خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) - پربيننده ترين عناوين چندرسانه‌ای http://www.ibna.ir/fa/Picture_multimedia Thu, 21 Jun 2018 23:25:27 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal3/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) http://www.ibna.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام خبرگزاری کتاب ايران آزاد است. Thu, 21 Jun 2018 23:25:27 GMT چندرسانه‌ای 60 نشست معرفی و بررسی کتاب شناخت هنر موسیقی http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/262380/1/نشست-معرفی-بررسی-کتاب-شناخت-هنر-موسیقی ]]> چندرسانه‌ای Wed, 20 Jun 2018 15:33:30 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/262380/1/نشست-معرفی-بررسی-کتاب-شناخت-هنر-موسیقی نشست درس گفتارهایی درباره سنایی http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/262382/1/نشست-درس-گفتارهایی-درباره-سنایی ]]> چندرسانه‌ای Thu, 21 Jun 2018 02:34:55 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/262382/1/نشست-درس-گفتارهایی-درباره-سنایی چهارمین دوره جایزه فرشته http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/262389/1/چهارمین-دوره-جایزه-فرشته ]]> چندرسانه‌ای Thu, 21 Jun 2018 00:35:51 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/262389/1/چهارمین-دوره-جایزه-فرشته افتتاحیه کتابفروشی ساپرا http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/262405/1/افتتاحیه-کتابفروشی-ساپرا ]]> چندرسانه‌ای Thu, 21 Jun 2018 18:50:52 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/262405/1/افتتاحیه-کتابفروشی-ساپرا