019 18:07:09 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal3/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) http://www.ibna.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام خبرگزاری کتاب ايران آزاد است. Sat, 20 Jul 2019 18:07:09 GMT چندرسانه‌ای 60 نشست تخصصی نقد ترجمه کتاب « 1984 جرج اورول» http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/278525/1/نشست-تخصصی-نقد-ترجمه-کتاب-1984-جرج-اورول ]]> چندرسانه‌ای Sat, 20 Jul 2019 13:20:28 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/278525/1/نشست-تخصصی-نقد-ترجمه-کتاب-1984-جرج-اورول