خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) - پربيننده ترين عناوين چندرسانه‌ای http://www.ibna.ir/fa/Picture_multimedia Mon, 23 Apr 2018 18:55:40 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal3/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) http://www.ibna.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام خبرگزاری کتاب ايران آزاد است. Mon, 23 Apr 2018 18:55:40 GMT چندرسانه‌ای 60 اختتامیه عیدانه کتاب در پایتخت کتاب در روز جهانی کتاب http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/260018/1/اختتامیه-عیدانه-کتاب-پایتخت-روز-جهانی ]]> چندرسانه‌ای Sun, 22 Apr 2018 15:16:30 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/260018/1/اختتامیه-عیدانه-کتاب-پایتخت-روز-جهانی اختتامیه طرح عیدانه کتاب در کاشان ، پایتخت کتاب ایران http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/260022/1/اختتامیه-طرح-عیدانه-کتاب-کاشان-پایتخت-ایران ]]> چندرسانه‌ای Mon, 23 Apr 2018 00:07:51 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/260022/1/اختتامیه-طرح-عیدانه-کتاب-کاشان-پایتخت-ایران بساط دستفروش‌های کتاب راسته انقلاب در قاب ایبنا http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/260000/1/بساط-دستفروش-های-کتاب-راسته-انقلاب-قاب-ایبنا ]]> چندرسانه‌ای Sun, 22 Apr 2018 12:14:39 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/260000/1/بساط-دستفروش-های-کتاب-راسته-انقلاب-قاب-ایبنا نشست ادبیات داستانی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/260052/1/نشست-ادبیات-داستانی-انقلاب-اسلامی-دفاع-مقدس ]]> چندرسانه‌ای Mon, 23 Apr 2018 12:50:27 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/260052/1/نشست-ادبیات-داستانی-انقلاب-اسلامی-دفاع-مقدس کارگاه برنامه‌ریزی فرهنگی ویژه رویداد ترویج کتابخوانی http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/260061/1/کارگاه-برنامه-ریزی-فرهنگی-ویژه-رویداد-ترویج-کتابخوانی ]]> چندرسانه‌ای Mon, 23 Apr 2018 12:54:05 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/260061/1/کارگاه-برنامه-ریزی-فرهنگی-ویژه-رویداد-ترویج-کتابخوانی سلسله جلسات ناک (نقد آگاهانه کتاب) http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/260067/1/سلسله-جلسات-ناک-نقد-آگاهانه-کتاب ]]> چندرسانه‌ای Mon, 23 Apr 2018 14:11:23 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/260067/1/سلسله-جلسات-ناک-نقد-آگاهانه-کتاب نشست شورای هماهنگی شبکه شهرهای دوستدار کتاب http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/260066/1/نشست-شورای-هماهنگی-شبکه-شهرهای-دوستدار-کتاب ]]> چندرسانه‌ای Mon, 23 Apr 2018 14:17:22 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/260066/1/نشست-شورای-هماهنگی-شبکه-شهرهای-دوستدار-کتاب